24-11-08

Guantanamo Brugge: Brief advocaat Raf Jespers


p08_Raf_Jespers_pln_2008Brussel, 24.11.2008

TER KENNISGEVING

Geachte Mter Jespers,

Betreft: Marcel Vervloesem

Ik wens u het volgende mede te delen in verband met uw cliënt Marcel Vervloesem:

- We zijn Marcel vrijdag, 21.11.2008, gaan bezoeken en waren geschokt door zijn slechte gezondheidstoestand. Hij kwam pas een kwartier later dan verwacht in de ontmoetingszaal van de gevangenis te Brugge binnen omdat hij nog even bij de dokter was geroepen.
Vermoedelijk had dit ondermeer te maken met de felle bloedingen die hij had gekregen aan de lies tengevolge van de hart-inkijkoperatie van enkele dagen geleden in het Sint-Jan Ziekenhuis te Brugge.
Twee verplegers zouden, na ons bezoek, de wonde met snelverband trachten dicht te duwen. Dat zou een half uur duren. Zes uren later zou men de wonde opnieuw trachten te sluiten. Wat er 's nachts zou gebeuren, was onduidelijk.
- Marcel had zeer veel pijn gehad ten gevolge van deze bloeding en gelukkig had men hem een pijnstiller gegeven.
- De man die de cel waarin Marcel enkele dagen geleden werd gestoken, onderschijtte (wat niet bepaald gezond is voor iemand die totaal verzwakt is, operaties moet ondergaan en tengevolge van zijn bloedarmoede geen weerstand heeft tegen infecties), schijnt nu regelmatig onder de douche gezet te worden.
- De suikerspiegel van Marcel stond na de inkijkoperatie in het Sint-Jan ziekenhuis plotseling op 129 (wat normaal te noemen is). Ik vermoed dat hij de voorbije maanden onvoldoende insuline heeft gekregen waardoor zijn suikerspiegel voortdurend van 40 tot 620 schommelde zodat hij even in coma geraakte en tenslotte met spoed moest opgenomen worden in het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout.
Het was trouwens al vreemd dat de gevangenis van Brugge een maand geleden zijn medisch dossier vergat mee te geven naar de gevangenis van Turnhout zodat hij 2 dagen en nachten achter elkaar geen insuline kreeg terwijl er in de gevangenis van Turnhout geen medische dienst is en er 's nachts geen verpleging is. Ik vernam dat andere suikerzieke gevangenen soms helemaal geen insuline krijgen terwijl de Wet Borginon zegt dat de gezondheidszorg binnen de gevangenis evenwaardig moet zijn aan die van 'buiten'.
- De brieven van Marcel schijnen sinds enkele dagen normaal door te komen (voor hoelang weten we nog niet) terwijl in het bezoekersreglement van de gevangenis van Brugge duidelijk staat dat de briefwisseling 'vrij' is. Er waren ook wekenlange problemen met de briefwisseling tijdens zijn wekenlange opsluiting in een isoleercel in de gevangenis van Brugge. Normaal gezien zouden de Commissies van Toezicht die volgens de Wet Borginon op de rechten en de behandeling van de gevangenen zouden moeten toezien, moeten optreden maar ik heb de indruk dat die commissies enkel maar op papier bestaan.
- Marcel wacht nu al 20 dagen lang op zijn persoonlijke spullen, brieven en schrijfgerief die in zijn cel van de gevangenis van Turnhout zijn blijven liggen. Ik diende terzake een klacht in bij Hans Meurisse, directeur-generaal van het Gevangeniswezen.
- Het medisch dossier dat een week geleden plotseling opdook en dat ondermeer voor de behandeling van Marcel's zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank dient, is nog steeds niet bij Marcel gekomen. Via een verpleegster, een dokter en de directeur van de gevangenis had dit moeten gebeuren. U had ook al problemen met de samenstelling van uw dossier heb ik vernomen omdat men de antwoorden op uw schrijven steeds naar de gevangenis stuurde waar Marcel niet verbleef.
- 20 dagen geleden zei u naar aanleiding van de spoedopname van Marcel in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout, in een interview met de pers, dat de de behandeling voor de strafuitvoeringsrechtbank een kwestie van enkele 'dagen of weken' was. Waarschijnlijk worden het 'enkele maanden of jaren' (als Marcel nog leeft). Het zou niet slecht zijn indien er een bepaalde datum wordt vastgesteld. Bij ex-politieinspecteur Bart Debie van het Vlaams Belang, was de zaak reeds na 1 dag geregeld. Bart Debie die door het hof van beroep te Antwerpen tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht reeds na 1 dag gevangenis, thuis op een electronische enkelband zitten wachten. Is dit misschien een oproep om lid te worden van het Vlaams Belang ?
- Ik stel mij ernstige vragen rond de reeks tuchtmaatregelen die er de jongste weken in de gevangenis van Brugge tegen Marcel werd genomen. Directrice Deloof zou een negatief rapport hebben opgemaakt omdat Marcel 'de feiten niet wilde bekennen' en 'niet wenste af te zien van de procedure voor het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg'. Dit kan niet. Ik heb directeur-generaal Hans Meurisse hiervoor gecontacteerd.
- Marcel zou deze week een eerste hartoperatie ondergaan. Zoals gewoonlijk is niemand (ook Marcel of zijn eigen dochter niet) op de hoogte van de dag van de opname in het Sint-Jan Ziekenhuis. Dat schept onzekerheden en geeft tal van problemen, zowel voor de bezoekers als voor Marcel zelf. Vorige week kwamen de Nederlandse ouders van een paar slachtoffers van sexueel misbruik die door Marcel werden geholpen, na 200 kilometer rijden in Brugge aan om Marcel in de gevangenis te gaan bezoeken. Zij kregen te horen dat Marcel in het ziekenhuis was. In het ziekenhuis aangekomen moesten zij vernemen dat Marcel 'er niet was' en er werd hen gevraagd of zij wel een 'toelating tot bezoek hadden' terwijl deze mensen deze toelating al 2 maanden geleden hebben gekregen. Dit tast het bezoekrecht van Marcel aan en dreigt hem opnieuw te isoleren. Dat was trouwens ook de bedoeling van het blokkeren van zijn brieven en is waarschijnlijk de reden waarom zijn persoonlijke spullen en schrijfgerief nog steeds in de gevangenis van Turnhout liggen.
- Marcel weet nog altijd niet of het geld van zijn rekening in de gevangenis van Turnhout naar zijn rekening in de gevangenis van Brugge werd overgeschreven en moest zich onlangs fruit aanschaffen door middel van de postzegels die hij kreeg.
- Ik dacht dat de Wet Borginon de gevangenen toch bepaalde rechten toekende...
- De Liga voor de Rechten van de Mens lijkt zich niets van deze zaak aan te trekken en de federale ombudsman die me schreef dat ik mij in geval van tuchtmaatregelen tegen Marcel tot hem mocht richten, laat niets meer van zich weten.

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


Guantanamo België
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl

Guantanamo Brugge: Politieke moorden - Marteling van koerdische activisten
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAABBOBJ&obid=32920

Guantanamo Brugge: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gevangenis+Brugge+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo Brugge: Marcel Vervloesem werd gefolterd en vermoord
http://www.google.be/search?hl=fr&q=moord+marcel+vervloesem&btnG=Recherche+Google&meta=

Marcel Vervloesem: kinderpornozaak Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+kinderpornozaak+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo belge
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Meurtres politiques - Tortures des activistes kurdes
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

Guantanamo de Bruges: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prison+Bruges+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Interview de l'avocat de Marcel Vervloesem
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36356

Maître Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem - Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem - Raf Jespers, Vervloesem's lawyer
http://www.google.be/search?hl=fr&q=raf+Jespers&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Activiste Marcel Vervloesem était torturé et assassiné
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+meurtre+assassiné&btnG=Rechercher&meta=

Le Monde: prison de Bruges
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Journal+Monde+prison+Bruges&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: réseau pédocriminel de Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+réseau+pedocriminel+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Convention de Génève, 17 juli 1929:
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/305-430043?OpenDocument

Guantanamo di Bruges: eutanasia
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prigione+Bruges+eutanasia&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: reti pedocriminali di Zandvoort
http://www.google.be/search?q=Marcel+Vervloesem+reti+pedocriminali+di+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Hitler - Auflösing:
http://www.google.be/search?q=Hitler+Auflösing&btnG=Rechercher&meta=

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgio
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----

Alhoewel het intussen zeer slecht gesteld is met Marcel Vervloesem die enkele dagen geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en deze week, op een tot dusverre onbekende datum, zijn eerste hartoperatie moet ondergaan, kan men hem nog altijd schrijven om hem te ondersteunen.
Schrijf hem (het best aangetekend) met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven - Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat zal zijn om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

De commentaren zijn gesloten.