09-11-08

Binnen- en Buitenlands Beleid van België: Mensenrechten


Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel

groepgevangBrugge.mail-11J.GIO.diplom.mail-18diplom.mail-15

In haar Buitenlands Beleid komt de Belgische regering op voor de mensenrechten maar in België zelf laat zij mensen die in de psychiatrie of de gevangenis opgesloten werden, folteren en in isoleercellen steken zonder dat zij daarvoor door de Verenigde Naties en de Raad van Europa op de vingers wordt getikt.
De kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- 89.539 kinderen ('waarvan 75% duidelijk gefolterd en misbruikt') werd door de Belgische overheid die zelfs een aantal van de kinderporno-cd-roms deed verdwijnen, in de doofpot gestopt. Het verdrag van de rechten van het kind van de Verenigde Naties is blijkbaar onbestaande.
De Belgische minister-president Yves Leterme ging onlangs bij een toeristisch bezoekje aan de Chinese Volksrepubliek nog over de mensenrechtenschendingen in China en Tibet prediken terwijl er zo'n 60-tal mensen-zonder-papieren in België aan hun 30ste of 40ste hongerstakingsdag begonnen omdat de Belgische regering nalaat om een regeling inzake hun problematiek te treffen.

----------------------------------------

Mensenrechten en humanitaire acties

Opdracht

Mensenrechten nemen in het Belgische buitenlandbeleid een vooraanstaande plaats in, zowel op bilateraal niveau als op het niveau van regionale en internationale instellingen.

Werkgebied

Sinds een aantal jaren bestrijken de mensenrechten een veel groter en verscheidener werkgebied, zowel op mondiaal als op regionaal en nationaal niveau. De basisbeginselen- en normen uit de in 1948 afgekondigde Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werden in bindende internationale en regionale overeenkomsten gecodificeerd.

Belangrijkste internationale overeenkomsten

Verenigde Naties:
- Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
- Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
- Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie
- Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen
- Verdrag inzake de rechten van het kind
- Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

Raad van Europa:
- Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
- Europees Sociaal Handvest

Europese Unie:
- Handvest van de grondrechten

Internationaal humanitair recht:
- Verdragen van Genève

Er zijn nu meer procedures en controlemechanismen voorhanden. Deze hebben betrekking op de verdragrechtelijke verplichtingen van Staten maar ook op de tekortkomingen of de voortgang inzake de bescherming en de bevordering van de mensenrechten. De Staten vergaderen geregeld op het niveau van regionale en internationale organisaties om de normen inzake mensenrechten bij te sturen. De rechten van groepen of kwetsbare personen worden veel beter beschermd. Meer en meer gebieden die verband houden met globalisering zoals immigratie, bestrijding van terrorisme, duurzame ontwikkeling, milieu of internationaal handelsverkeer, krijgen er een mensenrechtendimensie bij.
België hecht ook veel belang aan vraagstukken die te maken hebben met internationaal humanitair recht. Daarom neemt het deel aan de werkzaamheden van de door het ICRK (internationaal comité van het Rode Kruis) belegde internationale bijeenkomsten en werd de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht (ICHR) opgericht, waarvan het secretariaat door de FOD Buitenlandse Zaken wordt verzekerd. Deze Commissie onderhoudt ook betrekkingen met de twee afdelingen van het Belgische Rode Kruis.

Bilaterale betrekkingen

In de bilaterale betrekkingen van België bekleden de bevordering en bescherming van de mensenrechten een cruciale plaats.

Internationale organisaties

De multilaterale systemen voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten vormen het kader waarbinnen wordt gewerkt.

Op mondiaal niveau neemt België deel aan de werkzaamheden van de bevoegde VN-instanties (www.un.org), met name de Commissie voor de rechten van de mens en verder ook de Algemene Vergadering en ECOSOC. België verleent ook zijn steun aan het Commissariaat voor de mensenrechten (www.unhchr.ch)

Op het niveau van de Europese Unie neemt België deel aan de voorbereiding en de vormgeving van de dimensie mensenrechten in het buitenlands beleid van de EU (GBVB).
De bijzondere werkgroep van de Raad van de Europese Unie (COHOM) formuleert gemeenschappelijke standpunten die dan in de Verenigde Naties en in andere internationale fora worden verdedigd.

België neemt ook deel aan de werkzaamheden van de Raad van Europa (www.coe.int) en volgt nauwgezet de activiteiten in verband met de tenuitvoerlegging van de menselijke dimensie van de OVSE.

Bron: http://www.diplomatie.be/nl/policy/policynotedetail.asp?TEXTID=969

----------

Foto's: 6.11.2008 - De Werkgroep Morkhoven en haar sympathisanten voor de gevangenis in Brugge alwaar Marcel Vervloesem werd opgesloten omdat het hof van beroep te Antwerpen (waar de kinderporno-cd-roms verdwenen) en het hof van cassatie te Brussel geen rekening hielden met de door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijke bevestigde verdwijningen van de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's strafdossier.
De Italiaanse arts Giorgio Gagliardi en Giovanni Ristuccia die voorzitter is van de Italiaanse vereniging SOS Antiplagio, maakten deel uit van het gezelschap maar Giovanni Ristuccia die nochthans van de directie van de gevangenis van Turnhout de toelating had gekregen om Marcel Vervloesem te komen bezoeken, mocht met het diploma dat hij in naam van zijn vereniging aan Marcel Vervloesem wilde overhandigen, niet binnen. Men vond de toelating nergens weer, ook niet in de computer van de gevangenis van Turnhout...

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

Marcel Vervloesem:

Gevangenis Brugge (Prison de Bruges - Bruges prison)
Ziekenboeg - Infirmerie - Zaal 1
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
(Europe: Tel. 0032 50 45 71 11 - Fax 0032 50 45 71 89)

13:36 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (2) | Tags: mensenrechten schendingen belgie |  Facebook |

Commentaren

Child Focus
Links en rechts wordt er gevraagd waarom Child Focus dat door de Werkgroep Morkhoven herhaaldelijk werd gecontacteerd in verband met het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, nooit reageerde.
Het antwoord op deze vraag vindt men hieronder...

--------

Child Focus, or the European Center for Missing and Sexually Exploited Children, was founded in 1998 by Daniel Cardon de Lichtbuer and headed by this person ever since. In 2005, de Lichtbuer became chairman of the International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC), headquartered in Washington and founded in 1999. Who is this Lichtbuer? First of all, he is quite big in the financial world, with former positions in Banque Bruxelles Lambert, the Belgian Bankers' Association, VP Bank Liechtenstein (with Nikolaus von Liechtenstein), Thomas Cook Traveller Cheques and the European Financial Marketing Association. He also has been executive president of the aristocratic Europa Nostra. But things become really problematic upon reading that de Lichtbuer is a member of the honorary committee of Cercle de Lorraine, together with with Maurice Lippens and Etienne Davignon. Equally worrying is his position as honorary executive president of the Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van België, together with prince Alexander de Merode (former chair) and Count Ghislain d'Ursel. Davignon used to be a board member too. There's another indication that de Lichtbuer might not be the best choice for an anti- child abuse organization: 1998, Stef Janssens, 'The names from the cover up', p. 33: "In 1989, [Nicolas] de Kerchove d'Ousselghem [CEPIC; chef de cabinet of Vanden Boeynants; contact of VdB to the PIO intelligence organization] and Paul Vankerkhoven, CEPIC member and co-founder of Cercle des Nations [among many other things]... were employees of the magazine 'Revue Belge'. This right-wing magazine had as manager the present director of the Center for Missing Children and former BBL-director Daniel Cardon de Lichtbuer. What in itself is not reprehensible, but does say something about the milieu in which the present director of this Center was involved with." To clarify, that milieu appears to be the highest level child abuse milieu.

Gepost door: Yves | 09-11-08

Reageren op dit commentaar

Janett Seemann: spoorloos verdwenen - vanished without a trace - spurlos verschwunden
Janett Seemann, de jonge Duitse vrouw die onlangs een open brief omtrent de kinderpornozaak Zandvoort naar Zijne Heiligheid de Paus en de Duitse bondskanselier schreef, zou spoorloos verdwenen zijn.
Na de publicatie van haar open brieven op het Internet, werd haar website afgesloten.
De verdwijning is erg zorgwekkend omdat Gina Bernard-Pardaens die destijds met de Werkgroep Morkhoven naar de Duitse verdwenen jongen Manuel Schadwald speurde, na een -volgens haar- zeer intimiderende ondervraging in opdracht van een Belgische procureur-generaal, tal van doodsbedreigingen ontving. Zij had ook maandenlang problemen met het Internet en haar telefoonlijn en ontving allerlei anonieme telefoontjes waaraan Belgacom niets kon doen. Ook het plaatsen van een Zöllertoestel om de onbekende bellers en bedreigers op het spoor te komen, bleek om één of andere manier onmogelijk te zijn.
De telefoon- en Internetproblemen bleven voortduren tot enkele uren voor haar dood.
Gina Bernard-Pardaens kwam om bij een zogezegd nachtelijk ongeval bij de terugkeer van haar vriendin die in haar buurt woonde.

Gezien ook Marcel Vervloesem door gebrek aan medische zorg in de gevangenissen van Turnhout en Brugge bijna aan zijn einde kwam, dient men de spoorloze verdwijning van Janett Seemann ernstig te nemen.

Zoals de journalist Douglas De Coninck in zijn boek 'Dode Getuigen, dertig mensen die niet zullen spreken op het proces Dutroux' (Houtekiet, 2004) aantoonde, is het niet de eerste keer dat er in België mensen op een geheimzinnige manier verdwijnen of overlijden...

-----

Janett Seemann has vanished without a trace
October 5, 2008

The 29-year-old Janett Seemann, who caused a furor by two video messages on the internet some weeks ago, has vanished without a trace. The network provider bluehost.com, where Mrs. Seemann had her web pages, had blocked her account after the publishing of shocking news. Janett Seemann had done researches in the child porn milieu and had found terrible facts. Among others on the quiet she accused a high EU commissioner of being involved in the child porn scandal. On her web page she reports about criminal networks, which kidnap children and deliver them to beasts, which rape and even kill them. Furthermore, she found out that these networks are obviously so mighty that they manipulate the media and redirect everything to networks on the internet in order to draw off the attention from the actual scandal.

In her public video messages the 29-year-old Janett Seemann (sports coach) brings a charge of child abuse and at the same time points out that the offenders are obviously protected by justice, but those, who hint at this crime, are obviously defamed and libeled by the German press. Her messages to the public, which are addressed to Angela Merkel and the Pope, report of 2,100 children who have vanished in Germany per year and who could not have been retraced until today. What she had learned by her report made her – as measured by law and morality - inform the public directly in order to let us know the seriousness of the situation. She accuses the offenders of maintaining networks in Europe, also affecting Germany, which kidnap children, sell, prostitute and deliver them to beasts, which abuse, torture and kill them.

Since that time Janett Seemann has vanished without a trace. On the internet it is already speculated that she has told the public too much and that it might be that she has been kidnapped by the concerned criminal networks for this reason.

Source: http://fufor.twoday.net/stories/5248154/


----------

Janett Seemann spurlos verschwunden
Verfasst von Christoph Kastius am Mo, 2008-09-29 16:34.

Die 29. jährige Janett Seemann, welche vor einigen Wochen im Internet mit zwei Videobotschaften für Furore sorgte ist spurlos verschwunden. Der Netzbetreiber bluehost.com, auf welcher Frau Seemann ihre Seiten betrieb, hatte ihren Account nach Veröffentlichung schockierender Nachrichten gesperrt. Janett Seemann recherchierte im Kinderpornomillieu und fand erschreckende Dinge herraus. Unter anderem beschuldigte Sie hinter vorgehaltender Hand, das eine hoher EU-Kommissar, in den Kinderpornoskandal verwickelt sei. Auf ihrer Seite berichtete Sie über kriminelle Netzwerke, die Kinder entführen und Bestien liefern, die diese vergewaltigen und sogar töten. Weiterhin fand Frau Seemann herraus, das diese Netzwerke offenbar so mächtig sind, das sie die Medien manipulieren und alles auf Internetnetzwerke umleiten, um vom eigentlichen Skandal abzulenken. In ihren öffentlichen Videobotschaften erhebt die 29 jährige Janett Seemann (Sport-Coach) Anklage wegen Kindesmissbrauch und weist gleichzeitig darauf hin, das die Täter von der Justiz offenbar geschützt, aber jene, die auf dieses Verbrechen hinweisen, offensichtlich durch die deutsche Presse diffamiert und verunglimpft werden. In ihren Botschaften an die Öffentlichkeit, welche sich an Angela Merkel und den Papst richtet, spricht sie von 2.100 Kindern, die in Deutschland pro Jahr verschwanden, und bis heute nicht wieder aufgefunden wurden. Was sie durch Ihre Reportage erfahren habe, gibt ihr Anlass, gemessen an Gesetz und Moral, direkt die öffentlichkein zu informieren, um uns von dem Ernst der Situation in Kenntnis zu setzen. Darin wirft sie den Tätern vor, das Netzwerke in Europa existieren, die auch Deutschland betreffen, welche Kinder entführen, verkaufen, prostituieren und Bestien liefern, die diese missbrauchen, foltern und töten.

Seit dem fehlt von Janett Seemann jede Spur. Im Netz wird auch schon gemutmaßt, das sie der Öffentlichkeit zu viel erzählt hat und deswegen möglicherweise von den betreffenden kriminellen Netzwerken entführt worden sei.

Sie veröffentlichte auch ein Plakat, welches an den Papst und die Bundeskanzlerin verschickt wurde. Auf dem Plakat waren schockierende Bilder zu sehen.

1) Ein entblößtes mit Eisenketten festgekettetes Kind, das mit einem Bügeleisen gefoltert wird.
2) Eine Frau, die ein kleines Kind über ihr Knie legt und ihm mit einem Objekt auf den bloßen Hintern schlägt.
3) Ein Kind im Stroh, dem die Kehle durchgeschnitten worden ist.
4) Ein entblößtes Kind, dem die Waden mit den Oberschenkeln zusammengebunden wurden, die Augen verbunden und dass an den Handgelenken aufgehängt wurde.
5) Ein entblößtes geknebeltes Kind, dem Hand- und Fußgelenke mit Stricken festgebunden wurden sowie der Mund verbunden wurde.
6) Ein Mann, der den Kopf eines Kindes hält, dem er ins Gesicht gebissen hat.
7) Ein geknebeltes Kind, dem ein Sadomaso-Accessoir im Mund befestigt wurde.

Die Bundeskanzlerin, Angela Merkel hielt es offenbar nicht für nötig, auf diesen Brief entsprechend zu antworten. Nun fragt sich jeder, wo ist Janett Seemann? Wer hat Sie zuletzt gesehen? Warum wurde ihre Seite gesperrt? Den Namen des EU-Ministers kann man bei einer Recherche über Google leicht herrausfinden. Vielleicht ist diese heiße Spur die Möglichkeit, die betroffenen Kinder und die Frau Janett Seemann wieder lebend ausfindig zu machen. Unter anderem
ist das Ergebnis Ihrer Recherche, das der deutsche Junge Manuel Schadwald ebenfalls Opfer dieser kriminellen Netzwerke wurde.

http://pressemitteilung.ws/node/136891

----------

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort - Janett Seemann: spoorloos verdwenen


Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw email aan de VVD-Tweede Kamerfractie.

In verband met het grote aantal e-mailberichten dat wij dagelijks ontvangen, kan de beantwoording van uw e-mail langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. Onze excuses hiervoor. Wij streven er naar alle vragen te beantwoorden.

Alle opmerkingen worden uiteraard doorgegeven aan de leden van de VVD-fractie. E-mails gericht aan een VVD-Kamerlid sturen wij door.

Algemene reacties, klachten of opmerkingen worden niet beantwoord, maar wel gelezen en geregistreerd.

--------

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort - Janett Seemann: spoorloos verdwenen

Publieksvoorlichting PvdA

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw mail van 11/11/08. Deze mail is geregistreerd onder het nummer 257315.

Mailtjes die bij ons binnenkomen worden allemaal gelezen. In voorkomende gevallen zullen wij uw opmerkingen voor kennisgeving aannemen en de informatie doorgeven aan de fractie.

Wij streven ernaar vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Graag wijzen wij op onze uitgebreide standpuntenencyclopedie De kans is groot dat u hier de informatie vindt waarnaar u op zoek bent. Uiteraard kunt u ook veel informatie terugvinden op onze website www.pvda.nl

Met vriendelijke groet,

PvdA Publieksvoorlichting

Gepost door: Morkhoven | 11-11-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.