04-02-09

Gevangenis Brugge: Kim De Gelder is een 'onhandelbare gedetineerde'


 

BIBU5_GDH25T6FJ.1+FBI_GELDER.2

Kim De Gelder die, naargelang het type van psychiater, 'psychotisch' en 'schizofreen' wordt genoemd, is naar 1 van de 7 speciale cellen in de gevangenis van Brugge verhuisd. Die zijn normaal voorbehouden voor de meest gevaarlijke en onhandelbare gedetineerden van het land. De isolatiecellen zijn zogezegd bedoeld om de gevangenen te 'stabiliseren'.

Ook binnen de psychiatrie worden er veelvuldig isolatiecellen gebruikt om mensen te 'stabiliseren' (terwijl de isolatie dikwijls als tuchtstraf wordt opgelegd).

De Werkgroep Morkhoven waarvan voorman Marcel Vervloesem nu reeds 5 maanden onschuldig in de gevangenis is opgesloten, voerde in 1989 acties rond het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels alwaar jongeren (en kinderen) soms verschillende maanden lang in isoleercellen werden opgesloten.
De Commissie Cosyns, genoemd naar psychiater Paul Cosyns die Marcel Vervloesem onlangs op vraag van de Turnhoutse rechter onderzocht en een spreekverbod met de pers voorstelde, beweerde toen dat er 'niets aan de hand was'.
Alhoewel de Werkgroep heel wat tegenstand van het Antwerpse stadsbestuur, de Antwerpse Justitie en de Gazet van Antwerpen ondervond, kon men in het politierapport echter lezen dat heel wat jongeren met gebroken armen of benen in de isoleercellen terechtkwamen. Er was in het rapport ook sprake van het overlijden van een vijfjarig kindje in een isoleercel.
Uit de getuigenissen bleek verder dat de isoleercellen niet verwarmd werden en dat er soms dag en nacht een folterend licht in bleef branden. Er werd ook over sexuele intimidatie gesproken.

Op een bepaald moment nodigde de toenmalige Minister van Volksgezondheid, Hubert Brouns (CVP) een delegatie van de Werkgroep uit voor een gesprek op zijn kabinet. De minister besloot om een isoleerreglement voor alle psychiatrische instellingen te laten opstellen maar de instellingen vonden de rapporten die zij van de isolaties moesten opmaken erg belastend en doopten de isoleercellen om tot 'leefkamers'. Op die manier kon het reglement omzeild worden.

Nog een ander probleem dat tot op heden waarschijnlijk niet is opgelost, was het gebrek aan inspectie bij isolaties doordat er nogal een goede verstandhouding bestond tussen de ziekenhuisdirecties en de inspectiediensten van de Dienst Gezondheidszorg van de Vlaamse Gemeenschap.

De acties rond het kinderziekenhuis brachten de Werkgroep op het spoor van de kinderpornonetweken (Temse, Madeira, Zandvoort).

----------

In De Standaard van 4 februari 2009:

DENDERMONDE/ BRUGGE - Kim De Gelder (20), de doder van Fabeltjesland, is verhuisd naar de pasopgerichte zwaarbeveiligde afdeling voor onhandelbare gedetineerden in Brugge. Uit observaties blijkt dat de jongeman zich anders gedraagt als hij alleen in zijn cel zit, dan als hij andere mensen om hem heen weet.

De psychiaters zullen nog een zware kluif hebben aan Kim De Gelder (20), de jongeman die anderhalve week geleden een drama veroorzaakte in de Dendermondse crèche Fabeltjesland. Uit observaties blijkt dat de jongeman twee gezichten vertoont, zo zegt een hooggeplaatste bron. Als hij weet dat mensen hem kunnen zien, dan gedraagt hij zich heel teruggetrokken en apathisch. 'Zo gauw hij het gevoel heeft dat hij alleen is en dat niemand hem kan zien, wordt hij plots een stuk levendiger en doet hij lichaamsoefeningen om in vorm te blijven. Hij besefte duidelijk niet dat hij wel degelijk in de gaten gehouden werd.'

Bewijst dat verschil in houding nu dat de jongeman een geestesziekte veinst? 'Het kan wijzen op simulatie', zegt gerechtspsychiater Rudy Verelst. 'Maar die verschillende gedragingen kunnen ook perfect passen binnen een psychose. Bij psychotici merken we wel vaker dat ze zich terugtrekken op hun eigen kamer en dat ze zich binnen die vertrouwde omgeving rustig en ontspannen gedragen. Zo gauw er andere factoren opduiken of andere mensen in die kamer komen, kan dat voor stress zorgen waardoor ze zich terugtrekken in hun psychotische wereld.'

Interpretatie van het gedrag van psychotici is sowieso heel moeilijk, zegt Verelst. 'Hun gedragingen worden vaak gedreven door een logica die andere mensen niet begrijpen, maar die voor de patiënt zelf heel logisch is.'

Een college van psychiaters moet de komende weken bepalen of Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was toen hij anderhalve week geleden in het wilde weg baby's en opvoedsters neerstak in Dendermonde. Er zijn alvast sterke aanwijzingen dat de jongeman schizofreen is, en daardoor zijn greep op de werkelijkheid kwijt is geraakt. Twee jaar geleden probeerden zijn ouders al om hem verplicht te laten opnemen in de psychiatrie, omdat hij zich totaal isoleerde en stemmen hoorde in zijn hoofd. Maar die opname kwam er toen niet. Hij werd enkele maanden begeleid door een psycholoog, maar daarna werd de behandeling afgebroken. 'Gevaarlijk', noemden verschillende psychiaters dat.
'Schizofrenie is een ziekte die niet vanzelf weggaat. Zonder adequate behandeling dreigt het met de patiënt steeds verder bergaf te gaan.'

De eerste dagen na zijn arrestatie verbleef Kim De Gelder in het Medisch Centrum van de gevangenis van Brugge, waar hij in een aparte kamer lag en permanent in de gaten werd gehouden. Dat verblijf daar was nodig omdat de jongeman de eerste dagen weigerde te eten of te drinken, waardoor zijn gezondheid in gevaar kwam. Bovendien wisselde hij apathische buien af met opstoten van agressie. Zowel fysiek als psychisch kon hij die eerste dagen niet naar een gewone gevangeniscel.

Toen de jongeman wel begon te eten en er geen lichamelijke klachten meer waren, kon hij niet langer in het Medisch Centrum blijven. Hij werd daarom overgeplaatst naar het AIBV, een gloednieuwe afdeling in de gevangenis van Brugge. De zeven speciale cellen zijn normaal voorbehouden voor de meest gevaarlijke en onhandelbare gedetineerden van het land. De cipiers die er werken, zijn geselecteerd op hun hoge tolerantiedrempel en ze worden bijgestaan door een 'zorgteam', dat bestaat uit een psychiater, een psycholoog, een sociaal assistent en een opvoeder. Die omkadering, die een heel pak beter is dan in andere gevangenisafdelingen, moet helpen om gedetineerden te stabiliseren. Maar daar staat een groot isolement tegenover.

De Gelder werd er ondergebracht voor zijn eigen veiligheid. Contact met andere gedetineerden zou erg gevaarlijk kunnen zijn voor hem. Bovendien is er de hoop dat hij in de speciale afdeling tot rust komt, wat ook het onderzoek ten goede kan komen.

Het gerecht doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de jongeman tot bekentenissen overgaat en een verklaring geeft voor wat hij heeft gedaan. Er wordt onder meer een psycholoog van de federale politie ingezet die de ondervragingen live volgt en de speurders tips geeft en vragen suggereert. Maar voor zover bekend, heeft De Gelder tot nog toe niet over de feiten gesproken. Toen hij voor de raadkamer moest verschijnen, zei zijn advocaat zelfs dat De Gelder zich niets herinnert van de steekpartij in Dendermonde.
Sinds die dag leggen de advocaat van De Gelder en het gerecht geen verklaringen meer af over het dossier.

Steven De Bock

 

Commentaren

Psychiaters De Gelder zijn het oneens
'Hij weent en vreest voor zijn eigen welzijn'


De psychiaters die de geestestoestand van Kim De Gelder moeten vaststellen, zijn het niet eens over het verder onderzoek. Advocaat Jaak Haentjens bevestigt dat een van de psychiaters bijkomend onderzoek wil uitvoeren naar de mogelijkheid dat De Gelder de feiten verdringt.

Haentjens is bezorgd om het welzijn van zijn cliënt. Hij zegt een volledig andere De Gelder gezien te hebben dan bij zijn vorige contacten.

'Hij speelt geen theater. Hij spreekt van stemmen en geesten die hem bedreigen en bevelen om dingen te doen die hij niet wil. Dat gedrag komt uit hem zelf, niet van invloeden van buitenaf. Hij weent en vreest voor zijn eigen welzijn. Volgens mij gaat het duidelijk om psychotisch gedrag, maar ik ben geen arts.'

Langdurig onderzoek

De advocaat haalt fel uit naar de behandelende psychiaters. Hij meent dat het onderzoek nu niet grondig genoeg gevoerd wordt.

'Ik wil een langdurig psychiatrisch onderzoek. Het is zo dat De Gelder in zijn jeugd zich vaak een weekend lang terugtrok op zijn kamer. Hij legde zich op de grond met zijn ogen dicht en bewoog urenlang niet. Het volstaat dus niet dat een psychiater een conclusie trekt na een gesprek van twee uurtjes in de gevangenis', zegt Haentjens.

Zware depressie

De advocaat wil dat de psychiaters de eerdere medische verslagen in detail bestuderen. 'Dat hij een zware depressie had en stemmen hoorde, daar kan niet zomaar aan voorbijgegaan worden. De collocatie van De Gelder gebeurde uiteindelijk niet omdat hij bereid was een behandeling te volgen, maar het gedrag in zijn jeugd was bijzonder verontrustend.'

De Gelder krijgt momenteel medicijnen in de gevangenis, maar van een echte psychiatrische behandeling is nog geen sprake. 'Volgens de psycholoog van de gevangenis is zijn gedrag sinds vrijdag echt zorgwekkend. De gerechtspsychiaters maken daar vreemd genoeg geen melding van.'

avb

De Standaard, 24 februari 2009 | Bron: belga, vrt

--------------

De Gelder beschuldigd van moord in Vrasene

(VRT) do 26/02/09 14:46 - Kim De Gelder, de dader van de steekpartij in Sint-Gillis-Dendermonde, wordt nu ook officieel beschuldigd van de moord op een bejaarde vrouw in Vrasene, bij Beveren. Dat heeft Jaak Haentjes gemeld, de advocaat van Kim De Gelder.

De 73-jarige vrouw werd thuis doodgestoken terwijl haar man even weg was. Dat gebeurde exact een week voor de steekpartij in Dendermonde.

Het parket had eerder al gezegd dat er sterke aanwijzingen bestonden dat De Gelder bij die moord betrokken was.

Volgende week beslist de raadkamer of ie ook in dit dossier aangehouden wordt.

Gepost door: Yves | 26-02-09

Reageren op dit commentaar

expert legt medische en psychiatrische dossiers van De Gelder naast zich neer
VRT, di 24/02/09 19:24 - Kim De Gelder, de dader van de steekpartij in een kinderdagverblijf in Dendermonde, moet nog minstens drie maanden in de cel blijven. De raadkamer heeft zijn aanhouding verlengd. Intussen heeft de advocaat van De Gelder, Jaak Haentjes, sterke kritiek op het psychiatrische onderzoek. De psychiaters proberen om hem niet geestesgestoord te verklaren, meent hij.

"In het besluit (van een van de drie deskundigen, nvdr.) staat dat er op dit ogenblik geen sprake is van psychotisch handelen", zegt Jaak Haentjes.

Zelf ervaart hij het heel anders: "Sinds vrijdagavond is hij in een heel andere toestand. Ik kon met hem geen dialoog voeren, hij had het voortdurend over angsten, over stemmen, ik vond zijn toestand gisteravond bijzonder verontrustend."

Ook aan de voorzitter van de raadkamer heeft De Gelder gezegd dat hij stemmen hoort, die hem bedreigen en bevelen, zegt zijn advocaat. "Die stemmen zijn er volgens hem altijd geweest. Voor mij is het belangrijk om te weten wat hem op 23 januari tot de feiten gedreven heeft."

Volgens Haentjes is zijn cliënt "angstig, hij weent, hij is absoluut niet agressief, noch verbaal, noch in zijn handelingen. Hij zit er heel gelaten bij." Voor Haentjes is het duidelijk: "Dit is wel psychotisch gedrag. Dit is een zieke jongen."

Het psychiatrische onderzoek verloopt niet grondig, besluit de advocaat. "Het verslag is op zijn minst voorbarig", vindt hij. "De onderzoeksrechter heeft alle medische en psychiatrische dossiers van De Gelder opgevraagd, maar de expert legt die naast zich neer.

Enkel aangehouden voor moorden in crèche

De raadkamer heeft de aanhouding van De Gelder vanmorgen met drie maanden verlengd. Voor de moord op een bejaarde vrouw uit Beveren is hij nog niet in verdenking gesteld.

De Gelder werd ook nog niet geconfronteerd met de resultaten van de reconstructie vorige week in het kinderdagverblijf.

Gepost door: Yves | 26-02-09

Reageren op dit commentaar

Kim De Gelder wil niemand zien, en vooral zijn ouders niet
Het Nieuwsblad 21/03/2009

DENDERMONDE - Sinds hij op 23 januari werd gearresteerd, heeft Kim De Gelder nog geen enkele keer bezoek gekregen in de cel. 'Hij wil absoluut niemand zien', zegt zijn advocaat Jaak Haentjens. 'En zeker zijn familie niet.'

Over de feiten bestaat er zo goed als geen discussie meer. Kim De Gelder, de 20-jarige uit Sinaai, heeft op 16 januari Elza Van Raemdonck (72) vermoord in haar huis in Vrasene. Een week later is hij met zijn fiets naar kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis gereden en heeft hij er als een bezetene baby's, peuters en verzorgsters neergestoken. Hij heeft dat, na enkele dagen van totaal zwijgen, ook allemaal toegegeven tijdens een lang videoverhoor. Hij heeft daarin alle details gegeven die hij zich kon herinneren en die kloppen zo goed als volledig met de resultaten van het onderzoek.

'Maar de grote vraag blijft die naar het waarom', zegt Jaak Haentjens, advocaat van De Gelder, die gisteren zijn aanhouding voor de moord op Elza Van Raemdonck met drie maanden verlengd zag. Ook over zijn motief heeft De Gelder al verklaringen afgelegd. En de jongste weken waren er al berichten dat hij de moorden zou hebben gepleegd 'uit haat tegenover de maatschappij'. Maar zowel bij het parket als bij zijn advocaat klinkt hetzelfde antwoord: 'Alle verklaringen over het motief zijn voorbarig.' Het blijft wachten op het rapport van de psychiaters.

Haentjens zei gisteren dat hij zich zorgen blijft maken over de geestelijke gezondheid van zijn cliënt. 'Ik ben ervan overtuigd dat we de moorden alleen kunnen verklaren door zijn geest uiteen te rafelen in de periode vóór de moorden.'

Die periode begint volgens Haentjens al geruime tijd voor de moorden. 'Het is een lange ketting. In oktober trekt hij weg bij zijn ouders en gaat hij alleen wonen. In december geeft hij zijn ontslag op zijn werk, waar hij de valse reden opgeeft dat hij een grote reis wil maken. Vanaf dan trekt hij zich terug in een totaal isolement. Hij ziet niemand meer, hij spreekt met niemand meer. En dan vermoordt hij plots toevallig uitgekozen slachtoffers, op een manier die niemand onbewogen kan laten. Wat hij aanrichtte, was een onbeschrijfbare verschrikking.'

Dat zelfgekozen isolement houdt De Gelder nog altijd vol. Sinds zijn arrestatie weigert hij elk bezoek. Hij ziet natuurlijk wel agenten, psychiaters, cipiers en zijn advocaat, omdat hij niet anders kan. Maar familie of kennissen wil hij niet zien. Hoewel zeker zijn ouders volgens Haentjens klaarstaan voor Kim De Gelder. 'Hoe lastig die mensen het ook hebben, want ook zij lijden enorm onder wat hun zoon heeft aangericht.'

(SDB)

Gepost door: Yves | 21-03-09

Reageren op dit commentaar

Hersenspoeling met martelingen "" Hij spreekt van stemmen en geesten die hem bedreigen en bevelen om dingen te doen die hij niet wil.""

Met Alle Omtrent Kim Gemeldde Verschijnselen Betreft het Mindcontroltechnieken die joden op Kinderen uitvoeren om Ze Slaven en Moordmachines Op Bevel te maken Ook Posthypnotisch

Deze beschadigingen worden Mééstal op de schoolreisjes aan de Kinderen aangelegd met 24 /7 dóór gaande verkrachtingen en martelingen

De almacht van de joden wordt er dan in getrapt mét drugs , hypnose , martelingen en continue verkrachten Dag en Nacht

In Nederland Sterven er door deze daden 5000 Kinderen per jaar Én 200.000 per jaar Op Een Lééftijd Én onder Omstandigheden É Leeftijden die B´ter Waren Geweest Als Ze Niét Waren Mishandeld en verkracht , gedrogeert en vergiftigt , verkracht en 24/ Wakker gehouden om de Hersenspoelingen er zó diep mogelijk in te trappen(Letterlijk trappen)

ENkel Al van de Week Slaapdeprivatie Komen er in ENkel Nederland Al 200 diabetesgevallenBij Pér DÀG !

Er Zijn Brainwash Mindcontrolprojecten Bekend Zo Als Monarch en Mkultra , Dát Is Géén filmgrapje Máár Ècht!
Ook zijn er Meer en Al Veel Oudere Hersenspoeltechnieken gebracht door de joden / israelieten !


Die spelen zich niet af in een schimmige grot ver weg , Máár Bij U Op de lagere scholen en de Peuterscholen Zelfs !
Van Ver Vóór de Zestiger jaren Al Aan Kinderen in Alle Westerse Landen
Zélfs via tv Kan Men Dan bestuurd worden !
Gebeurde regelmatig massamanipulatie !

Ook krijgen We de opdracht naast anderen Om Onze Kinderen Die We Later Zullen Hebben te vergiftigen en zulke varianten door genocide plegende joden !
Eigen Ras EN Nageslacht te bevechten!

Kim Òòk !

http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_control
http://en.wikipedia.org/wiki/Subliminal_message
http://en.wikipedia.org/wiki/MKULTRA
http://wrongthings.yolasite.com/help.php
http://cultures.99k.org/Cultures/Abusedefinitions.htm

Er Moet Gezocht Worden Naar joodse leraren leraressen en schooldirectteuren in lager en voortgezet onderwijs
Die werken eerste lijn samen met de hoofddaders , Altijd "Hoger?" Geplaatste joden tot in de Politiek en Ambtenarentoppen !

Alle Kinderen van de scholen Waar Hij Op Zat Of scholen Zó Uberhaupt Dáár Hebben de Kinderen Heroine en GHB in Het Lichaam er Van!
Nog Jaren Aantoonbaar !

Gepost door: hotstuff | 12-04-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.