15-09-08

Marcel Vervloesem - dorst- en hongerstaking - 11de dag - Brief aan justitieminister Vandeurzen


Bezoekrecht totaal afgeschaft - Marcel Vervloesem zou opnieuw in coma zijn

mail-3


Per mail + per fax + per aangetekende brief

Brussel, 15.09.2008

Justitieminister Jo Vandeurzen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Mijn brief van 30 mei 2008 + de afschaffing van het bezoekrecht van Marcel Vervloesem

Ik ontving nog altijd geen antwoord op mijn aangetekende brief van 30 mei 2008 waarin ik U vroeg om een onderzoek te laten opstarten naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort die door de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen werden overgemaakt.

Alleen de door U ondertekende rode antwoordkaart waaruit blijkt dat U deze brief hebt ontvangen, werd mij teruggestuurd.

Vorige week telefoneerde ik naar uw kabinet waar de kabinetsmedewerker die het dossier behandelt, mij wist mede te delen dat hij 'van niets wist' en dat mijn brief 'waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen'.

Een andere kabinetsmedewerker beloofde mij dat hij zou vragen dat mijn brief die niet over de gerechtelijke procedures maar wel over de diefstallen gaat, zou beantwoord worden.

Ik ontving echter geen antwoord

Vandaag, omstreeks 12.00 u 's middags, belde Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem, mij op en zei mij dat zij het 'ergste vreesde'.

Zij wilde haar vader, zoals dit de voorbije weken het geval was, vandaag gaan bezoeken maar door een ziekte van één van haar kinderen, was zij verplicht om dit bezoek naar morgen te verplaatsen.

Tot haar verwondering kreeg zij van de gevangenisdirectie van Brugge echter te horen dat zij haar vader niet meer kan bezoeken omdat zij niet kan bewijzen dat zij Marcel's dochter is.

De politie van Herentals zei haar dat het een week kan duren vooraléér deze administratieve zaak door het gemeentebestuur van Borgerhout waar zij geboren werd, geregeld is. Daardoor zal zij haar vader dus morgen niet meer kunnen opzoeken.

Wendy Vervloesem is nu in paniek omdat zij veronderstelt dat haar vader (opnieuw) in coma is geraakt en dat dit de werkeiijke reden is om haar het bezoek te weigeren.

Ik vind het volledig onverantwoord dat U als justitieminister die steeds over de 'overbevolking van onze gevangenissen' spreekt, zwaar zieke personen zoals Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker) in de gevangenis opsluit en laat overlijden. U schendt daarmee het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat door België mede werd ondertekend.

Mag ik om Uw dringende tussenkomst verzoeken in deze zaak ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer: 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

------

Afschrift: Belga, ANP, Justitieminister Vandeurzen, Minister Sabine Laruelle, Minister Marino Keulen, Minister Laurette Onkelinx, Minister Kris Peeters, Minister Maria Arena, Minister Pieter De Crem, Minister Paul Magnette, Minister Vincent Van Quickenborne, Minister Patrick Dewael, Yves Eerste Minister Yves Leterme, Jean-Marc Delizée, Melchior Wathelet, Kardinaal Danneels, Federale Ombudsman, Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen (Hans Meurisse), College van Procureurs-Generaal, Hof van Cassatie, Hof van Beroep (C. De Vel, Eerste Voorzitter), Hoge Raad voor de Justitie, Herman Van Rompuy, Secretariaat van de Koningin, Koninklijk Paleis, Europees Parlement, Marianne Thyssen, Belgische en europese parlementsleden, mensenrechtenorganisaties, kinderrechtenverenigingen + ...


Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/post/6142710/belgique-les-rapports-entre-la-mafia-et-la-p
- http://www.juliemelissa.be/ 'le serveur “www.juliemelissa.be” est introuvable'
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr

Schrijf naar Marcel zolang er nog hoop is:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Voor Nederland: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Foto: 9.9.2008 - Actie met Prinses de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, voor de gevangenis van Turnhout - Marcel Vervloesem bleek juist per ziekenwagen naar de gevangeniskliniek te Brugge te zijn overgebracht

13:04 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (2) | Tags: marcel vervloesem brief vandeurzen |  Facebook |

Commentaren

Enkele reacties
Van: Johanna
Aan: Jan Boeykens
Datum: 15 sep. 2008 14:15
Onderwerp: Re: Marcel Vervloesem in coma ? Brief Justitieminister Vandeurzen

Beste Jan,

Je zou kunnen overwegen om een formele klacht in te dienen bij de Belgische ombudsman:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Federale_ombudsman

Klachtenformulier

http://www.federaalombudsman.be/Formulieren/FormulierNL.htm

Groet,
Johanna

-------

Bedankt Johanna.

Die federale ombudsman heeft me een paar weken geleden in een brief meegedeeld dat ik hem mocht contacteren wanneer er tuchtmaatregelen in de gevangenis werden genomen.
Ik heb hem al al drie keren geschreven maar de man antwoordt niet en volgens mij wacht hij gewoon af tot dat Marcel niet meer te redden is.
Je moet weten dat de ombudsmannen politiek benoemd worden. Zo'n ombudsman belt naar het kabinet Vandeurzen die hem waarschijnlijk vraagt om niet te reageren...

In ieder geval bedankt.

Jan

--------------------------------

Van: Maria
Aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 15 sep. 2008 18:25
Onderwerp: brievenactie

Dag Jan,

Als gevolg van het doorzenden van je tekst aan de resem mailadressen kreeg ik 1 antwoord van Raf Suys, Kabinetschef van het Kabinet Peeters met de mededeling dat de tekst werd overgezonden aan de minister van justitie.

Groetjes ook aan Jacqueline,

-------

Bedankt Maria. Het probleem is echter dat al die brieven op het kabinet van justitieminister Vandeurzen verloren gaan en dat Vandeurzen zich niets wil aantrekken van deze zaak om de magistraten die de documenten uit het strafdossier van Marcel en de kinderporno-cd-roms hebben gestolen, te kunnen beschermen.

--------------------------------

Van: Johan Vander Plas
Aan: Jan Boeykens
Datum: 15 sep. 2008 17:36
Onderwerp: Re: Marcel Vervloesem in coma ? Brief Justitieminister Vandeurzen

Dag beste Jan,

Een vraagje -voor zover jijzelf daar kunt op antwoorden, maar toch in de hoop dat je meer weet, en kan zeggen daarover - : wie heeft het laatst Marcel kunnen bezoeken? En wanneer was dat ? En hoe was Marcel, of wat wist hij te vertellen?

ikzelf heb dus op woensdag 10 sept een brief verstuurd naar Marcel zelf in de gevangenis te Brugge met o.a. een copy in van mijn identiteitskaart en vroeg hem dus of hij de toelating wou vragen aan de directie dat ik heb bezocht.
Op donderdag 11 sept, en vrijdag 12 sept, en vandaag maandag 15 (1x om 11h30 en 1x om 15h) sept heb ik gebeld naar de gevangenis, werd telkens doorverbonden naar de bezoekdienst waar ik vroeg of ik al op de bezoekerslijst stond. Tot op heden sta ik nog niet op de lijst.
Ik kan begrijpen dat de administratieve regels oorzaak waren dat tot en met vrijdag ik nog niet op de bezoekerslijst stond.
Maar nu begin ik me toch stilaan vragen te stellen.
Ik heb vrijdagavond 12 sept een tweede maal een brief verstuurd naar Marcel om toelating voor bezoek aan te vragen voor me, en heb opnieuw een kopij bijgevoegd van mijn identiteitskaart.
Ik moet wel zeggen dat de personen van de gevangenis die ik totnogtoe aan de lijn heb gehad iedere keer vriendelijk geweest zijn en men er geen bezwaar tegen had dat ik telkens bij de eerstvolgende mogelijkheid dat nieuwe bezoekerslijsten binnenkwamen mocht terugbellen. Zo heb ik vannamiddag afgesproken dat ik morgen rond 11h opnieuw eens zal bellen om te weten of ik op de lijst-bezoekers stavoor Marcel.
Ik laat je in ieder geval weten hoe het verder evolueert.
Vriendelijke groeten,
Johan

-------

Ze houden ons aan het lijntje Johan. Een paar dagen geleden mocht Nick Vervloesem die daarvoor speciaal naar Brugge was gereden, Marcel ook al niet bezoeken terwijl dat in Turnhout geen probleem was. Christel Vervloesem wilde men ook al buitenhouden. Dat deed men door naar haar trouwboekje te vragen. Een paar Nederlandse ouders hebben zowel naar Marcel als naar de directeur van de gevangenis te Brugge geschreven maar zij mochten Marcel vandaag niet zien en moeten vrijdag 'maar eens bellen'. Ikzelf ben vandaag ook naar Brugge geweest. Ze wilden mij niet eens inschrijven en een copie die ze van mijn paspoort maakten, met een briefje erbij aan Marcel bezorgen, was blijkbaar al te veel gevraagd.
Marcel was eergisteren nog bij bewustzijn heb ik vernomen. Gezien er niemand was die Marcel vandaag kon bezoeken, weten we niets over zijn toestand. We vrezen dan ook het ergste. Zijn dochter Wendy had hem normaal gezien morgen gaan bezoeken maar zij moet nu een bewijs voorleggen waaruit blijkt dat zij werkelijk de dochter van Marcel is. Daardoor zal er van geen bezoek geen sprake zijn.
Volgens mij proberen ze Marcel langzaam zonder getuigen te laten doodgaan of hem zodanig te laten aftakelen dat ze hem uiteindeiijk als een levend wrak dat niet meer lang zal leven, naar huis kunnen sturen.

Marcel schijnt nu dagelijks een paar glazen water te drinken maar dat is onvoldoende om hem van de dood te redden.

Iemand van de gevangenis van Brugge zei me dat men zich 'niets van Marcel's dorst- en hongerstaking aantrekt omdat men alleen voor de strafuitvoering moet zorgen'. Bijna niemand van de aangeschrevenen (Justitieminister Vandeurzen, Minister Sabine Laruelle, Minister Marino Keulen, Minister Laurette Onkelinx, Minister Kris Peeters, Minister Maria Arena, Minister Pieter De Crem, Minister Paul Magnette, Minister Vincent Van Quickenborne, Minister Patrick Dewael, Yves Eerste Minister Yves Leterme, Jean-Marc Delizée, Melchior Wathelet, Kardinaal Danneels, Federale Ombudsman, Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen (Hans Meurisse), College van Procureurs-Generaal, Hof van Cassatie, Hof van Beroep (C. De Vel, Eerste Voorzitter), Hoge Raad voor de Justitie, Herman Van Rompuy, Secretariaat van de Koningin, Koninklijk Paleis) reageert. Dat bewijst dat zij ermee akkoord gaan.
Ik ben nu vooral europese parlementsleden en internationale mensenrechtenorganisaties aan het schrijven en leg ik hen uit hoe men ten koste van Marcel de kinderpornozaak Zandvoort wil toedekken.

Gepost door: Morkhoven | 16-09-08

Reageren op dit commentaar

Marcel
Beste vrienden,

Ruf heeft Marcel vandaag bezocht.

Alhoewel het allemaal opgeruimd en vrolijk klinkt, kan ik mij moeilijk voorstellen dat Marcel er met zijn hongerstaking en zijn dorststaking (want de 4 glazen water per dag die hij sinds kort drinkt zijn veel te weinig) + zonder medicatie voor hart, suikerziekte en kanker, nu elke dag gezonder en beter wordt.

Dit is geen gezondheidskuur !

Marcel was waarschijnlijk even gelukkig met het bezoek van Ruf omdat hij tot hiertoe volledig geisoleerd werd van vrienden en werkomgeving maar dat lost het probleem niet op.

Een zwaar zieke persoon zoals hij hoort niet in een cel of isoleercel thuis om daar in leven te worden gehouden tot hij overlijdt.

Ik bespreek deze zaak eerstdaags opnieuw met de europese parlementsleden en de leden van de mensenrechtenorganisatie die ik gisteren gesproken heb.

Groeten,


Jan

Gepost door: Jan Boeykens | 18-09-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.