25-08-08

Zwarte Mars 7 september 2008


Zwarte Mars STOP DE WAANZIN - Herdenking slachtoffers van psychiatrie en maatschappij

Sarah.embleem.SafeRedirect

BRUSSEL: Zondag 7 september 2008, 14u – 16u

Op 7 september herdenken we in Brussel meer dan 50.000 voortijdige doden van “psychiatrie en maatschappij” in België in de voorbije halve eeuw.

België wordt genoemd als één der welvarendste regio's ter wereld. Maar hoe zit het met het welzijn?
In België zijn er vijf keer meer opnames in psychiatrie dan het Europese gemiddelde (!).
In België worden minstens twee keer zoveel psychiatrische medicijnen voorgeschreven als in vergelijkbare buurlanden.
In België is er een veelvoud van psychiatrie- en ggz-voorzieningen in vergelijking met de rest van de wereld.

Wij zouden dus een veel betere geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn moeten kennen.
Toch tellen we in België twee keer zoveel zelfmoorden als in vergelijkbare buurlanden en zijn we bij de koplopers in de wereld op gebied van zelfmoord, depressie en psychiatrische aandoeningen.
Toch zijn er in België jaarlijks meer dan dertig overlijdens in psychiatrie waarvan de doodsoorzaak onbekend is en neemt de niet-natuurlijke dood relatief sterk toe in die instellingen.

Het directe kostenplaatje voor deze waanzin: rond de 6000 euro per opgenomen persoon per maand of ongeveer 200 euro per persoon per dag.
Dit zijn ontstellende officiële feiten en cijfers, een 'beschaafd' land onwaardig. We hebben gedurende meer dan tien jaar niet nagelaten het beleid en de publieke opinie voortdurend op deze toestand attent te maken. Iedereen in ons land kan daar echter blijkbaar rustig mee leven en slapen.
Daarom herdenken wij op 7 september 2008 in Brussel de meer dan 50.000 voortijdige doden van “psychiatrie en maatschappij” in België in de voorbije halve eeuw.

We komen bijeen vanaf 13u30 rond het standbeeld van Don Quichote op het Spanjeplein (nabij Centraal Station)
We gaan in volledige stilte via de Grasmarkt naar de trappen van de Beurs waar we een rouwkrans zullen neerleggen
Als teken van rouw gaan we allen zoveel mogelijk volledig in het zwart gekleed (bij regenweer: zwarte paraplu’s)

-------------

Meld ons aub je komst (met hoeveel) en of je op een of andere manier wil meewerken aan voorbereiding en/of uitvoering van deze Zwarte Mars
Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de officiële spandoeken en pamfletten van onze Beweging

Aub zend deze oproep door aan zoveel mogelijk vrienden en kennissen en vraag hen tevens deze door te zenden…
Print deze oproep uit en kopieer hem om aan je vrienden en kennissen uit te delen. Gebruik hem (vergroot) als (venster)affiche.

Voor meer informatie:
http://www.sarahbeweging.net/nieuwsbrief/manifestatie.html


Black March STOP THE MADNESS
To commemorate the victims of psychiatry and society

BRUSSELS: Sunday 7th September, 2.00 pm to 4.00 pm

In Brussels on 7th September 2008, we commemorate the untimely death of more than 50,000 victims of psychiatry and society in Belgium in the past half century.

More details:
http://www.sarahbeweging.net/nieuwsbrief/blackmarch.html


La Marche Noire ARRETEZ LA FOLIE
Commémoration des victims de la psychiatrie et de la société

BRUXELLES: Dimanche 7 september, 14h – 16h

Le 7 septembre 2008 nous commémorons à Bruxelles les plus de 50.000 morts prématurés « par la psychiatrie et par la société » en Belgique au cours du demi-siècle passé.

Vous souhaitez assister ou savoir plus:
http://www.sarahbeweging.net/nieuwsbrief/marchenoire.html


Jan Vanhaelen
woordvoerder Sarah Beweging
Kloosterstraat 159
1700 Dilbeek - Belgium
sarahbeweging@skynet.be
Tel./fax 0032 2 466 48 50

Mieke Houthaeve
Woordvoerder Sarah Beweging
Kwadestraat 101
8560 Gullegem - Belgium
mhouthaeve@gmail.com
sarahbeweging@skynet.be
Tel. 0032 56 40 16 86

Web: http://www.sarahbeweging.net

De commentaren zijn gesloten.