03-07-08

Aktie psychiatrie te Brussel


Slachtoffers van de psychiatrie: aktie !

dopingkidsOp zondag 7 september zullen we in Brussel de doden en de zwaar getraumatiseerden en gewonden van de psychiatrie in Vlaanderen (en Brussel) van de voorbije 25 jaar 'herdenken'. Trommel iedereen al maar op. Je krijgt op tijd al de uitnodigingen enz.

Jan Vanhaelen
woordvoerder Sarah Beweging
Kloosterstraat 159
1700 Dilbeek
Tel./fax 02 466 48 50
Web: http://www.sarahbeweging.net

Er zal ook gedacht worden aan de slachtoffers van de kinderpornozaak Zandvoort die door de Belgische overheid in de steek werden gelaten en in de klauwen van de psychiatrie terecht kwamen.


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

Hou er rekening mee dat de bovenstaande links door de Belgische overheid die ook alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

22:04 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

Aanstelling Ombudsman: brief

Juriwel
T.a.v. Kristien Roete
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 - bus 30
1030 Brussel


Geachte Heer,

Betreft: Benoeming Vlaamse Ombudsman - Rechten van de patiënt

Ik vernam zopas dat de heer Paul Arteel, die jarenlang vertegenwoordiger was van de farmaceutische industrie en de Caritas binnen de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg, verkozen (politiek benoemd) zou worden tot Vlaamse ombudsman.

Ik vrees dat de Vlaamse patiënten die nu al bijna nergens met hun klachten terecht kunnen (vooral binnen de psychiatrie is de situatie schrijnend) daardoor met hun klachten niet meer bij de Vlaamse Ombudsman zullen kunnen aankloppen.

In bijlage vindt u de persmededeling van de heer Jan Van Haelen van de Beweging Sarah.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


-----------------------------------


PERSMEDEDELING: Vlaamse ombudsman
Van: Sarah Beweging
Verzonden: dinsdag 1 juli 2008 12:28:45


Paul Arteel nieuwe Vlaamse ombudsman?

Dhr. Paul Arteel, directeur van de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg (VVGG)wordt binnenkort beloond voor zijn jarenlange trouwe dienst aan de overheid en aan de farmaceutische en de psychiatrische industrie. Hij mag, als “fin de carrière” Bernard Hubeau opvolgen als Vlaams ombudsman voor zes jaar.

Net zoals de federale overheid een zestal jaren geleden, ten tijde van Magda Aelvoet, een omstreden medisch directeur van een farmaceutische firma verkoos als voorzitter van de Federale Overheidsdienst (FOD)Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu, kiest de Vlaamse overheid nu voor iemand uit hetzelfde milieu.

Met dhr. Arteel mag de Vlaamse Overheid gerust zijn dat lastige of mondige burgers geen enkel gehoor, laat staan enige inzage of inspraak zullen krijgen in de soms duistere wandelgangen van ons Vlaams democratisch en economisch apparaat.

Enkele jaren geleden nog verklaarde dhr. Arteel immers in een interview met Dag Allemaal dat er bij een VVGG-klachtenlijn in verband met psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg op relatief korte termijn zowat duizend klachten binnengelopen waren,” waarvan twee of drie ernstig”.

We wensen de Vlaamse overheid dan ook veel succes met de voorgedragen kandidaat. We kunnen enkel vaststellen dat ook in Vlaanderen de trouw aan eigen overheid, farma en psychiatrie erg lonend is. De veiligheid van het biopsychiatrisch en farmaceutisch systeem wordt met deze verdienstelijke persoon dan ook gegarandeerd.

(meer info:)
Jan Vanhaelen
woordvoerder Sarah Beweging
Kloosterstraat 159
1700 Dilbeek
Tel./fax 02 466 48 50
sarahbeweging@skynet.be
Web: http://www.sarahbeweging.net

Gepost door: Jan Boeykens | 05-07-08

Reageren op dit commentaar

Gedwongen observatie in Nederlandse psychiatrie afgeschaft
DEN HAAG - Gedwongen opname ter observatie in een psychiatrisch ziekenhuis wordt aan het eind van dit jaar afgeschaft. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt.
?
Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer.

De zogeheten 'observatiemachtiging' was bedoeld om mensen met sterke aanwijzingen van een psychiatrische stoornis die geen hulp willen, tijdelijk onder dwang op te nemen en te observeren. Zij zouden een gevaar voor zichzelf kunnen betekenen.

Door de regeling zou een snellere en betere diagnose kunnen worden gesteld en een betere behandeling worden bereikt. Familieleden en de officier van justitie konden hiertoe vanaf 2006 een claim indienen.

(c) ANP - Nu nl - 4 juli 2008

Gepost door: Yves Goossen | 06-07-08

Reageren op dit commentaar

Mensenrechteninstituut in Nederland
Terwijl in België de mensenrechten aan de lopende band geschonden worden, verdachten geen rechten hebben, gevangenen mishandeld worden en getuigen in rechtszaken uit de weg worden geruimd, gaat Nederland een Instituut oprichten dat er moet op toezien dat de mensenrechten in Nederland gerespecteerd worden.

------------------------------

Nederland krijgt een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens. Dat heeft het kabinet besloten. Het instituut wordt verbonden aan de Nationale ombudsman en gaat de mensenrechten in Nederland in de gaten houden.

Gebrek aan centraal punt
Nederland kent veel verschillende organisaties die zich met mensenrechten bezighouden, maar er is geen centraal punt. Daar wil het kabinet verandering in brengen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan een advies dat vier instellingen, waaronder de ombudsman en de Commissie Gelijke Behandeling, vorig jaar uitbrachten. De strekking daarvan was dat er een instituut moet komen dat de activiteiten van alle andere mensenrechtenorganisaties kan coördineren en de mensenrechtensituatie in Nederland in de gaten kan houden. (novum/vsv)

11/07/08 18u33 Het Laatste Nieuws

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 13-07-08

Reageren op dit commentaar

Zelfmoorden in Vlaanderen: gevolg van politiek wanbeleid
De Standaard, 30 juli 2008 | Bron: anp

Aantal zelfmoorden in Vlaanderen twee keer zo hoog als in Nederland

DEN HAAG - Crises als de affaire-Dutroux en politieke onrust zouden er de oorzaak van kunnen zijn dat het aantal zelfmoorden in Vlaanderen twee keer hoger is dan in Nederland. België scoort laag op de geluksbarometer, zegt de Belgische demograaf Luc Bonneux die het aantal suïcides in beide landen heeft onderzocht.
Bonneux deed zijn onderzoek samen met collega Corina Huisman. De resultaten staan vrijdag in het tijdschrift Demos.

De zelfmoorden in Nederland en Vlaanderen zijn in het onderzoek uitgedrukt in verloren levensjaren. Per duizend inwoners verliezen Nederlandse mannen 2,8 levensjaren aan zelfmoord, de mannelijke Vlamingen 6,1. Bij de vrouwen is dat 1,1 tegen 2,0. Het komt er op neer dat Vlamingen twee keer zoveel zelfmoord plegen als Nederlanders.

Een echte verklaring voor het hogere aantal zelfmoorden in zijn vaderland heeft Bonneux niet, zei hij woensdag. Mogelijk heeft het te maken met het Nederlandse zelfmoordbeleid dat gericht is op preventie, begeleiding en crisisopvang. België heeft vrijwel geen beleid ten aanzien van suïcide, zegt de onderzoeker die werkt bij het Nederlands interdisciplinair demografsich instituut NIDI in Den Haag.

'Ik denk dat de grijze cellen in Vlaanderen de afgelopen jaren veel meer bezig zijn geweest met de ene crisis na de andere. Daardoor zijn onderzoek en beleid ten aanzien van zelfmoorden afwezig', aldus Bonneux.

Volgens hem kan een algemeen gevoel van onvrede over de samenleving de druppel zijn voor mensen die toch al overwogen zelfmoord te plegen. De politieke crisis rond de Belgische regering kan daarbij ook een rol hebben gespeeld.

Bonneux en Huisman onderzochten niet alleen het aantal sterfgevallen door zelfmoord, maar ook die door verkeersongevallen. Het aantal verloren levensjaren door ongevallen is onder Belgische mannen 6,1 en onder Nederlandse mannen 2,8, bij vrouwen is dat 2,0 tegen 0,8.
dsl

Gepost door: Jaap | 31-07-08

Reageren op dit commentaar

psychiatrisering
'Dit is het einde van een tijdperk: namelijk het tijdperk waarin de Staat nog tenminste de schijn wenste te wekken van eerlijkheid, oprechtheid en het dienen van de burger. Het tijdperk van de overheid ten dienste van de burger is definitef voorbij, nu is de burger voortbestemd de staat te dienen en zich incompetentie en machtmisbruik te laten welgevallen zonder daar iets tegen te kunnen ondernemen op straffe van psychiatrisering dan wel levenslange opsluiting in een gekkenhuis.'

Gepost door: Jan Boeykens | 03-08-08

Reageren op dit commentaar

Farmaceutische industrie: cyber-terrorisme
Het farmaceutisch complot : WRAAK?

Het is niet Joris Demmink of minister Donner of de CIA of JP die achter de aanhoudende bombardementen zitten die deze website steeds weer uit de lucht halen: het is de farmaceutische industrie! Duizenden postings worden non-stop op deze site afgevuurd waarin allerlei medicijnen worden aangeprezen, vaak juist die levensgevaarlijke pillen tegen depressies waarover we op klokkenluideronline in de serie Het Farmaceutisch Complot veel hebben bericht. De serie telde zes delen, hier het laatste deel. Met deze daad van cyber-terrorisme laat big farma zich dus opnieuw van de ware kant zien. Pillen-slikkers: bezint eer gij begint! Lees de artikelen. Hieronder een voorbeeld van hoe zo’n terror-posting van big farma eruit ziet:

Venjpkuk wrote:
http://www.connotea.org/wiki/Group:Zetia >without a prescription
Zetia
[url=http://www.connotea.org/wiki/Group:Zetia]without a prescription
Zetia[/url]
http://www.connotea.org/wiki/Group:Zithromax >without a prescription
Zithromax
[url=http://www.connotea.org/wiki/Group:Zithromax]without a prescription
Zithromax[/url]
http://www.connotea.org/wiki/Group:Zocor >without a prescription
Zocor
[url=http://www.connotea.org/wiki/Group:Zocor]without a prescription
Zocor[/url]
http://www.connotea.org/wiki/Group:Zoloft >without a prescription
Zoloft
[url=http://www.connotea.org/wiki/Group:Zoloft]without a prescription
Zoloft[/url]
http://www.connotea.org/wiki/Group:Zyprexa >without a prescription
Zyprexa
[url=http://www.connotea.org/wiki/Group:Zyprexa]without a prescription
Zyprexa[/url]
http://www.connotea.org/wiki/Group:Zyrtec >without a prescription
Zyrtec
[url=http://www.connotea.org/wiki/Group:Zyrtec]without a prescription
Zyrtec[/url]

Website: http://www.connotea.org/wiki/Group:Zetia
IP: 193.53.87.109


Micha Kat 2 augustus, 2008

Gepost door: Morkhoven | 03-08-08

Reageren op dit commentaar

klachten vertrouwenspersonen
NU Vr. 3 oktober 2008

Klachten van vertrouwenspersonen naar inspectie


DEN HAAG - De leiding van ggz-instellingen moet klachten die vertrouwenspersonen binnenkrijgen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaan melden. Minister Ab Klink (Volksgezondheid) overweegt dit verplicht te gaan stellen om de inspectie beter zicht op misstanden te geven.

Dat zei de minister donderdag in overleg met de Tweede Kamer over gedwongen opname en behandeling. Volgens Klink ontbreekt het de inspectie nu nog aan genoeg informatie om goed op te kunnen treden.

Isoleercel

Woensdag kwam de inspectie nog onder vuur te liggen in de Tweede Kamer omdat de toezichthouder niet meteen had ingegrepen toen bleek dat de zorg in het Sociaal Psychiatrisch Dienstencentrum (SPDC) Oost in Amsterdam ver onder de maat was. De kliniek ging pas dicht nadat begin september in een isoleercel een patiënt was overleden.

Evaluatie

Ook uit een evaluatie van de wet die gedwongen opname in een psychiatrische kliniek regelt, was al gebleken dat de rol van de inspectie beter kan.

Met zijn voorgenomen maatregel wil Klink het toezicht minder afhankelijk maken van de thematische onderzoeken die de IGZ instelt. Bij zo'n onderzoek bleken ook de misstanden in de Amsterdamse kliniek.

Door het bestuur en de raad van toezicht te verplichten bijvoorbeeld elk kwartaal klachten van de vertrouwenspersonen aan de inspectie door te spelen, zou het toezicht een meer permanent karakter krijgen.

Nieuwe wet

Klink werkt aan een nieuwe wet voor gedwongen behandeling van psychiatrische patiënten. Hierbij zal de behandeling van de patiënt centraal komen te staan en is het uitgangspunt niet langer gedwongen opname, zoals in de huidige wet.

In de Tweede Kamer klonk donderdag veel kritiek op regionale commissies die een belangrijke rol gaan spelen bij de beslissing tot gedwongen behandeling. De rechter blijft het laatste woord houden, maar de commissies moeten daarover gaan adviseren.

In de Kamer leefden veel vragen over de precieze rol van de commissie, die de rol van de rechter en ook van de behandelend arts wel eens zou kunnen overvleugelen.

Gepost door: Tim | 03-10-08

Reageren op dit commentaar

psychiatrisch centrum De Standaard, zaterdag 11 oktober 2008
Te gek voor de buurt


BRUSSEL - In Korbeek-Lo verzet de buurt zich tegen een psychiatrisch centrum. 'We komen louter op voor het landschap.'
Van onze redacteurIn de Oaselaan van Korbeek-Lo gaat het er allesbehalve rustig aan toe. De bewoners staan er met getrokken messen tegenover de Broeders van Liefde. Al jaren woedt tussen beide groepen een juridisch gevecht over de komst van een nieuw psychiatrisch ziekenhuis.

Home Papiermoleke was tot 1997 in de Oaselaan van Korbeek-Lo gevestigd. Maar het gebouw was niet meer brandveilig. De Broeders verhuisden met hun psychiatrische patiënten naar een locatie aan de rand van de stad Leuven. Als tijdelijke oplossing. Ze hadden erop gerekend na enkele jaren terug te kunnen keren naar een nieuwbouw. Maar de eerste steen hiervan moet nog altijd worden gelegd.

Tijdens het openbaar onderzoek in 2000 roerde de buurt zich. De bewoners gingen met een petitie rond, en maar liefst 800 mensen uit de Oaselaan en omgeving spraken zich openlijk uit tegen de bouwplannen van de Broeders van Liefde.

'De nieuwbouw zou drie keer zo groot worden als het oude ziekenhuis', zegt Hans-Kristof Careme, advocaat van de buurtbewoners. 'Dat is in strijd met de milieuwetgeving. De nieuwbouw overstijgt de draagkracht van de buurt en de bewoners komen op voor de waarde van het landschap.'

In de nabijheid van het psychiatrisch ziekenhuis ligt een natuurpark. Vóór 1997 waren psychiatrische patiënten er ingeschakeld voor het onderhoud van het park, als onderdeel van hun behandeling.

'Alles verliep in harmonie', zegt Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder van de Broeders van Liefde. 'Het ziekenhuis in Korbeek-Lo is kleinschalig. Het is erkend voor dertig patiënten in nachthospitalisatie en twintig die overdag een behandeling volgen. De nachtpatiënten gaan bijvoorbeeld overdag werken in een sociale werkplaats.''Er is in het verleden nooit een incident met een van de patiënten geweest. Het gaat om mensen met een depressie of met een persoonlijkheidsstoornis. Als er geïnterneerden tussen zitten, gaat het om delinquenten met een laag risico - voor wie geen bijkomende beveiliging nodig is.'

Bij de Broeders van Liefde overheerst de indruk dat de bewoners zich niet zozeer verzetten tegen de grootte van het nieuwe psychiatrisch centrum, maar tegen de aanwezigheid van psychiatrische patiënten. 'Tijdens een informatievergadering voor de buurtbewoners werden daarover allerlei vragen gesteld', zegt De Rycke. 'Vormden de patiënten geen gevaar, bijvoorbeeld voor de kinderen? Zaten er drugsgebruikers tussen? Delinquenten? Pedofielen? Men heeft de mond vol over inclusie en terugkeer naar de samenleving. Bij mensen met een handicap is dat algemeen aanvaard, maar we merken dat voor mensen met een psychiatrische aandoening de onverdraagzaamheid toeneemt.'

Advocaat Careme ontkent dat ten stelligste. 'De bezwaren van de buurtbewoners zijn louter van landschappelijke aard. Maar de Broeders van Liefde proberen hen te stigmatiseren. De bewoners kunnen ook terugvallen op objectieve argumenten. De gemeente Bierbeek en de provincie Vlaams-Brabant gaven een gunstig advies over de nieuwbouw, maar de dienst stedenbouw van Leuven zag bezwaren. Ook Monumenten en Landschappen vindt dat de architectuur van het gebouw 'storend schaalvergrotend' is. Het dossier ligt nu bij de Vlaamse minister Dirk Van Mechelen, maar de bewoners zullen de zaak tot voor de Raad van State brengen.'

Gezien de wachttijden die bij de Raad spelen, zal ook de eerstkomende jaren de eerstesteenlegging nog niet plaatsvinden. 'We hopen dat minister Van Mechelen het licht op groen zet', zegt Raf De Rycke. 'Bij een negatieve beslissing moeten we op zoek naar een andere locatie en zijn de gemaakte studiekosten van 300.000 euro verloren.'Filip Verhoest

Gepost door: Leentje | 11-10-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.