25-09-08

Isoleercellen in gevangenissen


Marcel Vervloesem heeft het statuut van 'terrorist' in de gevangenis van Brugge

marcel_action_bxl 107

Van: Jan Boeykens
Datum: 25 sep. 2008
Onderwerp: Bezoek Marcel

Beste Eric en Ingrid,

Het is natuurlijk een goede zaak dat jullie als ouders van slachtoffers, na bijna een maand aandringen en wekenlang aan het lijntje te zijn gehouden, eindelijk toelating hebben gekregen om Marcel die morgen aan zijn 22ste dorst- en hongerstakingsdag in zijn isoleercel van de gevangenis van Brugge begint, te gaan bezoeken.

Het begint er op te lijken dat men het gevangenisstatuut van Marcel dat ook voor zogezegde terroristen geldt (volkomen afzondering, geen telefoons of briefwisseling, geen schrijfmachine, geen enkel contact met medegevangenen, geen drinkbaar water, geen bezoekrecht van gelijkgestemden of ouders van slachtoffers die voor hem getuigden, geen recht op een gesprek met zijn advocaten enz.) langzaam begint te wijzigen.

Ik blijf echter het ergste vrezen want het is best mogelijk dat Marcel die enkele dagen geleden reeds volledig uitgeput was, vandaag of morgen in coma geraakt of overleden is.

Vermits jullie hem morgen vanwege een nieuwe staking in de gevangenis van Brugge niet kunnen gaan bezoeken, bestaat er een kans dat jullie hem niet meer levend zullen weerzien.

Voor Dokter Gagliardi, die een maand lang naar alle mogelijke instanties heeft geschreven (directeurs gevangenissen Turnhout en Antwerpen, directeur Bestuur Strafuitvoering, Minister Vandeurzen en zijn kabinet,) om een bezoektoelating te krijgen en die zijn aanvraag op een correcte wijze indiende, zal het waarschijnlijk te laat zijn.

Dat komt omdat men Italiaanse geneesheren die een verslag zouden kunnen opmaken van de medische toestand van Marcel en Nederlandse ouders van slachtoffers die door Marcel geholpen werden en die voor Marcel willen blijven getuigen, ten allen koste wil uitsluiten.

Zo verwonderlijk is dat niet. De Belgische justitie veegde jullie verklaringen, zoals alle verklaringen ten gunste van Marcel, ook reeds onder de mat nadat zij op een professionele manier de ontlastende documenten uit Marcel's strafdossier lieten verdwijnen.

Danny, de jongen die van kleinsaf aan door Marcel geadopteerd werd en die door Marcel als zijn eigen zoon werd grootgebracht, mag Marcel ook al niet gaan opzoeken alhoewel zijn aanvraag reeds van twee weken geleden dateert.

Men zou dus bijna kunnen zeggen dat de wekenlange comedie rond de bezoekregeling een voortzetting is van het proces waarbij men Marcel meer dan tien jaar lang als een 'kindermisbruiker' maar zonder één enkel materieel bewijs, door het slijk haalde terwijl men de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in de kinderpornozaak Zandvoort ongemoeid liet.

Groeten,

Jan


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto: actie voor het justitiepaleis te Brussel waar men, bij wijze van zogenaamde grap, een kleine cel plaatste waarin men tegen de betaling van 1 euro vrolijk kan plaatsnemen.

19:41 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (7) | Tags: isoleercellen gevangenissen |  Facebook |

Commentaren


Vandeurzen opent strenge afdeling in Brugse gevangenis


Federaal minister voor Justitie Jo Vandeurzen heeft vandaag in de Brugse gevangenis de nieuwe afdeling 'Individuele Bijzondere Veiligheid' geopend. Er is plaats voor tien gedetineerden die er elk in een afzonderlijke en sterk beveiligde cel worden gehuisvest. De nieuwe afdeling is bedoeld voor gedetineerden met aanhoudende of extreme gedragsproblemen die door hun agressie een gevaar vormen voor de andere gedetineerden en het gevangenispersoneel.

Als gevolg van een arrest van de Raad van State in 1993 moest een gelijkaardige afdeling in Brugge en Lantin destijds de deuren sluiten. Dit gebeurde na een klacht van de Liga voor de Rechten van de Mens. De afdelingen zijn nu aangepast. Er is ook een wettelijk kader voorzien.

31 cipiers
De nieuwe afdeling van de Brugse gevangenis werkt volledig autonoom. Er zijn 31 cipiers opgeleid om in de streng bewaakte cellen te werken. Zij krijgen ook bijstand van een zorgteam. De gedetineerden in de bijzondere afdeling zullen geen contact hebben met de andere gedetineerden in de gevangenis. Ze eten verplicht individueel in hun cel.

Activiteiten zoals de wandeling kunnen maximum per drie. Om ontsnappingen van deze gevaarlijke gedetineerden te vermijden, werd boven de wandelzone een net gespannen zodat er geen hulp kan worden geboden door helikopters.

Twee maanden
Gedetineerden die in de afdeling 'Individuele Bijzondere Veiligheid' belanden, blijven er minimum twee maanden. Daarna volgt een evaluatie. Indien nodig kan het verblijf er meerdere keren worden verlengd. Het is de directeur-generaal van het gevangeniswezen die beslist wie er in de bijzondere afdeling wordt opgesloten.

Naast Brugge zal ook Lantin een gelijkaardige afdeling krijgen, maar dan voor het Waalse landsgedeelte. De eerste gedetineerde wordt nog eind juni naar de nieuwe afdeling overgebracht. De tweede en derde volgen in juli en augustus. (belga/svm)
Het Laatste Nieuws 18/06/08

Gepost door: lulu | 25-09-08

Reageren op dit commentaar

Forum Vervloesem (2)
IS ONZE OVERHEID IN STAAT TOT MOORD? ZO JA, HOE GAAT DAT DAN?

door Micha Kat
Zowel van het front-Vaatstra als van het font-Holloway dezer dagen interessant nieuws. Marianne Vaatstra zou alsnog vermoord zijn door een psychopatische asielzoeker uit het nabijgelegen AZC Kollum, maar die informatie moest natuurlijk ‘onder de pet worden gehouden’. En Nathalie Holloway, daarvan ‘wordt nu gezegd’ dat het onderzoek aan alle kanten is gemanipuleeerd en tegengewerkt, net als in de zaak-Vaatstra trouwens. Wat is hier aan de hand? Dat is vrij simpel: overheden hebben een direct eigenbelang bij het verhinderen van een oplossing van deze moorden. Wat is dat eigenbelang dan? Inzake Vaatstra zou het dan gaan om het uitschakelen van alles wat een bedreiging kan vormen voor de multiculturele knuffel-samenleving. Een asielzoeker die een psychpatische moordenaar blijkt te zijn valt zeker in die categorie ‘bedreigingen’ en moet dus worden ‘weggewerkt’ net zoals Ayaan Hirsi Ali, ook een bedreiging voor de multiculturele samenleving, werd ‘weggewerkt’ via een complot waarover nog altijd ruzie wordt gemaakt. Bij Nathalie Holloway heeft de staat ook een motief een oplossing tegen te werken: de betrokkenheid van de familie Van der Sloot met pa als lid van de rechterlijke macht. Insiders weten al lang dat de Antillen een verbanningsoord zijn voor de grootste sexual perverts van de rechterlijke macht zoals Cor Merx ,nota bene ooit de hoogste man van van het OM op de Bovenwindse Eilanden en ook de wegens kinderporno veroordeelde vice-president van Maastricht Fokke Fernhout vond er emplooi net als de prostituant Ernst Wesselius. Het zal klimaat wel zijn daar, maar een moord in de directe omgeving van een lid van de rechterlijke macht, daar hebben we met z’n allen natuurlijk geen zin in, het is al aardig genoeg dat de heren juristen zich op de eilanden mogen overgeven aan seksuele orgieen en kindermisbruik (wat doen Joris Demmink en Joost Tonino eigenlijk nog in Den Haag?), maar moorden…. En dus sleept het onderzoek zich voort en voort tot we er niets meer van willen weten. Maar laten we de mogelijke rol van de overheid bij een aantal andere moorden eens wat nader bekijken.

Stel: een overheid wil iemand uit de weg ruimen. Dan hebben we het dus niet over zaken als Vaatstra en Holloway waarbij de overheid om andere redenen betrokken raakt, maar echt over zaken waarin de overheid het initiatief zou hebben kunnen nemen. Dan zijn er grofweg twee benaderingen, zo leert ons de contemporaine geschiedenis.

1. Het ‘inhuren’ van een ‘gek’ die natuurlijk ‘geheel en al in zijn eentje’ opereert. Via dit scenario zouden de volgende moorden kunnen zijn gepleegd:
-Pim Fortuyn. Motief overheid: Fortyun stond op het punt een einde te maken aan de macht van de gevestigde orde.
-Theo van Gogh. Motief overheid: Van Gogh werd een te grote bedreiging voor de multiculturele samenleving.
-Louis Seveke. Motief overheid: Seveke wist te veel over geheime operaties en andere zaken die niet naar buiten mogen komen.
Beroemde buitenlandse voorbeelden van dit type ‘overheidsmoord’ zijn John F. Kennedy en Olaf Palme. Kenmerkend voor deze categorie is dat de ‘daders’ vaak hun mond houden, ook tijdens de processen (of louter waanzin uitkramen zoals Mohammed B.), hetgeen eens te meer aangeeft dat ze zouden hebben geopereerd in opdracht van hogerhand.

2. Het ensceneren van een ‘ongeluk’. Via dit scenario zouden de volgende moorden kunnen zijn gepleegd:
-Maarten van Traa. Motief overheid: Van Traa wist te veel over de betrokkenheid van hoge ambtenaren bij de import van drugs en de wijze waarop ze daarmee hun eigen zakken vulden.
-Dirk van Binsbergen. Motief overheid: de vormalige advocaat van Rene Lancee wist te veel over de misdadige werkwijze van het OM en de manipulatie van procesdossiers, iets wat later een ‘rechterlijke dwaling’ is gaan heten maar in feite pure manipulatie is. Na maanden spoorloos te zijn geweest werd hij zijn auto opgedregd uit het Van Starkenborghkanaal.
Het beroemdste buitenlandse voorbeeld van dit type ‘overheidsmoord’ is het ‘ongeluk’ van Lady Di.

3. Een derde categorie zaken waarbij de overheid betrokken is bij moord is de eerder genoemde categorie waarin de overheid een direct eigen belang heeft de zaak onopgelost te laten omdat er ofwel grote politieke belangen spelen zoals bij Vaatstra ofwel ambtenaren zelf rechtstreeks bij de moord betrokken zijn zoals mogelijk het geval is bij Joram en Paul van der Sloot. Hier is de casus classicus de affaire-Dutroux in Belgie.

Het interessante is dat het beschrijven van de Staat als ‘moordenaar in vredestijd’ in feite een taboe oplevert, maar dat niemand enige twijfel heeft aan de moordadige capaciteiten van de Staat als het een oorlog betreft of het creeeren van een casus belli. Het staat toch wel vast dat tal van landen hun eigen burgers en soldaten hebben afgeslacht om een excuus te verkrijgen een oorlog te beginnen. Pearl Harbor waarbij meer dan 2000 Amerikanen om het leven kwamen werd bewust door de VS ‘gecreerd’ en er zijn mensen die hetzelfde beweren over ‘9-11?.


Moorden die niet opgelost mogen worden
Gepubliceerd door Micha Kat 13 juni, 2007 in Rechterlijke macht.

Gepost door: Yves | 29-09-08

Reageren op dit commentaar

Gevangenis Brugge
Wat fijn dat Ingrid binnen is gekomen, ik hoop dat het voor Marcel goed komt.

Het is daar binnen hopeloos. Er gebeuren ongelukken, de medicijnen komen niet op tijd.

Ze horen niks over wat er aan de hand is.

Ze wisten zaterdag om bezoektijd pas dat dit niet door ging, uit de cel al helemaal niet, douches al helemaal niet.

Het is een constant gegil en ze worden langzaam aan gek, er zijn er al alleen opgesloten wegens doorslaan, zo'n hok met alleen een bed en 24 uur licht aan.

Gepost door: Morkhoven | 30-09-08

Reageren op dit commentaar

dood isoleercel Dood patiënt isoleercel staat los van slechte zorg
NU - Uitgegeven: 30 september 2008 17:26

DEN HAAG - De dood van een patiënt in een isoleercel van het Sociaal Psychiatrisch Dienstencentrum (SPDC) Oost in Amsterdam, staat op het eerste gezicht los van de slechte zorg in de kliniek.

Daar gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voorlopig vanuit, heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) woensdag geschreven aan de Tweede Kamer. Als de schizofrene man inderdaad is gestikt in een stuk brood, dan is dat volgens de IGZ in redelijkheid niet te voorkomen.

Het had ook in andere psychiatrische klinieken kunnen gebeuren. Na het incident werden vijf medewerkers ontslagen of op non-actief gezet. De kliniek is inmiddels gesloten.

ZIE OOK:
26/09/2008 Weer man overleden in psychiatrische inrichting
23/09/2008 'Ondermaatse zorg overal in psychiatrie'
22/09/2008 Psychiatrische kliniek gesloten na sterfgeval

(c) ANP

Gepost door: lulu | 30-09-08

Reageren op dit commentaar

wantoestanden isoleercellen
wo 01 okt 2008, 21:20

`Wantoestanden in isoleercellen`

De slechte zorg in isoleercellen in de Sociaal Psychiatrisch Dienstencentrum (SPDC) Oost in Amsterdam staat niet op zich. In veel meer psychiatrische klinieken doen zich wantoestanden voor.
Dat is volgens VVD-Kamerlid Anouchka van Miltenburg de teneur van een onderzoek dat de Stichting PVP van vertrouwenspersonen in de zorg heeft uitgevoerd. Mensen zouden maanden of zelfs jaren in een isoleercel zitten, waar ze ook overlijden. Ze worden soms tijdenlang niet gelucht en mogen ook geen eigen kleding meer dragen. Hun behoefte moeten ze doen op een kartonnen doos.
Van Miltenburg citeerde woensdag uit het onderzoek in een Kamerdebat naar aanleiding van onder meer de dood van een schizofrene man in een isoleercel in de kliniek in Amsterdam.
De VVD'er spreekt van erbarmelijke toestanden waar een onafhankelijk onderzoek naar ingesteld zou worden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) komt eind dit jaar met een eigen onderzoek naar isoleercellen in 39 instellingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Maar volgens Van Miltenburg zou ook het optreden van de inspectie zelf onderwerp van onderzoek moeten zijn. De IGZ stelde al in mei vast dat de zorg in SPDC Oost in Amsterdam niet deugde, maar de kliniek ging pas recent dicht.
SP'er Henk van Gerven laakte ook de passieve rol van de inspectie. Hij wil een parlementair onderzoek naar het functioneren van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Uit eigen onderzoek onder 5000 ggz-medewerkers blijkt dat zij de werkdruk als te hoog ervaren om goede zorg te kunnen leveren.

De Telegraaf

Gepost door: Morkhoven | 02-10-08

Reageren op dit commentaar

cameratoezicht isoleercel
Klink wil cameratoezicht in isoleercel
NU Uitgegeven: 2 oktober 2008 06:39
Laatst gewijzigd: 2 oktober 2008 07:01

DEN HAAG - Psychiatrische patiënten in een isoleercel moeten onder permanent cameratoezicht komen te staan. Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) woensdag in de Tweede Kamer gezegd. Hij reageert daarmee op de ophef rond de dood van een patiënt in het Sociaal Psychiatrisch Dienstencentrum (SPDC) Oost in Amsterdam.

Klink noemde het cameratoezicht een voorbeeld van een norm waaraan dwangbehandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten gaan voldoen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat deze normen handhaven en boetes uitdelen aan instellingen die in gebreke blijven.

In de Tweede Kamer klonk woensdag zware kritiek op het optreden van de inspectie tegen slechte zorg in het SPDC Oost. Begin september overleed daar een schizofrene man in een isoleercel. De IGZ stelde al in mei vast dat de zorg in SPDC Oost niet deugde, maar de kliniek ging pas recent dicht.

Klink nam het woensdag voor de inspectie op. Zo heeft de IGZ geïntensiveerd toezicht ingesteld. Aan de andere kant gaven de vier gevallen met dwangmaatregelen die de inspectie bekeek, geen reden om behandeling te stoppen of de kliniek te sluiten.

Verbeteren

Er bestond in deze gevallen van dwangmaatregelen namelijk geen gevaar voor de patiënten. Volgens de minister laat dat onverlet dat SPDC Oost de tekortschietende zorg moet verbeteren en het aantal opsluitingen in isoleercellen moet terugdringen.

Het permanente cameratoezicht is een voorbeeld van betere minimumnormen voor goede zorg. Deze moeten in de plaats komen van de huidige normen vanuit de sector. Dit geldt niet alleen voor de geestelijke gezondheidszorg maar ook voor afdelingen intensive care en operatiekamers in ziekenhuizen.

Wantoestanden

De slechte zorg in isoleercellen in SPDC Oost staat niet op zich. In veel meer psychiatrische klinieken doen zich wantoestanden voor. Volgens de Stichting PVP van vertrouwenspersonen in de zorg zijn ook de afgelopen weken gesepareerde patiënten overleden zonder dat dit in het nieuws kwam. In minstens tien afdelingen met isoleercellen is de situatie net zo erg als in SPDC Oost, aldus PVP.

VVD'er Anouchka van Miltenburg spreekt van erbarmelijke toestanden waar een onafhankelijk onderzoek naar ingesteld moet worden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg komt eind dit jaar met een eigen onderzoek naar isoleercellen in 39 instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Maar volgens Van Miltenburg zou ook het optreden van de inspectie zelf onderwerp van onderzoek moeten zijn.

Klink wil dat PVP het onderzoek aan de IGZ geeft, zodat die de gegevens kan gebruiken. Hij zei niet uit te sluiten dat PVP zaken aan het licht brengt die de inspectie zelf niet had ontdekt. Ook zei de minister niet weg te lopen voor eventueel onderzoek door derden, mocht dat nodig zijn.

Passieve rol

SP'er Henk van Gerven laakte eveneens de passieve rol van de inspectie. Hij wil een parlementair onderzoek naar het functioneren van de ggz. Uit eigen onderzoek onder vijfduizend ggz-medewerkers blijkt dat zij de werkdruk als te hoog ervaren om goede zorg te kunnen leveren.

Gepost door: Tim | 03-10-08

Reageren op dit commentaar

Isoleercellen en folterpraktijken in gevangenissen
Zowel de drie leden van een Koerdische actiegroep die als 'terrorist' waren bestempeld, als Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, werden in isoleercellen in de gevangenis van Brugge opgesloten waarbij zij volkomen van de buitenwereld werden afgesloten, hen geen briefwisseling werd toegestaan enz.

Men gebruikte ook regelrechte foltermethoden om de Koerdische gevangenen (die niet in hongerstaking waren gegaan) emotioneel en psychologisch te kunnen breken. Zo liet men dag en nacht het licht in de isoleercel branden en maakte men de activisten om de 10 minuten wakker (deze methode paste men in 2005 ook toe op Marcel Vervloesem toen hij, na nieuwe opgezette beschuldigingen, in de gevangenis van Turnhout was opgesloten).

Men maakt, ook in België, steeds meer en meer gebruik van isoleercellen in gevangenissen en justitieminister Vandeurzen (Christen Democraten) die in het verleden een ziekenhuisdirecteur was, besliste zopas nog om isoleercellen voor zogezegde agressieve gevangenen te laten bouwen.

-------------

In verschillende Turkse gevangenissen zijn sinds 20 oktober 816 politieke gevangenen in hongerstaking gegaan. Met dit drastisch verzet klagen zij de folteringen en mensonterende behandeling van de politiediensten in de gevangenissen aan en protesteren zij tegen de bouw van Turkije’s nieuwste type gevangenissen: het 'F-type', oftewel gevangenissen die uitsluitend bestaan uit isoleercellen.
TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileri Yardimlasma Dernegi), een Turkse mensenrechtenorganisatie van familieleden van politieke gevangenen, vreest dat het isoleren van de gevangenen de folteringen, verdwijningen en psychologische destabilisering van de gevangenen nog zal opdrijven. Onder de slagzin 'the reality in the prisons' organiseerde TAYAD een driedaags congres waarop professoren, artsen, advocaten, journalisten, familieleden en ex-politieke gedetineerden scherpe kritiek leverden op de 'isolatiepolitiek' die niet los kan gezien worden van het uiterst repressieve Turkse beleid tegen elke vorm van politiek verzet.

Gepost door: Yves | 05-10-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.