18-03-09

Collocatie bestaat nog steeds


 

dwangbuis.312dCollocatiebestaatnietmeerCollocatiebestaatnietmeer

'Collocatie bestaat niet meer', stond er in het blaadje van de Christelijke Mutualiteiten na de bekendmaking van de wet op de patiëntenrechten (nog steeds de 'nieuwe wet' op de patiëntenrechten genoemd terwijl deze wet al bijna 10 jaar oud is). Maar in werkelijkheid gaat een collocatie of gedwongen opname nog even gemakkelijk als voordien. Eén van de weinige verschillen is dat de burgemeester niet meer voor een collocatie hoeft te tekenen.
In heel wat gevallen wordt de wetgeving op geen enkele wijze gerespecteerd.

 


,,Man ging tekeer als een beest''

De 67-jarige man die woensdag in Gent drie agenten neerstak, ging tekeer als een beest. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt woensdagavond vernomen van de vierde agente die bij de interventie aanwezig was. De toestand van de 35-jarige agent die in de hals geraakt werd, wordt nu omschreven als kritiek maar buiten levensgevaar.

Het incident deed zich woensdagvoormiddag voor in de gang van een appartementsgebouw aan de Nekkersputstraat in Gent. De man moest door de politie naar het UZ Gent gebracht worden voor een collocatie.

Twee ploegen van telkens twee agenten van de lokale politie waren ter plaatse. Met de familie van de man was afgesproken dat hij buiten het appartement gevat zou worden, zodat niemand gevaar zou lopen. De eerste ploeg bevond zich aan de flat op de eerste verdieping. Toen de tweede ploeg aankwam, was de 67-jarige man in de gang van de eerste verdieping van het flatgebouw gearriveerd.

De man haalde een mes boven en begon onmiddellijk te steken. Drie van de vier agenten raakten gewond. De eerste, een agente van 27 jaar, kreeg messteken in de hals en in het aangezicht. Een agent van 28 werd zwaar gewond in de halsstreek. De agent die vuurde, een 35-jarige man, werd geraakt in de hals. Zijn toestand is na een operatie nog altijd kritiek, maar hij is buiten levensgevaar, zegt de Gentse korpschef Wim Van Hulle.

Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt bracht woensdagavond een bezoek aan de lokale politie van Gent. "Ik heb mijn medeleven met de slachtoffers en hun familie betuigd en heb de agenten van de interventiepolitie gesproken", zegt De Padt. "De agenten verdienen een schouderklopje voor hun politiewerk. Ik heb de indruk dat er niet altijd voldoende respect is voor hun werk in moeilijke omstandigheden."

De Padt sprak ook met de vierde agente die aanwezig was bij de interventie. "De jonge vrouw raakte niet gewond, maar is bijzonder aangedaan. Ze wil nu vooral bij haar collega’s zijn. De solidariteit onder de agenten is groot. Het is duidelijk dat de vier agenten goed voorbereid waren, maar de man in kwestie ging tekeer als een beest. Het ging om een explosie van geweld van iemand die buiten zijn zinnen was."

DS woensdag 18 maart 2009
Bron: belga
Auteur: bvb

 

 

23:42 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (8) | Tags: collocatie bestaat nog steeds |  Facebook |

Commentaren

Te veel gedwongen opnames
VTM-nieuws 20.3.09
Het Nieuws


Elke week worden meer dan 100 Belgen gedwongen opgenomen in de psychiatrie. Volgens deskundigen worden te veel mensen opgenomen in de psychiatrie, terwijl ze er eigenlijk niet thuishoren.

Minister van Volksgezondheid Onkelinx wil het aantal gedwongen opnames doen dalen door speciale mobiele teams in te zetten. Die moeten de patienten thuis opvangen wanneer die een crisis krijgen of hun medicatie niet innemen.

Gepost door: Morkhoven | 21-03-09

Reageren op dit commentaar

'Collocatie kan niet meer'
'Collocatie kan niet meer' schreef het blaadje van de Christelijke Mutualiteiten destijds bij het bekend maken van de wet op de 'Patiëntenrechten'...

------

Wekelijks 100 Belgen verplicht in psychiatrie

Wekelijks wordt in België een honderdtal mensen verplicht opgenomen in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. De gedwongen opnames zijn op zes jaar tijd met veertig procent toegenomen, waardoor er 5.831 mensen in de Belgische psychiatrische instellingen zitten, schrijft Le Soir.

Probleem
Het mentale gezondheidssysteem schiet tekort, menen de co-auteurs van een studie over gedwongen opname in de psychiatrie, Vincent Lorant en Vincent Dubois van de universiteit van Luik. De twee specialisten zeggen dat er te veel gestichten zijn voor krankzinnigen. Verder zijn er te weinig gedecentraliseerde centra voor geestelijke gezondheidszorg aangepast voor de behandeling van zware problemen.

Sector misnoegd
De sector, die eind 2003 al zijn ongenoegen uitte via het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg, heeft gisteren minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx gewezen op de problematiek. De leden van het overlegplatform zeggen dat ze "overspoeld" worden met vragen voor gedwongen opname of collocatie, en ze laken dat er een gebrek is aan alternatieven voor de opname in de ziekenhuizen. (belga/sam)

Het Laatste Nieuws, 16/05/09

Gepost door: Yves | 16-05-09

Reageren op dit commentaar

Mensen maken dikwijls misbruik van de situatie om iemand te colloceren. Het is net een wet vanuit de middeleeuwen. Véél mensen hanteren machtsmisbruik om iemand zijn of haar leven kapot te maken op deze wijze. Het toppunt is dat het meestal gebeurt door mensen die de patiënt niet kennen. Meestal zijn het harteloze wezens die uit zijn op macht, en het plezier vinden om mensen op deze manier iets aan te doen.

Véél mensen zijn niet agressief, maar worden agressief door deze agressieve interventies. Dan krijgen ze de naam dat ze agressief zijn, maar eigenlijk hebben die agressieve interventies ervoor gezorgd dat mensen zich agressief gedragen.

Stop deze waanzin, en gebruik deze wet enkel voor echte gevaarlijke mensen!

Gepost door: Gunther | 10-08-10

Reageren op dit commentaar

@ Gunther. Ik ben het helemaal niet eens met jouw denkwijze.
Mijn vrouw heeft de keuze moeten maken om haar mama te colloceren.
Ik verzeker u dat dit 1 van de moeilijkste beslissingen is geweest uit het leven van mijn vrouw.

haar moeder blijft herhaaldelijk drinken, en heeft hier door al mentale en fysische aftakelingen.
Haar laatste opname dateerde van april 2010 zes maanden verder zijn we terug bij af en haar medisch dossier loopt hierin al van 1984.
Mijn vrouw werd als kind verschillende keren geplaatst, en haar moeder blijft hervallen, mijn vrouw is hier meer een slachtoffer dan haar moeder. En dan komen vertellen dat we aan machtmisbruik doen????

de eerste procedure was gestart na een administratieve aanhouding door de politie, ze werd geweigerd om een banale en administratieve fout. 2 dagen later is haar moeder met 5,3 promille in coma naar het zieknhuis gebracht... Vind je dat wij uit machtsmisbruik handelen? denk je dat we zoiets doen om haar te pesten? Denk je echt dat we daarin plezier beleven???? of ben je het met me eens dat we de laatste strohalm die de wet ons toeliet gehanteerd hebben om haar te helpen na een dodelijke dosis???

Een ander voorbeeld is Kim De Gelder, voor hem werder verschillende aanvragen gedaaan en geweigerd? vertel maar eens aan de ouders van de kindjes dat de mensen die hem wilden colloceren aan machtsmisbruik deden.

Ik kan je verzekeren daat zelfs de meeste ziekenhuizen en dokters in onze regio heel argwanend zijn tegen de procedure, en dat we na 26 jaar de eerste keer erin slagen deze procedure te nemen en weet je waarom? omdat we echt om haar geven en haar echt willen helpen.

Gepost door: Christophe | 15-12-10

Reageren op dit commentaar

mijn zoon zat op mpi ,had adhd,gedragstoornissen,woede aanvallen..
plots kregen we als ouder telefoon om te laten weten dat hij niet meer te doen was en te agresief en gevaar voor zichzelf en andere,en of het oke was om te colloceren zodat hij even dan kon in de gaten gehouden worden en dat hij rustig kon worden.ik wist niet goed wxat dat was en voorstelde,ik zei ja en dat ik hem eerst ook wou zien dat ik direkt langs kwam.
toen ik aan kwam was mijn zoon al weg.hij moet toen 12 geweest zijn dacht ik.
ik heb de gegevens gevraagd waar hij was en ben meteen naar het ziekenhuis psychiatrie gegaan maar dat was enkel voor volwassen mensen maar om gedwongen namen ze soms kinderen op ik dacht dat het voor hun hun 1ste keer was.mijn zoon....dat was gruwelijk!!!lag vastgebonden !!ik vroeg of dat niet los mocht dat dat toch niet kan maar er was geen gehoor aan.
zo ben ik 1 week aan en stuk geweest en weet je ik vind het echt machts misbruik!!!
mijn zoon lag 1 week VASTGEBONDEN AAN VOETEN IN HET MIDDEN EN MOEST ZO ZIJN BEHOEFTE DOEN EN ZO!!!! IK HAAT DE WET EN DE REGERING HET ZIJN KINDEREN HE!!!
NU IS ER ZELFS NOG GEEN PLAATS VOOR MIJN ZOON MET ZIJN PROBLEMATIEK EN DERGELIJKE EN DAN STUREN ZE ZO EN KIND NAAR RUISELEDE!!!!EN ALS OUDER BEN JE MACHTELOOS!! IK WIL MIJN KIND THUIS OF WAAR ZE HEM KUNNEN HELPEN MAAR NIET ERGENS DROPPEN !!!HET ZOU HUN KIND EENS MOETEN ZIJN!
------
@ ikke

Gezien onze commentaren worden geblokkeerd, reageren we hier maar.

Uit je verhaal blijkt nog eens dat de oprichting van een zogeheten patiëntenvereniging door de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg bedoeld was om de aktievoerders de wind uit de zeilen te nemen.
Dat geldt ook voor de zogenaamde 'nieuwe' patiëntenwet, die, zoals de gevangeniswet in België, slechts een vodje papier is.
Er bestaat geen enkele kontrole op de Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen omdat de inspectiedienst van de Vlaamse Gemeenschap in dienst werkt van Caritas dat bijna alle psychiatrische instellingen in Vlaanderen beheert.

Gepost door: ikke | 07-04-11

Reageren op dit commentaar

Ik kan u verzekeren dat in dertig jaar psychiatrie ik heel weinig onterechte collocaties heb gezien. In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt deze maatregel genomen om de patiënt tegen zichzelf of zijn omgeving te beschermen. Dat is heel wat breder dan alleen maar "agressie". Ik vraag mij af waar al die verhaaltjes van "misbruiken" vandaan komen.
De wet op de patiëntenrechten wordt in het merendeel van de ziekenhuizen heel rigoureus toegepast, vaak door een externe ombudsdienst.
Er worden hier een heleboel zaken naar voren gebracht door mensen die zelf een collocatie achter der rug hebben. Wie zegt dat dit allemaal waar is? Het bewijst alleen maar in veel gevallen dat die mensen geen enkel zicht hebben op hun functioneren en dat de maatregel meer dan nodig was.

Gepost door: J Cuvelier | 18-05-13

Beste

Nav de betreurenswaardige gebeurtenissen van Alpfen aan de Rijn (NL) wil ik een item draaien omtrent colloceren of niet colloceren. Omdat 't belangrijk is dat de patiënt ook een stem in die reportage (naast die van een psychiater) krijgt ben ik naarstig op zoek naar iemand die wil getuigen en zeggen waar 't op staat (voor hem/haar).

Dringend gezocht - omdat 't nu actueel is. Reageren na 15 april 2011 is helaas te laat.

Kan er iemand mij helpen ?

Met vriendelijke groeten
Paul Vandekerckhove

0497 32 79 21

Gepost door: paul vandekerckhove | 13-04-11

Reageren op dit commentaar

Collocatie is blijkbaar het grote verzwegenn machtsinstrument van justitie. ikzelf ben 2 maal gecolloceerd, 4 jaar geleden toen ik mij toegang verschafte tot een kraakpand waar ik leuke dinegn organiseerde: meegenomen door d epolitie, niet gevraagd naar mijn standpunt, niet onderzocht door een arts, wel zwxaar manisch depressief verklaard, 48 uren vastgebonden aan bed zonderd at ik mij ook maar enigszins luidrustig had gedragen of mij verzet had. Aantasting van mijn fysieke integriteit via injectie, na een wdek zegt de vrederechter: niets aan de hand, je bent vrij. 7 procedures gestart, justitie, verwijzend en behandelend ziekenhuis, orde der geneesheren, allen nul op het rekwest. ik ben toch de gek?!
Goed, kan gebeuren. é maanden geleden hetzelfde, nu omdat een politieagent mij had aangevallen...dit wordt mij té gek. zelfs de ombudsman weigert mij te ontvangen en antwoordt niet als ik vraag waar ik verhaal tegen zijn gedrag kan halen!

Gepost door: Boudewijn magnus | 08-04-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.