11-06-08

Zijne Majesteit de Koning: Open Brief


Open Brief aan de leden van de Commissie Justitie van de Senaat

Koning2412kerstboodschapIn antwoord op het schrijven van de vzw Werkgroep Morkhoven in verband met de diefstallen van dossierstukken uit gerechtelijke dossiers en de verdwijning van 7 cd-roms met kinderporno op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, deelde justitieminister Vandeurzen mede dat hij zich 'niet wenste te mengen in gerechtelijke procedures' en dat hij een kopie van het schrijven van de vzw Werkgroep Morkhoven aan de procureur-generaal te Antwerpen had overgemaakt.

Het systematisch verdwijnen van dossierstukken uit het gerechtelijke dossier van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven waardoor deze op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld, en de verdwijning van de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die Zijne Majesteit voor onderzoek had laten overmaken aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen en die door de Hoge Raad voor de Justitie werden bevestigd, hebben echter niets met 'gerechtelijke procedures' te maken.
De minister van justitie maakt er zich wat al te gemakkelijk van af. Het zou beter zijn dat hij zijn politieke verantwoordelijkheid terzake opneemt.

Zijne Majesteit meent dat het laten verdwijnen van dossiers en dossierstukken en het systematisch gebruiken van aparte dossiertjes waarin men alle ongewenste zaken van een rechtszaak wegsteekt, zal leiden tot een ingeburgerde en ongezonde gewoonte bij justitie.
Het valt te betwijfelen of het stilzwijgen van minister Vandeurzen, die terzake werd geinformeerd, de geloofwaardigheid van justitie en het geloof in de 'hervorming van justitie' ten goede zal komen.

De politieke en gerechtelijke overheden dreigen met het systematisch in de doofpot steken van politiek gevoelige dossiers (dossiers die bijvoorbeeld het imago van Belgische Staat kunnen schaden), zichzelf ook langzaam maar zeker te ondermijnen alhoewel dit zeker niet in hun bedoeling ligt.

Doofpotoperaties kunnen op korte termijn wel voordeel opleveren maar doordat men het zoeken naar een werkelijke oplossing steeds uitstelt, krijgt men op langere termijn zoveel in de doofpot gestoken zaken bijéén dat niemand er nog blijf mee weet.
De burger krijgt daardoor het gevoel dat heel het systeem corrupt is. Het is trouwens geweten dat etterbuilen, wat men er ook tegen probeert, vroeg of laat toch openbreken.

Het is begrijpelijk dat de Werkgroep Morkhoven geen genoegen kon nemen met het antwoord van justitieminister Vandeurzen, en zij de minister daarom opnieuw en per aangetekende brief van de diefstallen van de dossierstukken en de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, op de hoogte bracht.

Zijne Majesteit werd vervolgens via zijn kabinetschef Jacques Van Ypersele en per aangetekende brief over de diefstallen van de cd-roms geinformeerd.

Ook senator Tony Van Parys die de cd-roms van Zijne Majesteit destijds in zijn functie van minister van justitie, voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaakte, werd door de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd.

De Werkgroep nam ook herhaalde malen contact op met de leden van de Commissie Justitie van de Senaat waarvan de heer Tony Van Parys deel uitmaakt, en men kan dus verwachten dat de parlementairen de nodige initiatieven zullen nemen om een oplossing te vinden in deze reeds veel te lang aanslepende zaak.

Laat ons eerlijk zijn. Het bijna 20 jaar lang criminaliseren van de Werkgroep Morkhoven, mag voor de parlementsleden geen excuus mag zijn om zich geen vragen te stellen bij de diefstallen van dossierstukken en de cd-roms met kinderporno die door justitie hadden moeten onderzocht worden.
Wie meewerkt aan de uitvoering van criminele feiten of de criminele feiten waarvan hij weet heeft verbergt, is -volgens de wet- trouwens medeplichtig en kan dus strafrechterlijk vervolgd en veroordeeld worden. In theorie geldt dit ook voor de parlementsleden want de Belgische Grondwet zegt dat 'iedere burger gelijk is' voor de Belgische wet.

Dat het stilzwijgen in de kinderpornozaak Zandvoort de criminaliteit juist in de hand werkt, blijkt uit de talrijke anonieme telefoontjes met intimidaties en bedreigingen die de Werkgroep Morkhoven, naar ik verneem, tegenwoordig ontvangt.
Gisteren kreeg Marcel Vervloesem een anoniem telefoontje van een man die informeerde achter de 'activiteiten' van Prinses de Croÿ en Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Deze man wilde weten wie er verantwoordelijk was voor de website van de Werkgroep Morkhoven en de website van de Stichting Princesse de Croÿ en trachtte te achterhalen waar Prinses de Croÿ 'het geld voor haar Stichting' vandaan haalde.

Vanuit Turnhout, alwaar men de kinderpornozaak Zandvoort op een, laat ons zeggen, vrij dubieuze manier in de doofpot stopte, pobeert men er dan weer voor te zorgen dat de Werkgroep Morkhoven haar nieuwsbrief niet verder meer kan uitgeven.
Dat men daar, na het spreekverbod met de pers dat men de heer Vervloesem oplegde, nu ook de persvrijheid aan banden wil leggen, roept toch enigszins vragen op.

Zijne Majesteit wil hoe dan ook voorkomen dat deze zaak verder escaleert. Een zekere terughoudendheid van het persagentschap Belga en de Vlaamse mediagroepen in het verspreiden van de berichtjes die haar door de perswoordvoerders van justitie worden doorgezonden, behoort tot de mogelijkheden.
De persvrijheid en vrije meningsuiting in een democratische rechtsstaat als België houden immers niet op bij de mediagroepen die door Belgisch Staat gesubsidieerd worden. De subsidies waarop de media jaarlijks kunnen rekenen zijn juist bedoeld om de bevolking zo ruim mogelijk te informeren.

Alhoewel wij ons hierover misschien niet mogen uitspreken, zou het jammer zijn indien de politici door hun gebrek aan moed om bepaalde wantoestanden aan de kaak te stellen, zouden meewerken aan de verloedering van het politieke en gerechtelijke systeem.
In tegenstelling tot bepaalde politici die gemakkelijkheidshalve uitroepen dat de Belgische Staat 'om zeep' is, blijven wij echter geloven dat de op sterven liggende Belgische Staat door middel van een gezonde politiek kuur die verder reikt dan het pure eigenbelang, te redden valt.

Er is dan ook, en meer dan ooit tevoren, nood aan een eensgezinde wil en een positieve ingesteldheid, zowel bij de overheid als bij de bevolking.


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

13:59 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

Commentaren

Spaanse politie onderneemt operatie tegen pedofilie op internet MADRID - De Spaanse politie heeft in het kader van een grootschalige operatie tegen kinderpornografie veertien mensen opgepakt en twintig mensen in beschuldiging gesteld. Dat heeft de politie zaterdag meegedeeld.

In het kader van de operatie werden over het hele land 41 huiszoekingen verricht. Er werden talrijke laptops, harde schijven, dvd’s en cd’s in beslag genomen.

Het materiaal bevatte in totaal meer dan een miljoen beelden met pedofiele inhoud. De verdachten worden beschuldigd van het uitwisselen van video’s en foto’s via het internet.

De voorbije jaren is het Spaanse gerecht zich steeds meer gaan toeleggen op operaties tegen pedofilie op het internet.
svh

De Standaard, 14 juni 2008 | Bron: afp

Gepost door: Jef Aerts | 15-06-08

Reageren op dit commentaar

Verenigde Naties op bezoek bij Werkgroep Morkhoven?
Van: Werkgroep Morkhoven
Verzonden: dinsdag 24 juni 2008 13:58:52
Aan: redactie@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; redactie@volkskrant.nl; redactie@nu.nl; redactie@parool.nl; redactie-i@telegraaf.nl; nrc@nrc.nl; ria.jaarsma@tip.nl; jan@janmarijnissen.nl; jstrolenberg@aol.com; lezersredacteur@pzc.nl; vlugt@tros.nl; voorlichtingrechtbank@sgrarr.drp.minjus.nl; ibirgit.jansen@tros.nl; info@vluchtelingenorganisaties.nl; ivcnijme@hetnet.nl; algemeen@linksprotest.nl; alkroon@pzc.nl; ali.van.der.kolk@tros.nl; arie.rijneveld@tros.nl; bsr@maatschappelijkwerkoss.nl; radio@alkmaarlokaal.nl
CC: cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; redactie.vc@whk.wegener.nl; contact@leclea.be; patricia.vandersmissen@belgacom.net; carine.tkint@tiscali.be; nachtergaeleruf@vt4.net; nieuws@vtm.be; nmaes@europarl.eu.int; openvenster.humo@mediaxis.be; radionieuws@vrt.be; redactie.hln@persgroep.be; redactie@antwerpen1.be; redactie@antwerpenapart.be; redactie@belga.be; redactie@gazetvanturnhout.be; controverse@rll.be; michel.bouffiaux@skynet.be; info@europol.eu.int; arensgilberte@skynet.be; jm.arnould.avocat@skynet.be; info@dignite.org; jos.bouveroux@vrt.be


Vandaag kreeg de Werkgroep Morkhoven enkele vertegenwoordigers van de Verenigde Naties op bezoek.
Men stelt zich daar namelijk ernstige vragen over de manier waarop Marcel Vervloesem als aktivist in de Belgische gevangenis behandeld is geweest.

Ook over de doofpotoperatie van de kinderpornozaak Zandvoort, over de desinformerende rol en lastercampagnes van de pers in deze doofpotoperatie, over het stelen van gerechtelijke dossierstukken uit strafdossiers, over het laten verdwijnen van het te onderzoeken kinderpornomateriaal op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen zonder dat de gerechtelijke overheid optreedt, over het in de doofpot gestoken kindermisbruik van een jeugdmagistraat en van een aanklager van Marcel Vervloesem die hiervoor politiek werd gepromoveerd, enz. worden er vragen gesteld.

Ook op internationaal gebied lijkt men het geknoei van de Belgische regering die alleen maar bekwaam blijkt te zijn om onderling ruzie te maken, meer dan beu.
Het betreft hier dus niet alleen de manier waarop de Belgische regering kindermisbruiken in de doofpot stopt.


VZW Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer: 443.439.55

WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Telelefoon: (0032) 02 537 49 97
Telefoon Marcel Vervloesem: 04 88073561
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 24-06-08

Reageren op dit commentaar

Doofpotoperatie kinderpornozaak Zandvoort: Nederlandse Tweede Kamer Terwijl de Belgische justitieminister en het Belgische Koningshuis het stilzwijgen blijven bewaren omtrent de aangetekende brief van de vzw Werkgroep Morkhoven waarin hen werd medegedeeld dat het kinderpornomateriaal van de zaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan justitie had laten overmaken, op het hof van beroep van Antwerpen verdween, antwoordde de CDA-groep in de Nederlandse Kamer correct.
Het betreft hier weliswaar enkel maar een automatisch antwoord maar de brief kreeg in ieder geval toch al een dossiernummer mee.

België voert een echte doofporpolitiek in de kinderpornozaak Zandvoort en gaat daarbij zelfs zover om aktivisten die deze doofpotpolitiek blijven aanklagen, te liquideren.

Nadat RTBF- en Morkhovenmedewerkster Gina Bernaer-Pardaens op alle mogelijke manieren met de dood werd bedreigd en zij, in opdracht van een Belgische procureur-generaal, gedurende drie uren lang over de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald werd ondervraagd, kwam zij om bij een zogezegd nachtelijk ongeval.

Tien jaar later is het de beurt aan Marcel Vervloesem die 10 jaar lang door pers en gerecht aan de schandpaal werd genageld en die geen enkel recht op verdediging kon doen gelden.

Door dossierstukken en onderzoeksmateriaal uit de zaak Zandvoort uit zijn dossier liet verdwijnen, wist men Marcel Vervloesem te veroordelen.

Als men hem in de gevangenis zou opsluiten, begint Marcel Vervloesem uit protest met een hongerstaking die hij wegens zijn zwakke gezondheidstoestand (hart, suikerziekte, kanker,) niet zal overleven.
Op die manier kan men de kinderpornozaak Zandvoort definitief afsluiten zonder dat de kindermisbruikers (waarronder een jeugdmagistraat) en de kinderpornoproducenten in deze zaak nog opgespoord en vervolgd dienen te worden.

--------------------------

CDA Ontvangstbevestiging
Van: CDA Publieksvoorlichting (cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl)
Verzonden: vrijdag 27 juni 2008 10:20:00
Aan: Yves Goossen


Geachte heer Goossen,

We hebben uw mail van 6/27/08 met het onderwerp Kindermisbruik: België hoopt actievoerder te liquideren in goede orde ontvangen. Uw mail is geregistreerd onder nummer 109141.

Ons streven is om zo snel mogelijk op uw mail te reageren. Toch kan het enige tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld omdat we moeten wachten op de resultaten van een debat of vanwege de hoeveelheid ontvangen mailberichten.

Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op uw mail. Dat geldt zeker voor mails met beledigend of grof taalgebruik, maar ook voor meegezonden artikelen, foto’s, beschouwingen, links naar een website en dergelijke.

Met vriendelijke groet,

CDA Publieksvoorlichting

P.S. Kijk ook eens op onze website: www.cda.nl


Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws. Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal.
Kijk nu op www.tweedekamer.nl

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 29-06-08

Reageren op dit commentaar

Hoorzitting in Den Haag - problemen met skynet
Vandaag hoorzitting rond kinderpornozaak Zandvoort in Den Haag - Problemen skynet-blogs - Aktie 'Red Marcel Vervloesem/Sauvez Marcel Vervloesem/Save Marcel Vervloesem'

Brussel, 4 juli 2008

Skynet-Klantendienst

Geachte Heer,

Betreft: problemen met onze skynet-blogs

Zoals ik u gisteren mededeelde, kregen we gisteren plotseling problemen met onze skynetblog Doofpot Justitie doordat onze gebruikersnaam die we al jaren zonder problemen gebruiken, 'niet meer geldig' bleek.

Dat was opvallend omdat we enkele dagen voordien ook al problemen hadden met onze server ten gevolge van de publicatie van een franstalig artikel inzake de kinderpornozaak Zandvoort dat we van onze collega, Prinses Jacqueline de Croÿ, hadden overgenomen.

Vandaag neemt onze medewerker Marcel Vervloesem die 10 jaar lang door de Vlaamse pers aan de schandpaal werd genageld en die tenslotte op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld (de verdwijningen en diefstallen van dossierstukken uit zijn dossier werden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd), deel aan een hearing rond de kinderpornozaak Zandvoort op het justitiepaleis in Den Haag. U vindt een kopie van de uitnodiging van Marcel Vervloesem in bijlage.

Maar, zoals ik reeds schreef, zijn deze zaken en het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaakte spoorloos verdwenen zijn, nog geen voldoende reden om het ons opnieuw moeilijk te gaan maken. Het belangrijkste immers is dat er een aantal zaken opgelost geraken en de autoriteiten gaan uitzoeken wat er precies verkeerd is gegaan.

In de hoop dat onze domeinnaam opnieuw op een normale wijze kan gebruikt worden en onze tevredenheid over het functioneren van de skynetblogs niet om één of andere onbekende reden om zeep wordt geholpen, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

----------------------------------

Den Haag, 23 mei 2008

Openbaar Ministerie
College van procureurs-generaal
Parket-Generaal
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag

Ter attentie van de heer Marcel Vervloesem
Werkgroep Morkhoven
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven
België

Geachte Heer Vervloesem,

Betreft: Bezwaarschrift

Bij brief van 11 oktober 2007 heeft u tijdig bezwaar ingesteld tegen bovengenoemde beslissing van het parket Haarlem van 28 september 2007.

Voordat op uw bezwaarschrift zal worden beslist, stel ik u in gelegenheid om conform artikel 7:2 Algemene wet bestuursrecht, te worden gehoord.

Op bijgevoegd antwoordformulier kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid wil gebruik maken. Tevens kunt u op het bij deze brief gevoegde formulier vermelden op welke dagen u in de periode van 24 juni 2008 - 5 juli 2008 verhinderd bent.

Indien u heeft aangegeven dat u gehoord wilt worden, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over de datum waarop het horen plaatsvindt.

U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan door een raadsman/vrouw.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken

-------------------------------------------------------------

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form
Contacteer ons
Heeft u een opmerking, een probleem of een vraag? Contacteer hieronder de Skynet-Klantendienst. Geef zo veel mogelijk informatie, dan kunnen wij u het best verderhelpen.

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-send
Bevestiging
Uw mail werd goed verzonden. Onze Klantendienst zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen (tijdens de kantooruren).


AKTIE/ACTION 'RED MARCEL VERVLOESEM' - 'SAUVEZ MARCEL VERVLOESEM' - 'SAVE MARCEL VERVLOESEM'

Zoals te verwachten was, liet het hof van cassatie in haar nauwelijks gemotiveerd vonnis van 24.6.2008 weten dat zij geen enkele procedurefout vond in de zaak Vervloesem.
Dank zij de beslissing van het hof van cassatie kan iedere Belgische aktievoerder dus louter op basis van enkele roddels uit criminele milieus voor 'folteringen en verkrachtingen' worden vervolgd, kan iedere Belg door buren of familieleden op basis van zaken die zogezegd 20 jaar geleden gebeurd zijn en waarvan geen enkel bewijs bestaat (of men zou niet op DNA-onderzochte bamboostokjes een 'bewijs' moeten noemen) worden aangeklaagd, hoeven rechters geen onpartijdig onderzoek te voeren naar dergelijke roddels, kunnen zij dergelijk proces gebruiken om de door de aktievoerder aangekaarte zaken in de doofpot te stoppen, kunnen rechters met medeweten van de hoge raad voor de justitie en de minister van justitie dossierstukken en getuigenissen uit het strafdossier van de aktievoerder doen verdwijnen, kunnen zij deze met medeweten van de hoge raad voor de justitie en de minister van justitie wegsteken in een zogenoemd administratief dossier waarin de advocaten van de aktievoerder geen inzage krijgen, kan iedere aktievoerder en burger die kinderpornomateriaal voor onderzoek aan justitie overmaakt voor het 'bezit van kinderporno' worden vervolgd, kan kinderpornomateriaal dat door de Koning voor onderzoek aan justitie wordt overgedragen zomaar spoorloos verdwijnen zonder dat de Koning reageert en de minister van justitie zijn verantwoordelijkheid opneemt, maken de Belgische Premier, Koning en justitieminister die steeds schriftelijk herhaalden dat zij de georganiseeerde kindermisbruiken een 'halt zouden toeroepen' zich definitief ongeloofwaardig en brengen zij ook de Europese politiek op dit vlak in discrediet, heeft een verdachte geen enkele rechten in België, kan een aktievoerder 10 jaar lang via de pers aan de schandpaal worden genageld, kan dergelijke gerechtelijke perscampagne worden aangewend om de aktievoerder een spreekverbod in de senaat op te leggen, kunnen aktievoerders zonder meer in de Belgische gevangenissen opgesloten en mishandeld worden, distancieert de Belgische Staat zich voor goed van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat zij mede heeft ondertekend, kan men een aktievoerder via een vonnis een spreekverbod met de pers opleggen, kunnen er politieke processen tegen aktievoerders worden gevoerd waarbij men hen door middel van psychiaters die tegenstanders waren tijdens vroegere acties 'gek' laat verklaren, kan men rechters aanstellen die ook al vroeger uitspraken hebben gedaan in zaken waarrond akties werden gevoerd wat een onafhankelijke rechtsspraak uitsluit, hoeven deze rechters geen rekening te houden met de conclusies van de advocaten van de aktievoerder, kunnen deze rechters de medische attesten die aantonen dat de aktievoerder de hem ten laste gelegde feiten niet kan hebben gepleegd naast zich neerleggen, kunnen Belgische aktievoerders waarvan justitie weet dat zij zwaar ziek zijn geworden door hun jarenlange pesterijen door middel van rechteloze processen geliquideerd worden, is een bamboostokje in iemands huis dat zelfs niet eens op DNA-sporen wordt onderzocht een voldoende bewijs voor 'foltering en verkrachting', kunnen aktievoerders voortaan tegen betaling aangeklaagd worden, kan een openbare aanklager in een rechtszaak bevelen dat alleen de verdachte voor een leugendetectortest opgeroepen wordt en de weinig geloofwaardige aanklagers uit een crimineel milieu ongemoeid gelaten worden, kunnen de wegens inbraken en gewapende roofovervallen in jeugdinstellingen opgesloten jongeren door politieofficieren onder druk worden gezet om belastende verklaringen af te leggen, kunnen kindermisbruikende jeugdmagistraten voortaan door gerechtelijke inspecteurs beschermd worden, maakt iemand die de klachten tegen een aktievoerder organiseert en die zelf zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde een serieuze kans om politiek benoemd te worden en zich met jeugdzaken en justitie binnen het OCMW-bestuur te mogen bezig houden, maken dergelijke figuren een ernstige kans om zelfs in de stedelijke politieraad te worden opgenomen, enzoverder, enzoverder...

De vzw Werkgroep Morkhoven legt zich echter niet bij een dergelijke beslissing van het hof van cassatie neer en startte een europese en internationale aktie om de doofpotpolitiek van de Belgische regering inzake kindermisbruiken aan te klagen. Het feit dat Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, met een schriftelijke verklaring de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort moest beschermen en het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Belgische Koning werden overmaakt, op het hof van beroep te Antwerpen werden gestolen, zegt immers meer dan genoeg.
Het is geen toeval dat ook RTBF- en Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, enkele maanden nadat zij door de hoogste Belgische magistratuur gedurenden drie uur lang op een intimiderende wijze over de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald verhoord werd, door middel van een autoaccident uit de weg werd geruimd. Kort voor haar dood ontving zij nog verschillende doodsbedreigingen waarin zij aangemaand werd om met haar onderzoek te stoppen en kreeg zij het aan de stok met een... magistraat.

Alleen door middel van europese en internationale akties kunnen de doofpotpolitiek in België (waar er dus cd-roms met te onderzoeken kinderpornomateriaal verdwenen en justitieminister Onkelinx de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier waarover zij geen verdere details kon verstrekken' noemde terwijl de Antwerpse advocaat-generaal Marc Tack over een 'zeepbel' sprak) en Frankrijk (waar de kinderpornozaak Zandvoort als een 'non lieu' in het dossier van één der 88.000 slachtoffers wordt afgedaan) doorbroken worden.

De Belgische justitie die Marcel Vervloesem alleen maar ten koste van alles het zwijgen wilde opleggen zonder uit te zoeken of de klachten tegen hem wel geloofwaardig en gegrond waren, wil hem vermoedelijk zo snel mogelijk aanhouden en opsluiten, in de hoop dat hij nog voor er europese en internationale vragen aan de Belgische regering worden gesteld en de zaak voor het Hof van Straatsburg komt, tengevolge van zijn hongerstaking en slechte gezondheid in de Belgische gevangenis sterft. Doordat het niet alleen een doofpotoperatie betreft maar ook het Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens door de liquidatie van de aktievoerder op elk gebied wordt geschonden, zou men dit gerust een moord kunnen noemen.
Elke steun aan de europese en internationaal aktie van de vzw Werkgroep Morkhoven, is dan ook van harte welkom.

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 04-07-08

Reageren op dit commentaar

Minister Van Quickenborne
Van: werkgroepmorkhoven
Aan: redactietelegraaf.nl, redactietrouw.nl, redactievolkskrant.nl, redactienu.nl, redactieparool.nl, redactie-itelegraaf.nl, nrc@nrc.nl, vlugttros.nl, voorlichtingrechtbanksgrarr.drp.minjus.nl, ibirgit.jansentros.nl, vluchtelingenorganisaties.nl, cda.publieksvoorlichtingtweedekamer.nl, andre.vannieuwkerkevlaamsparlement.be, senatormarcverwilghen.be, paulwille, antwerpenbelga.be, antwerpenpvda.be, antwerps.pershuis, arensgilberte, ries.baeteneuroparl, bart.aertspersgroep.be, cberxcdenv.be, childpornographyfedpol.be, chris.denijsvrt.be, hugocoveliers.be, christinedefraigne.be, lambertsenators.be, geert.lambert, phmswing.be, carine.russoecolo.be, senaathelgastevens.be, dirkdb.mt, martine.taelman, mr.hvandenberghe, hvandenberghesenaat.cdenv.be, pvdd2206, ankevandermeersch.be, tony.van.parys, sbouarfaparlbrube, yves.buysse, jurgen.ceder, dirkclaes.be, collas.bernard.be, jose.darasecolo.be, debethunesenators.be, delperee, destexhe.be, josy.dubieecolo.be, kapompolesenators.be, nahimalanjrisenaat.cdenv.be, philippe.monfils, pmoureaux, jean-paujpprocureur.be, f.roelantsduvivier, schelfhout.senate.be
Datum: 8 jul. 2008
Onderwerp: Doofpotpolitiek: Belgische Staat wil aktievoerder liquideren


Brussel, 8.7.2008

Minister Vincent Van Quickenborne
Brederodestraat 9
B-1000 Brussel

Excellentie,

Uw ref: ...........

Betreft: Uw bericht van 16/06/08 - gevangenisregime Marcel Vervloesem

Hartelijk dank voor Uw antwoord gericht aan de heer Mertens van onze vereniging.

Zoals U veronderstelt, maakten wij ons schrijven (zoals we dat met ieder schrijven doen) ook over aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) die zijn politieke verantwoordelijkheid echter niet opneemt.

Enkele maanden geleden reeds informeerden we minister Vandeurzen bijvoorbeeld over het feit dat de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan Z.M. de Koning werd overgemaakt, op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen waren.
Z.M. de Koning liet dit materiaal destijds via senator Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers bezorgen.
Er zijn ook nog andere documenten en dossiers gestolen of verdwenen maar het hof van beroep te Antwerpen wenste geen rekening te houden met het schrijven van de Hoge Raad voor de Justitie die dit schriftelijk bevestigde en veroordeelde Marcel Vervloesem dus op basis van een onvolledig gerechtelijk dossier.

Minister Vandeurzen antwoordde ons enkel dat hij ons schrijven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaakte die -voor zover we weten- geen onderzoek terzake liet opstarten.
Gezien advocaat-generaal Mark Tack, openbare aanklager van Marcel Vervloesem op de 14de kamer van het hof van beroep te Antwerpen, de verdwijningen van de dossierstukken en het kinderpornomateriaal moest toegeven maar de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes 'enkel een zeepbel' noemde, moeten we ook geen onderzoek verwachten.

Ik schreef een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaarten die ik terug ontving) over deze zaak naar Justitieminister Vandeurzen en naar Z.M. de Koning zelf maar kreeg tot nogtoe geen antwoord.
Ik contacteerde ook Jacques van Ypersele, voorzitter van de Koning Boudewijnstichting en kabinetschef van Z.M. de Koning, terzake. Ook de leden van de commissie justitie van de senaat en Tony Van Parys die lid is van deze commissie werden herhaaldelijk maar zonder resultaat gecontacteerd.
Senator Van Parys liet mij enkel weten dat hij 'de resultaten van het onderzoek afwachtte' maar toen ik hem vroeg welk onderzoek hij bedoelde gezien de onderzoeken naar de kinderpornozaak Zandvoort en de aanklachten tegen Marcel Vervloesem werden afgesloten, liet hij niets meer van zich weten.
Iederéén lijkt het normaal te vinden dat er op de Belgische gerechtshoven dossierstukken en zelfs cd-roms met kinderpornomateriaal dat door Z.M. de Koning voor onderzoek werd overgemaakt, verdwijnen. Dat maakt waarschijnlijk deel uit van de 'nieuwe politiek' en de 'hervorming van justitie' die door Premier Verhofstadt destijds werd aangekondigd.

Omdat ook het hof van cassatie de voornoemde diefstallen en het veroordelen van aktievoerder Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier normaal vond, riskeert Marcel Vervloesem thans een gevangenisstraf.
Intussen heeft Marcel Vervloesem die van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois ook geen inzage kreeg in zijn dossier, besloten dat hij in hongerstaking zal gaan als hij door middel van diefstal en fraude opgesloten wordt.
Dat komt erop neer dat hij, juist zoals onze medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, uit de weg geruimd zal worden want een hongerstaking terwijl hij hartproblemen heeft, aan een zware suikerziekte lijdt en zopas aan kanker geopereerd werd, overleeft hij niet.
Die kanker dateert trouwens al van in 2005 toen hij door de valse beschuldigingen van enkele voor een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zittende minderjarigen, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.
In de gevangenis van Turnhout alwaar hij mishandeld werd, merkte men de kankercellen wel op maar men deed er niets aan. De vraag is zelfs of men die feiten niet bewust negeerde omdat Turnhout altijd alles heeft gedaan om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen.

Zoals U vermoedelijk hebt opgemerkt, is deze zaak dus veel ernstiger dan U veronderstelde en wij vrezen dat men Marcel Vervloesem die zopas opnieuw voor de 5de maal grootvader werd, in de gevangenis wil laten omkomen zodat de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek door de Belgische justitie kan afgesloten worden. Vandaar dat we thans met een europese en internationale aktie zijn gestart waarin de Belgische Staat die aktievoerders zonder blikken of blozen mishandelt en uit de weg ruimt, wordt aangeklaagd.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 08-07-08

Reageren op dit commentaar

Kardinaal Danneels: Doofpotoperatie kindermisbruik
Brussel, 12 juli 2008

Kardinaal Danneels
Wollemarkt 15
B-2800 Mechelen


Geachte kardinaal Danneels,


De Belgische overheid stak de kinderpornozaak Zandvoort waarin -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes voorkomen in de doofpot en dreigt Marcel Vervloesem van onze vereniging thans in de gevangenis op te sluiten alwaar hij met een hongerstaking zal beginnen zodat hij er vanwege zijn slechte gezondheidstoestand (hart, suikerziekte, kanker,) zal sterven.
Marcel is vorige week voor de vijfde maal grootvader geworden...

Enkele jaren geleden werd onze medewerkster, de RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens die foto's van verdwenen kinderen verzamelde en die het één en het ander op het spoor was gekomen, ook al uit de weg geruimd. Dat gebeurde juist 1 maand nadat zij in opdracht van procureur-generaal Brammerts op een -naar eigen zeggen- 'intimiderende manier' en gedurende 3 uren lang ondervraagd was geweest over de
verdwijning van de Berlijnse jongen Manuel Schadwald.

Enkele weken geleden stuurde ik Z.M. de Koning en justitieminister Vandeurzen een aangetekende brief met rode antwoordkaart omtrent de verdwijning van cd-roms met kinderpornomateriaal van de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen die door advocaat-generaal Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort een 'zeepbel' noemde, werd toegegeven en door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk werd vastgesteld.
De Koning had deze cd-roms in 1998 door Tony Van Parys die toen minister van justitie was, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers laten overmaken.

Noch de Koning, noch de justitieminister hebben mij geäntwoord in verband met de verdwijning van de cd-roms.
De Koning schreef ons destijds nochthans dat hij, inzake de
bestrijding van kindermisbruik, 'tot op het bot' wenste te gaan.

Wat is de houding van de Kerk in deze zaak?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

(Omdat de wereldlijke machten hun verantwoordelijkheid niet opnemen en omdat we vinden dat de Kerk de ogen niet mogen sluiten voor deze problematiek, schreven wij ook reeds naar Zijne Heiligheid de Paus in verband met deze affaire. We namen ook contact op met de moslimgemeenschap omdat er zich heel wat vreemde ongeidentificeerde kinderen onder de meer dan 88.000 slachtoffertjes bevinden)

Meer info op:
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=


De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Gepost door: Jan Boeykens | 12-07-08

Reageren op dit commentaar

Jean Nicolas - Koning Albert II: Schuldig of onschuldig?
De doodse stilte rond het verdwijnen van de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de kinderpornozaak Zandvoort die de Koning voor onderzoek aan justitie had laten overmaken op het hof van beroep te Antwerpen, roept toch wel enige vragen op.

Zou Jean Nicolas dan toch gelijk hebben gehad ?

Veel buitenlanders vragen zich af wat er zich in België eigenlijk afspeelt...

-------------------------------

België staat op z'n kop! Langzaam probeerde men het afschuwelijke Marc Dutroux-tijdperk af te sluiten, maar het kindermisbruik-drama dat België zo kwelt is allesbehalve voorbij. Belgisch onderzoeksjournalist Jean Nicolas beschuldigt nu de Belgische koning Albert II en oud-premier Elio di Rupo van KINDERMISBRUIK. In zijn boek 'Les protecteurs' beweert Jean Nicolas dat de koning een deel van zijn politieke aanhang, jarenlang vaste bezoekers waren van bizarre seksfeesten waarop geronselde minderjarigen een hoofdrol speelden! Drie jeugdige seksslaven pleegden intussen zelfmoord.
De beschuldiging richting koning Albert II drukt een nog een zwaardere stempel op het geteisterde Belgische rijk. Geruchten dat bij onze Zuider-buren tot in de hoogste politieke kringen van seks met kinderen werd genoten, deden al langer de ronde. Maar de KONING... Het boek van de nu 52-jarige journalist Jean Nicolas liegt er niet om. Hij is er na een, naar zijn zeggen, zeer diepgaand onderzoek van overtuigd dat Albert II seksuele contacten had met kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Het boek Les protecteurs-beschermers-bevat schokkende documenten en getuigenverklaringen die Nicolas' opvatting moeten staven. Al deze documenten authentiek blijken, zou dit de positie van de Belgische koning wel eens onhoudbaar kunnen maken.

De affaire rond de koning stamt uit de tijd toen hij nog kroonprins was. Tussen 1979-1983 vonden in de buurt van Brussel de zogenaamde Roze Balletten plaats, waar vermogende en invloedrijke Belgen zich uitleefden op prostituees en minderjarigen. Volgens Jean Nicolas was de huidige koning, toen een man van tegen de vijftig jaar, één van de vele vooraanstaande bezoekers die op dit soort partijen misbruik maakte van de jonge kinderen.

Dat er nooit eerder feiten aan het licht zijn gekomen over koning Alberts betrokkenheid bij kindermisbruik, wijt Jean Nicolas aan de mysterieuze dood van getuigen en bezitters van documenten. De één werd vermoord, de ander pleegde zelfmoord en weer een ander verongelukte. In totaal vonden zelfs tien mensen, onder wie drie misbruikte minderjarigen, de dood. Het kantoorgebouw van de politieke krant Pour, die eerder al belastend materiaal wilde publiceren, werd kort voor publicatie in brand gestoken waardoor talloze documenten werden vernietigd. De krant ging uit van publicatie. En zo bleef er een sluier van onwetendheid over België hangen. Totdat Jean Nicolas zijn onderzoek begon. Gedurende drie jaar verzamelde hij gegevens; namen, plaatsen, data, documenten. En hij sprak getuigen en slachtoffers.


Koning Albert II
Een huiszoeking bij Jean Nicolas met inbeslagname van documenten en dreigementen aan zijn adres weerhielden de journalist er niet van om al zijn gegevens in zijn boek te plaatsen. 'Ik wil dat dit uitgezocht wordt; aldus onderzoeksjournalist. 'De pen is mijn enige wapen; De auteur van Les protecteurs zegt genoeg bewijzen te hebben dat de koning van België de staatsleider die zeven jaar geleden de ouders troostte van de slachtoffers van Marc Dutroux, zélf bij kindermisbruik betrokken is geweest. Het belangrijkste bewijsmateriaal stamt uit 1979 en leidde tot de zaak Pinon. Dokter Pinon, een hoog aangeschreven psychiater uit Brussel, verdacht zijn echtgenote van ontrouw. Hij schakelde privé-detective Bob Louvighy in. De uitslag was hartverscheurend voor de arts.
Zijn echtgenote bedroog hem niet alleen, zij was tevens één van de organisatoren van de zogenaamde 'partouzes'-orgies-die zich nota bene op de GOLFCLUB afspeelden! Als Pinon zijn vrouw op 30 augustus 1979 met de bevindingen confronteert, biecht ze alles op. De details van de seksfeesten die plaatsvonden in de gebouwen van de luxe golfclubs Royal Waterloo Golf en Club de Golf du Bercuit en de namen van vooraanstaande bezoekers, inclusief kroonprins Albert! Detective Louvighy nam de totale biecht op bandrecorder op. Pinon overhandigde de tape aan de autoriteiten. Het bandje dat Pinon aan justitie gaf, leverde een grootschalig onderzoek op. In 'Dossier Pinon' verklaarde Mevrouw Crockaert, mede-organisator van de seksfeesten expliciet dat er als de huidige koning de feesten bezocht ook minderjarigen aanwezig waren.

Vlak na deze verklaring kwam mevrouw Crockaert bij een mysterieus auto-ongeluk om het leven. (Haar op band opgenomen verklaring is nu in handen van Jean Nicolas.) Nog een mede-organisator Mevrouw Doret bevestigde Crockaerts verklaring. Ook zij beweert dat koning Albert bij de seksfeesten aanwezig was. Mevrouw Doret verklaart verder dat een kinderrechter minderjarigen uit weeshuizen ronselde om aan de feesten mee te doen! Twee van deze kinderen pleegden later zelfmoord.

In het officiële dossier Pinon, dat gepubliceerd is in Jean Nicolas' boek, staat dat het onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen in de leeftijd vamn 12 tot 15 jaar zijn gedrogeerd en misbruikt. Tevens duiken de namen op van de daders: Generaal Beaurier, prins Albert, kamerlid Guy Mathot en de toenmalige premier vanden Boeynants. De zaak werd evenwel geseponeerd. Pas sinds 1997 buigt een nieuwe onderzoekscommissie, opgericht na de Dutroux-Affaire, zich opnieuw over de feiten. Zij vindt dat er geen grondig onderzoek is gedaan naar de 'Pinon-affaire' en ontdekt dat er in de loop van de jaren belangrijke papieren uit het dossier verdwenen zijn. De officier van justitie Deprétre geeft huiverig toe dat hij belangrijke documenten al die jaren in zijn bureau had liggen.

'Ik wilde het privé-leven van de daarin voorkomende personen beschermen; zegt hij nu. De voortvarende huidige onderzoeksrechter Lacroix voegt aan toe: 'Dat wil niet zeggen dat die personen zich niet alsnog moeten verantwoorden! Een van de leden van de toenmalige parlementaire commissie Patrick Moriau schreef in het boek Notities van een Commissaris al dat de deelname aan perverse seksfeesten tot aan het koninklijk hof reikte. Het Belgische kamerlid Olivier Deleuze verklaarde dat hij de documenten onder ogen had gekregen en daardoor vermoedde dat de koning betrokken was bij kindermisbruik, maar correct bewijs vond hij niet.


Elio di Rupo
Bewijs of niet, Jean Nicolas vreest dat een vooraanstaand politicus, laat staan de koning, door het parlement toch wel wordt vrijgesproken. In zijn boek gaat hij in op het schandaal rond oud-premier Elio di Rupo, die openlijk bekende homoseksueel te zijn. Zeven jaar geleden werd de oud-premier beschuldigd van pedofilie. In het officiële politie-rapport staat dat Di Rupo een fervent bezoeker was van homo-bars waar hij seksuele contacten had met 13-en 14-jarige jongens! Toch werd de premier niet vervolgd. Zelfs niet wanneer de politie Di Rupo's telefoonnummer in de agenda's van diverse gearresteerde pedofielen aantreft en ook niet nadat Di Rupo twee maal in de buurt van het huis van Marc Dutroux gesignaleerd is.
Vice-president van de Dutroux-commissie, Claude Eerdekens, heeft zich gebogen over alle politieke schandalen van de afgelopen twintig jaar. Hij zegt:

'Wij hebben onze vinger gelegd op een doofpot-affaire van zo'n grote omvang, dat ik het gevoel heb dat diverse regeringsfunctionarissen nu samenspannen on te voorkomen dat we in deze zaak verder komen!'

Overigens is het wel frappant dat Jean Nicolas, ondanks al het belastend materiaal dat hij over de koning en zijn politieke aanhang heeft gepubliceerd, door NIEMAND is aangeklaagd wegens smaad. Wel werd in 1997 het huis van Jean Nicolas volledig overhoop gehaald. Verder werd zijn echtgenote opgepakt en langdurig ondervraagd. De angst weerhield Jean Nicolas er niet van om zijn boek toch te publiceren. Zelf zegt hij:

'Ik ben niet de Rambo onder de journalisten. Ik ben een simpele huisvader die een interessant beroep uitoefent. Natuurlijk ben ik bang voor de consequenties, maar dat heb ik over voor de waarheid. Bovendien, ik publiceer slechts documenten en verklaringen van de politie. Ik heb ze, zeg maar, uit de doofpot gevist. Misschien word ik gearresteerd voor het beledigen van de koning en moet ik de cel in. Maar ook dan heb ik weer een thema voor een nieuw boek: de toestand in een Belgische gevangenis!'

-------

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 12-07-08

Reageren op dit commentaar

Kardinaal Danneels: Doofpotoperatie kindermisbruik Van: johan.bonny
Aan: werkgroepmorkhoven
Datum: 12 jul. 2008
Onderwerp: Re: Kardinaal Danneels: Doofpotoperatie kindermisbruik


I'm not in Rome from 30 June till 13 July. My reply may be delayed. Kind greetings.
Je serai absent de Rome du 30 juin au 13 juillet. Ma réponse peut tarder à arriver. Bien à vous.
Ik ben afwezig uit Rome van 30 juni tot 13 juli. Mijn antwoord kan even uitblijven. Beste groeten.

Johan Bonny

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 13-07-08

Reageren op dit commentaar

Kindermisbruik: VTM-nieuws
Freddy Neyts van Roularta schrijft wel dreigbriefjes waarin geschermd wordt met de wet op de privacy terwijl hij zijn 'privé-gegevens' op de website van VLD-Brussel laat staan, maar zwijgt over de kinderpornozaak Zandvoort en de rol die VTM daarin gespeeld heeft...

----------------------------------------

Kindermisbruik: VTM nieuws
Van: Yves Goossen
Verzonden: zaterdag 19 juli 2008
Aan: redactietelegraaf.nl; redactietrouw.nl; redactievolkskrant.nl; redactienu.nl; redactieparool.nl; redactie-itelegraaf.nl; nrc.nl; ria.jaarsmatip.nl; janmarijnissen.nl; lezersredacteurpzc.nl; vlugttros.nl; voorlichtingrechtbanksgrarr.drp.minjus.nl; ibirgit.jansentros.nl; vluchtelingenorganisaties.nl; ivcnijme.nl; linksprotest.nl; alkroonpzc.nl; ali.van.der.kolktros.nl; arie.rijneveldtros.nl; bsrmaatschappelijkwerkoss.nl
antwerpenbelga.be; antoonvum.be; antwerpenstreekkrant.be; antwerps.pershuis; arensgilberte; bbdvum.be; bart.brinkmanstandaard.be; binnenlandstandaard.be; deflaw; dezevendedagtv1.be; dezondag.antstreekkrant.be; dsbjus.fgov.be; federaalombudsman.be; fractie.cdenvvlaamsparlement.be; gvaredactieconcentra.be; hbvlredactierug.be; hoofdredactiedemorgen.be; just.fgov.be; knack@knack.be; luc.aertsvrt.be; redactie.hlnpersgroep.be; tony.vanparysdekamer.be; welzijnenjustitievlaanderen.be

De zogezegde onafhankelijke VTM-berichtgeving

Toen de internationale pers voor de kinderpornozaak Zandvoort naar Morkhoven afzakte, nam VTM via haar actualiteitsmagazine Telefacts een zogezegd interview af van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. en zijn criminele vriendjes uit de Morkhovense wijk Koninkrijk.

De door VTM ongecontroleerde verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' waaraan Marcel Vervloesem zich zogenaamd 20 jaar voordien schuldig had gemaakt, moesten de VTM-kijkers wijs maken dat Marcel Vervloesem zelf een 'kindermisbruiker' was.

VTM verdiende veel geld aan haar reportage en zorgde er tevens voor dat de kinderpornozaak Zandvoort door justitie in de doofpot kon gestopt worden.

Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, passeerde toevallig op het moment dat VTM de zogezegde slachtoffers in de plaatselijke café-dancing 'Berkenmus' alwaar het voornoemde sp.a-bestuurslid Victor V. 's nachts werkzaam was, interviewde.
Hij werd metéén aangeklampt door een VTM-journalist die hem vroeg of hij soms 'nog andere slachtoffers van Marcel Vervloesem kende'.
Toen Jan Boeykens hem daarop ontkennend moest antwoorden en hem vroeg om, als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, ook een woordje te mogen zeggen, draaide de VTM-journalist zich om en ging hij op zoek naar de gefantaseerde verhalen van 'andere slachtoffers' die de VTM-kijkers moesten doen verbleken.
Jan Boeykens schreef hierover herhaaldelijk naar de procureur te Turnhout maar die bleek ook alleen maar geinteresseerd te zijn in de roddelverhalen over 'folteringen en verkrachtingen' door Marcel Vervloesem.
De door VTM uitgezonden verhalen werden nooit nagetrokken en de brieven van Jan Boeykens werden zelfs niet aan het strafdossier van Marcel Vervloesem gevoegd.

VTM dat voor de helft in handen is van de Roularta Media Group, bracht de daaropvolgende jaren alleen maar berichtjes waaruit moest blijken dat Marcel Vervloesem een kindermisbruiker was.

VTM zweeg over de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort, over de niet-vervolgde kinderpornohandelaars en kindermisbruikers in de zaak Zandvoort, over de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort en over het feit dat er over Victor V. zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan.

VTM zweeg ook wijselijk over de schriftelijke verklaring van een door de Antwerpse rechter Van Craen 'geloofwaardig' genoemde getuige waarin stond dat de zogenaamde slachtoffers voor hun verhalen en klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen door Vervloesem', 500 Euro van Victor V. ontvingen.

----------------------------------------

'Vervloesem blijft in de cel'

Marcel Vervloesem moet nog zeker een maand in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer van Turnhout beslist. Vervloesem werd vorige vrijdag opgepakt na nieuwe klachten over seksueel misbruik van minderjarigen. Hij ontkent alles en gaat in beroep tegen de verlenging van zijn aanhouding. Er loopt ook al een andere rechtszaak tegen hem voor pedofilie en kinderporno. Vervloesem streed zelf met de Werkgroep Morckhoven jarenlang tegen kindermisbruik.

VTM on line

----------------------------------------

Meer info op:
- http://www.telegraaf.nl/binnenland/1483100/___Link_gruwelhuis_naar_Zandvoort___.html?cid=rss
- http://www.newsoftheworld.co.uk/1307_jersey.shtml
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 19-07-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.