28-10-08

Publiceer en verspreid deze open brief !


marcel_action_bxl 126

NEDERLANDSE KAMERLEDEN EN KONINGIN BEATRIX MOETEN VOORKOMEN DAT GETUIGE IN DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT WORDT VERMOORD

Van: Jan Boeykens, Voorzitter Werkgroep Morkhoven
Aan: Professor Schoonhoven
Datum: 28 okt. 2008
Onderwerp: Kinderpornozaak Zandvoort - moordpogingen op Marcel Vervloesem

Het is inderdaad opgelooflijk wat hier gebeurt.
Als je Marcel Vervloesem zijn brieven leest, zou men haast zeggen dat er niets aan de hand is. Ze zijn goed geschreven. Ze zijn met de computer opgesteld (waarvan hij nu gebruik mag maken). Er staat een grappig tekeningetje op. Ze zijn haast vrolijk.
Maar als je tussen de regels leest: de suikerspiegel die al meer dan een week van 78 naar 420 springt zonder dat hij in het hospitaal wordt opgenomen, dan weet je dat het kwestie van leven of dood is en dan begrijp je ook dat bepaalde mensen hem nog altijd op een geraffineerde manier willen vermoorden.

Het zijn waarschijnlijk dezelfde mensen die belet hebben dat hij op 9.9.2008 in het hospitaal van Turnhout werd opgenomen terwijl zijn toestand tengevolge van de dorst- en hongerstaking en het volledig stopzetten van de medicatie, even kritiek was.
Ivoke Meulemans van de krant Het Nieuwsblad die niet direct onze beste vriend is te noemen en zelfs een artikeltje publiceerde met als titel 'Marcel Vervloesem is psychiatrisch gestoord' (waarvan hij zei dat de titel 'niet door hem was gekozen'), schreef op 10.9.2008 zelfs dat men vanuit Brussel (kabinet justitieminister Vandeurzen - CD&V - Christen Democraten) het verbod had gegeven om Marcel in het hospitaal van Turnhout op te nemen.
Vandaar dat de ziekenwagen die pas 's avonds laat aankwam om Marcel naar het hospitaal van Turnhout te brengen, plotseling zonder Marcel terug is weggereden.
Twee uur later kwam er een andere ziekenwagen. Marcel werd toen onder politiebegeleiding naar de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge gevoerd.
Ter plaatse gekomen, werd hij als een varken in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen zonder de minste verluchting gesmeten.
Wekenlang werd hij volledig afgezonderd van zijn medegevangenen, mocht hij slechts een zeer beperkt bezoek ontvangen, kreeg hij geen briefwisseling, mocht hij de isoleercel slechts 3 x twee minuten per dag voor een bloedprik van de verpleegster verlaten, mocht hij zijn advocaten nauwelijks spreken enz. Kortom, België op zijn best inzake de schending der mensenrechten.

En om het hele verhaal nog eens te herhalen:
Toen Marcel op 31.9.08 met zijn honger- en (intussen gedeeltelijke) dorststaking stopte, liet men hem gewoon zonder onderzoek of behandeling in de isoleercel liggen en wachtte men tot hij in coma was geraakt. Toen werd hij naar een ziekenkamer overgebracht en aan de infuus verbonden.
Toen hij zijn ogen open deed, was er al beslist om hem terug naar de gevangenis van Turnhout te brengen terwijl men zeer goed wist dat daar geen ziekenafdeling is en er tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens geen verpleging is.
Men wachtte een week lang met de overbrenging omdat de Werkgroep Morkhoven zich ertegen verzette en zij een grondig medisch onderzoek en serieuze behandeling van Marcel wilde.
Daar kwam echter niets van en vermoedelijk kwam dit weer door een bevel van bovenaf. Dit zijn echte maffiapraktijken !
Een week later bracht men Marcel die men beloofd had dat men hem in geval van problemen in het ziekenhuis zou opnemen, naar de gevangenis van Turnhout.
Men deed dat met een speciale transfertwagen om de indruk te geven dat men van goede wil was.
In de gevangenis van Turnhout aangekomen werd hij echter opnieuw als een zwijn in een onverluchte isoleercel gedumpt omdat er zogezegd plaatsgebrek was. In de isoleercel-tuchtcel stond zelfs geen kast en als toilet had men een plastieken kak-emmer op de grond gezet.
Als bij toeval kreeg Marcel gedurende de eerste twee dagen en nachten geen medicatie.
Men was zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge vergeten...
Natuurlijk gebeurde die 'vergetelheid' weer in opdracht van dezelfde mensen die Marcel op 9.9.2008 niet naar het ziekenhuis in Turnhout wilden voeren, het onderzoek en de behandeling van Marcel hebben belet hebben zodat hij in coma geraakte, beslisten om Marcel naar de gevangenis van Turnhout over te brengen terwijl men wist dat hij nog erg zwak was en in Turnhout geen medische verzorging zou krijgen enzoverder.

Marcel zit intussen al bijna 10 dagen lang met een suikerspiegel die op een levensgevaarlijke manier schommelt en zijn benen en voeten barsten al bijna 10 dagen lang van het opgestapelde vocht.
En toch brengt men hem niet naar het hospitaal van Turnhout, zoals men beloofde.
Daaruit blijkt nogmaals dat de onverantwoorde overbrenging naar Turnhout zonder medisch dossier, vooraf gepland werd.

Ik vraag mij af waar het kabinet van justitieminister Vandeurzen dat maar al te graag zou willen dat Marcel er het loodje bij legt omdat zij de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde diefstallen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel en dekinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen niet wil laat onderzoeken, het recht vandaan haalt om zich in de plaats van een geneesheer te stellen. Vandeurzen is wel ziekenhuisdirecteur geweest maar daarmee mag hij als justitieminister nog geen geneesheer spelen die mensen zonder medicatie in isoleercellen mag laten smijten.

Ik schrijf vandaag naar allerlei nationale, europese en internationale overheden en organisaties die werkzaam zijn op medisch vlak om hen die vraag voor te leggen.

Ook de Nederlandse kamerleden en de Nederlandse Koningin die waarschijnlijk toch niet willen dat Marcel die onlangs door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag over de kinderpornozaak Zandvoort werd verhoord, wordt vermoord, worden één voor één door mij en de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd.

Met vriendelijke groet,

Jan

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Ik vernam vandaag dat de brieven van de Italiaanse professor-arts Georgio Gagliardi die Marcel eerstdaags met een italiaans team wil komen bezoeken, werden tegengehouden.
Gisteren en eergisteren belette men ook al dat Marcel naar zijn dochter Wendy belde die natuurlijk hoogst bezorgd is.

---------------

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Europa: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50


Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm

- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://www.droitfondamental.eu/

Foto: Actie voor het Koninklijk Paleis te Brussel. De Werkgroep Morkhoven bezorgde de Koning immers in 1998 een aantal cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort. De Koning liet die door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Christen-Democraten) die thans als 'justitieexpert' van de CD&V in de commissie Justitie van de Senaat zetelt, voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken. De kinderporno-cd-roms verdwenen zchter op het hof van beroep van Antwerpen zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde. De Antwerpse advocaat-generaal Mark Tack noemde de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een luchtbel' en veroordeelde de doodzieke Marcel Vervloesem voor zogenaamd bewezen feiten tot 4 jaar effectieve gevangenis. De diefstallen werden niet onderzocht en justitieminister Vandeurzen ontkende onlangs in antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot dat de cd-roms verdwenen waren.

13:57 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chisten democratische moordaanslagen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.