01-10-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking


Marcel Vervloesem zet honger- en dorststaking stop

GevangenisBrugge.151041743

Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die, zonder dat de rechters van het hof van beroep te Antwerpen en van het hof van cassatie te Brussel rekening hielden met de door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde diefstallen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, in de gevangenis werd opgesloten, heeft gisteren, 30 september 2008 om 16h50, besloten om zijn honger- en dorststaking stop te zetten.

Hij deed dat in overleg met het bestuur van de Werkgroep Morkhoven dat hem gisteren ging bezoeken.

Marcel Vervloesem onderbrak zijn dorststaking weliswaar na een 7-tal dagen maar dronk sindsdien slechts enkele kopjes water per dag wat voor een hongerstaking verre van voldoende is.

Marcel Vervloesem ging ermee akkoord om zijn dorst- en hongerstaking die hij op 5 september in de gevangenis van Turnhout begon, te stoppen om de volgende redenen:

1. De druk van internationale verenigingen inzake de Bescherming van het Kind en van verschillende slachtoffers van het kinderpornonetwerk Zandvoort die hem verzochten om in leven te blijven, zodat hij kan getuigen

2. De procedures voor de rechtbank van strafvordering en voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg

3. De ontvangst van de delegaties van de Verenigde Naties die opgeroepen werden om vast te stellen:
- op welke manier slachtoffers van kinderpornonetwerken en getuigen behandeld worden
- hoe hij als activist, zonder recht op verdediging, in de gevangenis werd opgesloten
- hoe hij in de gevangenis op een willekeurige manier zonder dat hij de gevangenisregels had overtreden bestrafd werd, in een isoleercel werd gesloten, afgesloten werd van de medegevangenen, geen bezoekrecht kreeg, geen recht op briefwisseling kreeg en slechts een uiterst beperkt contact met zijn advocaten mocht hebben
- dat het Internationaal Verdrag ter voorkoming van folteringen en andere vernederende of wrede behandelingen, overtreden werd
- dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geschonden werd

4. Om, samen met zijn vereniging, verder te strijden tegen de kinderpornonetwerken en voor de correcte toepassing van het Europees Verdrag van de Rechten in de Mens

Marcel Vervloesem heeft een ernstige hart- en suikerziekte en werd begin van dit jaar aan kanker geopereerd. Bij zijn bezoek, was hij niet meer in staat om te drinken zonder braken en kon hij niet meer slapen. Hij verloor ook al even het bewustzijn.
Het is niet zeker dat hij buiten levensgevaar is. De volgende dagen zullen beslissend zijn. Niemand kan voorspellen of hij al dan niet in coma zal vallen.


17:04 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (2) | Tags: democratie en mensenrechten |  Facebook |

Commentaren

Gevangenis Brugge

Van: sibylle.haesebrouck@just.fgov.be
Aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 1 okt. 2008 17:24
Onderwerp: Auto Reply: Marcel Vervloesem stopt dorst- en hongerstaking

Tijdens de maand oktober ben ik slechts sporadisch aanwezig in het PCB.
Kunt u dringende zaken overmaken aan de heer Van Poecke, inrichtingshoofd, of aan één van mijn collega-directeurs?

Vriendelijke groeten,

Sibylle Haesebrouck

Gepost door: Morkhoven | 02-10-08

Reageren op dit commentaar

Belgische Staat ruimt haar politieke gevangenen uit de weg
Marcel Vervloesem evolueert opnieuw naar een kritieke toestand


Brussel, 21 oktober 2008

Justitie heeft haar hoop om Marcel Vervloesem uit de weg te kunnen ruimen en aldus de kinderpornozaak Zandvoort en de diefstallen van documenten en kinderporno-cd-roms in de doofpot te stoppen, nog niet opgegeven.
Vandaag vernam de Werkgroep Morkhoven dat Marcel Vervloesem die nadat hij in de gevangenis van Brugge in coma was geraakt, snel naar de gevangenis van Turnhout werd overgebracht waar dat er geen medische dienst bestaat, er zeer slecht aan toe is.
Zijn benen en voeten die bij zijn aankomst al flink opgezwollen waren, staan nu op barsten en hij heeft nu een onophoudelijke pijn die hem belet om normaal te slapen.
Zijn suikerspiegel is nog altijd niet gestabiliseerd en schommelt van 100 tot 350 (wat levensgevaarlijk is).
Gisteren was zijn suikerspiegel zelfs gedaald tot bijna 72.
Alhoewel de toestand onhoudbaar is geworden, laat men hem opnieuw aan zijn lot over met het gevolg dat hij ook last heeft gekregen van koorts wat er op wijst dat het de slechte richting uitgaat.

Gepost door: Morkhoven | 24-10-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.