27-10-08

OPROEP TOT ACTIE: 27.10.08


Moord op Marcel Vervloesem - Meurtre de Marcel Vervloesem - Murder of Marcel Vervloesem: ACTIE - ACTION

marcelMarcel.hospital.im-victime_du_maitre-chanteur-4fkvandeurzen

SCHRIJF EEN AANGETEKENDE BRIEF (MET EVENTUELE RODE ANTWOORDKAART) NAAR DE DIRECTEUR VAN DE GEVANGENIS VAN TURNHOUT

Toen Marcel Vervloesem zijn honger- en dorststaking in de gevangenis van Brugge stopzette, werd hij gewoon aan zijn lot overgelaten. Men liet hem in zijn isoleercel liggen en hij kreeg geen dokter te zien. Hij werd niet medisch onderzocht voor zijn hartziekte, zware suikerziekte, kanker, nieren. Zijn medicatie werd niet terug op punt gezet. Hetzelfde wat zijn voeding betrof.
Het gevolg hiervan was dat hij in coma geraakte en aan een infuus moest gelegd worden. Toen hij zijn ogen opendeed, werd er beslist om hem terug naar de gevangenis van Turnhout te laten brengen. Dat werd uitgesteld omdat de Werkgroep Morkhoven daar tegen was. Hij was alles behalve gerecupereerd van zijn 26 dagen dorst- en hongerstaking zonder medicatie, hij was niet medische onderzocht geweest, zijn medicatie stond niet terug op punt, zijn suikerschommelingen waren nog steeds levensgevaarlijk, hij was op geen enkele manier medisch opgevolgd geweest, hij was pas in coma geweest, in Turnhout is er geen ziekenafdeling en tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's morgens is er geen verpleging enz.
Uiteindelijk besliste men in Brugge, na dat men de familie en vrienden een week lang in de onzekerheid had gehouden, om Marcel Vervloesem toch naar de gevangenis van Turnhout over te brengen.
Daar aangekomen, werd hij (opnieuw op vraag van justitieminister Vandeurzen misschien?) als een varken in een isoleercel gesmeten omdat er zogezegd plaatsgebrek was terwijl men al een week lang van de overbrenging afwist.
Gedurende twee dagen en nachten gaf men hem geen insuline omdat men zijn medische dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge vergeten was. Het betrof een isoleercel zonder enige verluchting, met alleen een plastieken emmer om naar het toilet te gaan.
Opnieuw een levensgevaarlijke situatie dus, zeker voor iemand die pas uit coma is gekomen, doodziek is en alles behalve hersteld is van zijn dorst- en hongerstaking.

Het leek allemaal weer sterk op een berekende doodslag en het lijkt erop of justitie en de Belgische overheid blijven dromen van de dood van Marcel Vervloesem om hem aldus het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.
Alhoewel zijn suiker niet te stabiliseren is en zijn suikerspiegel van 350 naar 78 blijft schommelen (wat levensgevaarlijk is) en alhoewel zijn benen en voeten al een week lang barstenvol water zitten, laat men hem opnieuw aan zijn lot over. Hij wordt niet grondig onderzocht en men wacht het moment af dat hij terug in coma geraakt.
Bij zijn aankomst in Turnhout was hem nochthans beloofd geweest dat hij in het hospitaal zou verzorgd worden indien het nodig was maar ja, justitieminister Vandeurzen die zich steeds meer als justitieminister-arts opstelt was daar op 9.9.2008 reeds tegen en verkoos een wekenlange opsluiting in een isoleercel in de gevangenis van Brugge.

Omdat er vanuit de Belgische politieke hoek te weinig vragen worden gesteld en men op de mensenrechtenverenigingen in België niet hoeft te rekenen, doet de Werkgroep Morkhoven opnieuw een dringende oproep tot de burger om het leven van Marcel Vervloesem te redden.

Iederéén wordt opgeroepen om een klachtbrief (liefst aangetekend) naar de directeur van de gevangenis te Turnhout te schrijven want deze directeur is tenslotte verantwoordelijk voor wat er in zijn gevangenis gebeurt. Een kopie van zijn brief kan men naar de Werkgroep Morkhoven sturen.

Ook naar de personen en diensten die hierbij vermeld staan, kan men een protestbrief schrijven (best aangetekend) met kopie ervan naar de Werkgroep Morkhoven.
Roep andere mensen op om hetzelfde te doen en publiceer en verspreid de oproep van de Werkgroep Morkhoven.


AANGETEKEND

Plaats waar u woont, 26.10.2008

Gevangenis Turnhout
t.a.v. de heer Directeur
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België)

Geachte heer directeur,

Betreft: gevangenen hebben recht op een menswaardige behandeling en een medische verzorging - Marcel Vervloesem

De laatste weken heb ik me nogal wat zorgen gemaakt over meneer Vervloesem. Zijn gezondheid laat immers sterk te wensen over.
Hij lijdt niet alleen aan een hartziekte en kanker maar is ook zwaar suikerziek heb ik begrepen en de suikerwaarden zijn behoorlijk aan het schommelen.
Daarbij komt dat meneer Vervloesem een hartpatient is en als die suikers niet in balans worden gebracht, kan dat zware en zelfs dodelijke gevolgen hebben.
Ik ben zelf suikerziek (geen hartpatiënt) en ik weet dat schommelingen tussen 350 en 78 iemand kunnen doden.

Ook heb ik begrepen dat meneer Vervloesem al een week lang vocht in zijn benen en voeten heeft zitten en dat is gevaarlijk als daartegen niets wordt ondernomen.

Hij is voor zijn vertrek uit de gevangenis van Brugge reeds in coma geraakt omdat men hem niet wilde onderzoeken en behandelen. Toen hij in de gevangenis van Turnhout aankwam werd hij direct zonder medische begeleiding in een isoleercel met een plastieken emmer als toilet gestoken.
Hij heeft toen gedurende twee dagen geen insuline gekregen omdat men zijn medisch dossier zogezegd in de gevangenis van Brugge was vergeten. Hij had toen opnieuw in coma kunnen geraken.
En nu is het weer zover. Ik heb vernomen dat hij al koorts heeft gehad en met felle pijnen te maken heeft gehad. Zijn suiker was enkele dagen tot een absoluut minimum gedaald (78). Ook nu loopt hij de kans om weer in coma te geraken. Is dat misschien de bedoeling ?
Er wordt al wekenlang met zijn leven gespeeld.

Zo kan het in ieder geval niet verder en gevangenen die ziek zijn, kunnen niet op een dergelijke manier worden behandeld. Dat gaat in tegen het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en tegen alle internationale verdragen die België mee heeft ondertekend.

Ik begrijp dat U geen arts bent maar ik neem aan dat er bij U in de gevangenis toch een medische dienst is en daar heeft U toch wel de verantwoordelijkheid over als Directeur zijnde.

Dus vraag ik U via deze weg dringend en beleefd of U aan Marcel Vervloesem wilt vragen hoe hij zich voelt en aan de medische dienst vraagt of er geen dringende maatregelen getroffen moeten worden om de gezondheidstoestand van Marcel vervloesem te verbeteren.

Ik mag er van uit gaan dat U Uw verantwoordelijkheid terzake opneemt en Marcel Vervloesem als het nodig mocht zijn (en ik denk dat dit nu zeker het geval is) voor onderzoek en behandeling in het ziekenhuis wordt opgenomen.
Anders zou het misschien wel eens verkeerd kunnen aflopen en dat risico wilt U toch zeker niet lopen, vermoed ik.

Hopende op een snelle beslissing Uwentwege en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Uw Naam + adres


Andere personen die men (het best) per aangetekende brief kan schrijven:

Minister Jo Vandeurzen
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel (België)
Tel.: 02 542 80 21 - (Voor Europa: 0032 2 542 80 21)
Fax: 02 542 80 00 - (Voor Europa: 0032 2 542 80 00)
(werd op 30 mei 2008 omtrent de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de kinderporno-cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, aangetekend geschreven maar reageerde niet. Speelde de brief kwijt, volgens de informatie van zijn kabinetsmedewerker. Ontkende enkele weken geleden in antwoord op de parlementaire vraag van parlementslid Zoé Genot dat de documenten en kinderporno-cd-roms verdwenen waren.)

Federale Ombudsman
Hertogstraat 43
1000 Brussel
Tel: 02 289 27 27
Fax: 02 289 27 28
email@federaalombudsman.be
(liet de Werkgroep Morkhoven in zijn antwoord van 29.8.2008 weten: 'Ik begrijp uit uw brief dat uw actiegroep zich zorgen maakt over het mogelijk ondernemen van tuchtsancties tegen de heer Marcel Vervloesem door de directie van de gevangenis van Turnhout. Indien dit het geval zou zijn kan U opnieuw contact nemen met de Federale ombudsman. Mijn diensten zijn bevoegd om na te gaan of een administratieve beslissing wettelijk is en niet kennelijk onredelijk of ongegrond.' Reageerde echter niet meer toen de Werkgroep Morkhoven hem schreef over de tuchtmaatregelen in de gevangenis van Brugge en het feit dat Marcel Vervloesem tengevolge van een totaal gebrek aan medische hulp in coma geraakte.)

Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01
Fax : (0032) 02 542 82 85
(de heer Meurisse is verantwoordelijk voor wat er in de Belgische strafinrichtingen gebeurt)

Hoge Raad voor de Justitie
t.a.v. Geert Vervaeke
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie
Louizalaan 65/1
1050 Brussel
Tel: 02 535 16 16
Fax: 02 535.16.20
info@csj.be

Herman Van Rompuy
Kamervoorzitter
Hoevestraat 41
1640 Sint-Genesius-Rode
Tel.: 02/380.97.44
Fax: 02/380.89.54
herman.van.rompuy@telenet.be
herman.van.rompuy@pandora.be
(verschool zich in zijn antwoord van 16 juli 2008 aan de Werkgroep Morkhoven achter het grondwettelijk principe van de scheiding der machten' en vindt dat de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- duizenden gefolterde en misbruikte kinderen en zelfs baby's, een gerechtelijke zaak is die slechts te maken heeft met een 'individueel dossier'. Zei dat men zich bij klachten over het functioneren van Justitie tot de Hoge Raad voor de Justitie kon richten wat de Werkgroep Morkhoven reeds verschillende malen gedaan had met als enige resultaat dat de verdwijningen van dossierstukken en cd-roms werden vastgesteld.)

Secretariaat van de Koningin
t.a.v. Caroline Vermeulen, Secretaris van de Koningin
Koninklijk Paleis
1000 Brussel
(liet in haar brief van 13 augustus aan de Werkgroep Morkhoven enkel weten: 'Hare Majesteit de Koningin heeft mij gevraagd U te danken voor de boodschap die U haar toegestuurd heeft')

Palais Royale - Palais de Bruxelles - Koninklijk Paleis
t.a.v. Chantal Cooreman
Chef du Département Requêtes
1000 Bruxelles
(liet in haar brief van 15 juli 2008 aan Prinses de Croÿ weten dat de 'scheiding der machten, een koninklijke interventie onmogelijk maakte'. Lag blijkbaar niet wakker van de verdwijning van de kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal te Antwerpen had laten overmaken.)

Zijne Majesteit de Koning
Koninklijk Paleis
1060 Brussel
(werd op 3 juni 2008 aangeschreven omtrent de verdwijningen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort die Zijne Majesteit in 1998 voor 'onderzoek' aan de procureur-generaal van het hof van beroep van Antwerpen had laten overmaken, maar reageerde niet. De heer J. van Ypersele, Kabinetschef van de Koning liet in zijn brief van 19.9.2008 aan de Werkgroep Morkhoven wel weten dat de Vorst hem opgedragen had om het schrijven van de Werkgroep betreffende de gevangenhouding van de heer Marcel Vervloesem over te maken aan justitieminister Vandeurzen die blijkbaar toelaat dat Marcel Vervloesem niet de nodige medisch hulp krijgt en in coma en levensgevaar geraakt.)

Europees Parlement
t.a.v. Rita Van Droogenbroeck (correspondentie met de burger)
L-2929 Luxembourg
Luxemburg
Tel: 00352 43 00 23 940
Fax: 00352 43 00 27 072
(liet in haar antwoord van 21.7.2008 weten dat men klacht kon neerleggen bij de federale ombudsman. Reageerde niet meer nadat men haar meldde dat men bij de federale ombudsman blijkbaar niet terecht kon)

Laurette Onkelinx
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Handelsstraat 76-80
1040 Brussel
Tel: 02 233 51 11
Fax: 02 230 10 67
info@laurette-onkelinx.be
(schreef in haar brief van 14 juli 2008 aan de Werkgroep Morkhoven dat zij de brief van de Werkgroep 'onmiddellijk naar justitieminister Vandeurzen had gestuurd' en het 'belang van deze brief onderstreept had'. De brief van minister Onkelinx is op het kabinet Vandeurzen waarschijnlijk verloren gegaan.)

Maria Arena
Minister van Maatschappelijke Integratie
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel: 02 238 28 11
Fax: 02 230 38 95
patrick.huion@minsoc.fed.be
(liet de Werkgroep Morkhoven op 24 juni 2008 weten dat zij het schrijven betreffende Marcel Vervloesem aan justitieminister Vandeurzen overmaakte met het verzoek om de Werkgroep Morkhoven een antwoord te bezorgen. De Werkgroep Morkhoven kreeg echter geen antwoord.)

Minister Pieter De Crem
Lambermontstraat 8
1000 Brussel
Tel: 02 550 28 11
Fax: 02 550 29 19
cabinet@mod.mil.be
(liet de brief van de Werkgroep Morkhoven met betrekking tot de situatie van Marcel Vervloesem op 20.6.2008 aan justitieminister Vandeurzen overmaken die deze brief waarschijnlijk ook kwijtspeelde)

Yves Leterme
Eerste Minister
Wetstraat 16
1000 Brussel
pim.vanwalleghem@premier.fed.be
(zei ondermeer in zijn antwoord van 11 juli 2008 aan de Werkgroep Morkhoven, dat hij 'inlichtingen bij de Minister van Justitie zou inwinnen' en was ervan overtuigd dat Minister Vandeurzen 'daarover een antwoord zou bezorgen'. De Werkgroep Morkhoven heeft echter niets meer vernomen.)

Jean-Marc Delizée
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding
Ernest Blériotstraat, 1
1070 Brussel
Tel.: 02 238 28 11
Email: sec.delizee@minsoc.fed.be
(schreef in zijn antwoord van 10.9.2008 aan de Werkgroep Morkhoven dat het hem 'niet toekwam zich in te laten met dossiers die door onafhankelijke, bevoegde diensten behandeld werden of worden'. En daarmee was deze zaak voor deze Staatssecretaris afgesloten.)

Melchior Wathelet
Staatssecretaris Gezinsbeleid
Wetstraat 51
1040 Brussel
Tel.: 02 790 57 11
Fax: 02 790 57 99
info@wathelet.fed.be
(schreef in zijn brief van 25 juli 2008 de brief van de Nederlandse vereniging 'Belangengroep Minderjarigen' aan justitieminister Vandeurzen in verband met de doofpotpolitiek in de kinderpornozaak Zandvoort in België, 'goed te hebben ontvangen' en zei dat deze brief 'zijnde bijzondere aandacht had weerhouden'. Deelde mee dat er een samenwerkingsprotocol bestond tussen justtieminister Vandeurzen en hemzelf en dat er 'intensief' werd samengewerkt. Verwees naar de samenwerking met 'Child Focus'. Liet nadien echter niets meer weten en alles wijst erop dat de aandacht van Melchior Wathelet voor de 88.539 kinderen op de kinderporno-cd-roms Zandvoort beperkt zal blijven tot dit beleegde antwoord.)

Kardinaal Danneels
t.a.v. Luc Van Hilst, secretaris
Wollemarkt 15
B-2800 Mechelen
Tel.: 015 21 65 01
Fax: 015 20 94 85
secretariaat.aartsbisdom@kerknet.be
(liet de Werkgroep Morkhoven in zijn antwoord van 22 juli 2008 weten dat, wat betreft kindermishandeling en seksueel misbruik, het standpunt van de Katholieke Kerk 'duidelijk' was. Dat dit 'niet mag en kan en dat wie zich hieraan begeeft de gepaste straf dient te krijgen, ongeacht over wie het gaat'. Verwees naar recente uitspraken van Paus Benedictus in Amerika en Australië. Zei dat de Kerk in België 'dit standpunt deelde en het Gerecht steeds haar werk heeft laten doen'. Zei over de werking van het Gerecht geen uitspraken te mogen doen maar 'al het mogelijke te doen opdat Justitie haar werk zou kunnen doen'. Sprak met geen woord over de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 kinderen op de cd-roms Zandvoort waarvan 75% duidelijk misbruikt. Sprak met geen woord over het feit dat de kinderpornoproducenten + folteraars en verkrachters in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd werden.)

College van Procureurs-Generaal
t.a.v. Sophie Morel, Adjunct-Adviseur
Ernest Allardstraat, 42
1000 Brussel
Tel: 02 500 86 01
Fax: 02 500 86 13
(Het College van Procureurs-Generaal zou de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het gerechtshof te Turnhout en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen moeten onderzoeken. Liet in haar antwoord van 16.7.2008 enkel weten dat het College van Procureurs-Generaal 'niet bevoegd was om eventuele klachten te behandelen' en dat de brieven van de Werkgroep 'enkel doorgestuurd werden naar de Procureur-Generaal van het ressort Antwerpen.)

CD&V
t.a.v. Marianne Thyssen
Algemeen Voorzitter CD&V
Wetstraat 89
1040 Brussel
Tel: 02 238 38 10
Fax: 02 238 38 39
voorzitter@cdenv.be
(liet in haar brief van 24 juni 2008 aan de Werkgroep Morkhoven weten dat zij het standpunt van de Werkgroep met 'aandacht had gelezen' en 'goed had genoteerd'. Weet bljkbaar niet dat de brieven op het kabinet van haar partijgenoot justitieminister Vandeurzen verloren gaan en de minister verdwijningen ontkent die door de Hoge Raad voor de Justitie worden vastgesteld)

Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de D.S. Nava
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
(Nederland)
070 318 22 11 (telefoon)
cie.just@tweedekamer.nl
(deelde in het antwoord van 8.10.2008 mede dat de brieven van de Werkgroep Morkhoven door de vaste commissie voor Justitie in een procedurevergadering was behandeld en dat de commissie besloten om deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Eerste Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. Hester Menninga
plv. griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag
(Nederland)
070 - 3129200 (telefoon)
070 - 3129390 (fax)
postbus@eerstekamer.nl (e-mail)
(deelde in zijn schrijven van 23.10.2008 mede dat het schrijven van de Werkgroep Morkhoven dd. 12 oktober 2008 inzake de kinderpornozaak Zandvoort, ter kennis werd gesteld van de vaste commissie voor Justitie zodat de leden van deze commissie hierdoor in de gelegenheid gesteld werden om dit geschrift in hun beschouwingen te betrekken. Deelde mede dat het geschrift ook in de openbare vergadering der Kamer van 21 oktober 2008 voor kennisgeving werd aangenomen.)


Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres:
Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
(België - Belgio - Belgique - Belgium)
Tel: 014 40 89 30 - Fax: 014 42 03 50
Voor Nederland: Tel: 0032 14 40 89 30 - Fax: 0032 14 42 03 50

Geld storten: Op postchequenummer 679-2005528-53
Voor stortingen vanuit het buitenland IBAN NR BE 679-2005528-53 vermelden.
Bij een geldstorting de naam 'Marcel Vervloesem' vermelden in het vak mededeling.


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10 - Faiderstraat 10
1060 Saint-Gilles
België - Belgique - Belgium - Belgio
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - issakaba@skynet.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/


Sites:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.zoegenot.be/CD-Roms-pedopornographiques.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ministre+Onkelinx+Zandvoort&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm


Foto's:
1) Marcel Vervloesem in volle aktie
2) Marcel Vervloesem in het hospitaal van Lier waar hij in 2007 wegens kanker werd geopereerd. Tijdens zijn opsluiting en 32-dagen durende hongerstaking in de gevangenis van Turnhout in mei 2005, stelde men de kanker reeds vast maar men volgde haar niet op.
Men heeft het steeds over de schending van de mensenrechten in China en dergelijke maar in bepaalde westerse landen is het niet veel beter.
3) Justitieminister Vandeurzen die -zoals de Belgische Koning - de verdwijning van de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen doodzwijgt.

12:21 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morkhoven oproep tot actie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.