26-10-09

ADHD: dwangmatig psychotisch maken


 

Psy.bipolar

Reactie op het artikel van Fernand Haesbrouck op http://www.adhdfraude.net/blog/?p=1350

Bedankt voor dit zoveelste prachtige artikel van jou over de werking van de psychofarmaca waarvan jij als specialist veel beter dan ik op de hoogte bent.

Je weet waarschijnlijk dat ik met Jan Van Haelen heel wat rond dit onderwerp heb gewerkt.

Ik heb ook verschillende parlementaire vragen laten stellen rond dit onderwerp.

Bij 'psychiatrische patiënten', zoals men ze noemt, is het mij dikwijls opgevallen dat zij na een al dan niet gedwongen behandelingskuur met psychofarmaca zoals Haldol en Litium, niet meer in staat waren om zonder die middelen te leven.
Ik heb veel mensen gezien die uiteindelijk bijna levende planten waren geworden.
Men had het ook steeds over de 'bijverschijnselen' van neuroleptica enzoverder terwijl dit gewoon de werking van die middelen was.
Ik herinner mij nog het opvallend hoge zelfmoordcijfer onder jongeren in de psychiatrische instelling te Kortenberg en andere instellingen die grotendeels het gevolg was van dit soort middelen.
Dat werd natuurlijk doodgezwegen en op de gezondheidsinspectie moest men niet rekenen omdat die te sterk verbonden was met Caritas die 90% van al die psychiatrische instellingen in Vlaanderen in handen heeft.

--------------

http://www.adhdfraude.net/blog/?p=1319
http://www.rudolfdewit.com/md_adhdbeschermuwkind.html


 

13:31 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (3) | Tags: dwangmatig, psychotisch, adhd |  Facebook |

Commentaren

Artikel Nu Jij
Waarom stimulantia?

Een behandeling bij ADHD steunt op het dwangmatig psychotisch maken door chronisch hoge doses sterke psychotica toe te dienen.


Omdat men huivert van deze evidentie, verkoos de medische wetenschap, het werkingsmechanisme van deze psychotica als “onbekend” uit te roepen.


Wie dit mechanisme toch bekend maakt, en stelt dat psychotica het zenuwstelsel verwoesten, is daardoor niet wetenschappelijk bezig!Nederland is geen soevereine staat meer.
Posted on October 24th, 2009 Fernand Haesbrouck 1 comment

Na de pleidooien voor de rechtbank in kortgeding in Zwolle op 22 oktober, kwam vast te staan dat het Nederlands Ministerie van Volksgezondheid en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen als Overheden de facto overbodig zijn geworden.


Kritische informatie die in het kader van openbaarheid van bestuur aan de burger zou moeten verstrekt worden, kan en mag niet openbaar omdat de soevereine staat aan de touwtjes hangt van wat officieel Europa heet, maar in realiteit, door corruptie en collusie, de farmaceutische industrie betekent.

Het pleidooi van de Nederlandse staat kwam in de rechtbank erop neer, dat Nederland in die materie niets kan en niets mag doen.

Dit is nu al de tweede keer in twee jaar tijd.

In 2008 beval de bestuursrechtbank dat de Stratterageheimen openbaar moesten gemaakt worden.

In deze zaak verdedigden het ministerie en ook CBG de belangen van de farmaceutische industrie om te blijven geheim houden dat Strattera als amfetaminedoping gevaarlijk is voor kinderen en eigenlijk omwille van het amfetaminepatroon onder een opiumwetgeving had moeten gebracht worden.

Op de zitting, dreigde een belaagde Nederlandse staat zelfs, dat een diplomatiek incident zou ontstaan met Engeland als de gegevens over Strattera toch zouden bekend raken.

Dat arrest van de rechtbank is nog steeds niet uitgevoerd en de Stratterageheimen blijven nog steeds geheim.
Een rechtstaat onwaardig.

Als soevereine staat kan Nederland zelfs niet met een ministerie van Volksgezondheid, zelfs niet met een college ter beoordeling van geneesmiddelen een wetgeving betreffende de openbaarheid van bestuur, laat staan, de openbare volksgezondheid organiseren.

Op 22 oktober 2009 pleitte de advocaat van het Ministerie en van CBG opnieuw in dezelfde zin.

Men vraagt om openbaarheid van gegevens betreffende een vaccinatie, waarvan elke burger met een gezond buikgevoel aanvoelt, dat veel te teveel wordt achterhouden om nog echt gezond te kunnen zijn.

En de Staat en CBG pleiten hier opnieuw om de belangen van de farmaceutische industrie te vrijwaren.
Zich verschuilend achter de instantie waarbij men de eigen soevereiniteit heeft verkwanseld.

Om niet te moeten bekennen dat de corruptie met die healthcare zodanige afmetingen heeft aangenomen, dat men zelfs in Europa zwicht voor de almacht van healthcare.
Politici in het wetgevend werk gaan gebukt onder de frustraties van de almacht van healthcare, maar weigeren iets te ondernemen tegen de corruptie en collusie van het eigen personeel.

Hoe verklaar je immers dat een Europese regel bepaalt dat de fluoxetine (Prozac) van Eli (reus) Lilly aan kinderen mag toegediend worden, terwijl dezelfde fluoxetine van andere bedrijven verboden is bij jongeren en adolescenten?

Europa danst hier naar de pijpen van Eli Lilly.

En iedereen zwijgt, iedereen luistert en de staten huiveren voor diplomatieke incidenten, zoals dat heet.
In België schreef Lilly zelfs een deontologische regel voor beroepsjournalisten, waarbij ze hen voorhouden hoe men over geesteszieken en geestesziekten moet bericht geven.

Staten verkwanselen hun soevereiniteit waarmee ze als Pilatussen dat soort van corruptie in stand kunnen houden.

Betalen Nederlandse burgers nu teveel belastingen om een overbodig Ministerie van Volksgezondheid en een nutteloos College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in stand te houden?

Stel je voor dat CBG (begin dit jaar) stelt dat het weinig waarschijnlijk is dat psychotisch gedrag bij ADHD zou ontstaan door ADHD-medicatie, terwijl echte wetenschappelijke studies aantonen dat dit wel zo is.

http://www.zitstil.org/ADHDopPW/

CBG is daardoor niet alleen helemaal overbodig, maar bovendien zelfs een gevaar voor de gezondheid van een ganse natie.

Concreet gevolg van de vazaliteit aan healthcare, aan EMEA is dat wereldwijd medisch, onder de geheimhouding van de kennis erover, met mindcontrol wordt geëxperimenteerd (Prozac, Strattera, ADHD) en dat militaire biologische wapens op een wereldbevolking, in vivo, worden uitgetest, zonder dat de vereiste voorzieningen inzake veiligheid zouden mogen genomen worden.

Wie regeert Nederland eigenlijk?

Als democratie?

Als rechtstaat?

Ik zal wel geen antwoord krijgen van zij, die wel regeren.


http://www.adhdfraude.net/blog/?p=1350

Gepost door: Morkhoven | 26-10-09

Reageren op dit commentaar

Google ADHD

Is het probleem bedacht om de oplossing te kunnen verkopen?


Zelden eist een – niet besmettelijke – aandoening in korte tijd zoveel slachtoffers als Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). In de Verenigde Staten is bij één op de zeven schoolgaande kinderen de diagnose van ADHD gesteld. Ook steeds meer Europese kinderen blijken aan het hyperactiviteitsyndroom te lijden. Wat dit precies inhoudt, is echter niet duidelijk. Terwijl ADHD onderwerp is van hooglopend wetenschappelijk debat, verkoopt de farmaceutische industrie met succes ‘de oplossing’ voor het probleem: Ritalin.

Nadat de term ADHD vanuit de Verenigde Staten naar Europa is komen overwaaien, wordt ook hier steeds vaker bij kinderen in de leeftijd tot zestien jaar de diagnose van een aandacht- en hyperactiviteitstoornis gesteld. Hoewel ADHD als een moderne ziekte wordt beschouwd, zijn bepaalde kenmerken van deze stoornis, zoals concentratieproblemen, antisociaal gedrag, agitatie, hyperactiviteit, van alle tijden.

Wat ADHD ook precies mag inhouden, over de oplossing voor specifieke gedragsproblemen lijkt de medische professie het al jaren eens. Sinds de jaren zestig hebben artsen aan duizenden kinderen het psychestimulerende middel Ritalin voorgeschreven. Het is generisch bekend als methylphenidate hydrochloride (MPH), een amfetamineachtig, verslavend medicijn met kenmerken die lijken op de biochemische eigenschappen van cocaïne. In de Verenigde Staten gebruikt naar schatting één op de zeven schoolgaande kinderen Ritalin.

De snelle stijging van het aantal patiënten lijkt precies te verlopen volgens het scenario waar vele farmaceutische bedrijven van dromen. Sinds eind 1999 heeft de belangrijkste producent van MPH, het Amerikaanse bedrijf Novartis – voorheen Ciba Geigy and Sandoz – niet meer het alleenrecht op de verwerking van deze synthetische bestanddelen (tot Ritalin) en is het andere bedrijven toegestaan om hun eigen merken te lanceren, zoals Equasym van Medeva. Bedrijven als Mallinckrodt, Schein Pharmaceuticals en MD Pharma zijn momenteel bezig met de voorbereiding van nieuwe producten.

Uit: http://www.rudolfdewit.com/md_adhdbeschermuwkind.html

Link:

Gepost door: Yves | 26-10-09

Reageren op dit commentaar

Onderzoek misstanden
Agnes Kant wil onderzoek naar misstanden in de psychiatrie


Fractievoorzitter Agnes Kant wil met name onderzoeken hoe het kan dat de werkdruk in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zo hoog ligt.

DEN HAAG - De SP wil een parlementair onderzoek naar de misstanden in de zorg. Door de te hoge werkdruk in de psychiatrie belanden, aldus fractievoorzitter Agnes Kant, patiënten te snel in de isoleercel. Aanleiding voor haar uitspraken zijn de twee sterfgevallen in het Sociaal Psychiatrisch Dienstencentrum (SPDC) Oost in Amsterdam.

Fractievoorzitter Agnes Kant wil met name onderzoeken hoe het kan dat de werkdruk in de zorg zo hoog ligt. Het Wetenschappelijk Bureau van de SP voerde eerder al een enquête uit onder werknemers in de psychiatrie. Ruim vijfduizend mensen namen deel. ”Dat is heel veel,” aldus Kant. ”Een teken dat hun het water aan de lippen staat.”

Door de verhoogde werkdruk belanden patiënten, aldus Kant, te snel in de isoleercel - met alle risico’s van dien. ”Hoe het met deze specifieke sterfgevallen is gegaan, moet onderzoek uitwijzen,” zegt Kant. ”Daar ga ik verder niet over. Wat mij wél interesseert is, wat is het onderliggende probleem? In deze kliniek lag al sinds mei een vernietigend rapport van de Inspectie over onder meer de hoge werkdruk van het personeel. Er is duidelijk dat hier meer aan de hand was.”

Het CDA vindt een parlementair onderzoek vooralsnog niet nodig. Voor Kamerlid Cisca Joldersma is het nog geen uitgemaakte zaak dat de zorginstellingen patiënten te vaak opsluiten. Ook vindt ze het een ‘te simpele aanname’ dat instellingen dat zouden doen wegens personeelstekort.

Zij heeft juist de indruk dat in de psychiatrische zorg de laatste jaren zorgvuldiger wordt omgegaan met eenzame opsluiting in separeercellen. ”In dat opzicht bespeur ik juist bewustwording in de sector.”

Dat geldt ook voor PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. Zij is kritisch over de afwachtende opstelling van de Inspectie en is geschokt over de berichten dat personeelstekort in SPDC de oorzaak zou zijn. ”Het bestuur had meteen aan de bel moeten trekken of minder patienten moeten aannemen.”

”De medewerkers in dat soort instellingen werken keihard,” zegt Bouwmeester. Daar wil ze het niet aan wijten. ”Maar ik ben benieuwd naar het toezicht van bovenaf op de werkvloer. Zijn ze daar de hele dag aan het fuseren of hoe zit dat?”

Verschillende Kamerleden vroegen gisteren in het Vragenuurtje opheldering aan minister Ab Klink van Volksgezondheid over de zeven patiënten die in Nederland dit jaar in de isoleercel zouden zijn omgekomen. Volgende week debatteert de Kamer over dit onderwerp.


26 september 2008
Bron: Het Parool
http://www.zielenknijper.nl/agnes-kant-wil-onderzoek-misstanden-psychiatrie.html


Gepost door: Morkhoven | 03-11-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.