01-02-09

Psychiatrische urgentieteams: Brief aan minister Bert Anciaux


 

fkanciaux1psychiatriemisbruiktdezaakDeGeldervoorgedwongenopnames

Minister Anciaux
Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 Brussel

Geachte Heer Anciaux,

Betreft: Misbruik psychiatrie - Psychiatrische urgentieteams

Vooral de kranten van de Corelio media groep (De Standaard, Het Nieuwsblad,) hebben bijzonder veel aandacht besteed aan de door Kim De Gelder gepleegde moorden in Dendermonde.

En het was vanaf het begin aan duidelijk dat er achter de sensationele mediacampagne heel wat meer stak dan alleen maar het medeleven met de slachtoffers en slachtoffertjes.

Kort nadat men een aantal psychiaters en de voorzitster en woordvoerdster van het aan Caritas verbonden Similes ('vrienden en familieleden van psychiatrische patiënten') aan het woord liet, maakte De Standaard die zowat de spreekbuis is van de gezondheidssector in Vlaanderen, bekend dat ex-justitieminister Onkelinx het plan heeft opgevat om psychiatrische urgentieteams op te richten die 'kunnen uitrukken wanneer het nodig is'.

Zoals U al enkele keren vanuit uw ervaring als advocaat hebt opgemerkt, zijn geinterneerden en gecolloceerden zowat de meest rechteloze mensen in onze maatschappij en met deze psychiatrische urgentieteams zal hun situatie er zeker niet op verbeteren.

Bij ieder conflict zal er nu een psychiatrisch urgentieteam uitrukken. Familiale en sociale conflicten en ook conflicten met de overheid, zullen door middel van de psychiatrie worden 'opgelost', wat wil zeggen dat mensen snel 'geestesziek' zullen verklaard worden en gedwongen zullen opgenomen worden in de psychiatrie.

Vooral alleenstaande mensen (jongeren, ouderen,) en mensen uit kansarme milieus zullen hiervan het slachtoffer worden. Ook mensen die reeds het slachtoffer van bijvoorbeeld sexueel misbruik zijn, dreigen verder gepsychiatriseerd en gemarginaliseerd te worden.

Bovendien kost deze repressieve aanpak van conflicten, enorm veel geld (men spreekt van 3 miljoen euro) terwijl dit geld veel beter besteed kan worden aan culturele en jongerenprojecten die onze samenleving opener, verdraagzamer en leefbaarder kunnen maken.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Werkgroep Morkhoven Skynet
Droit Fondamental

 

14:51 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kim de gelder misbruik psychiatrie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.