01-04-08

Rechter G. Van Craen


Rechter G. Van Craen en de acties van de vzw Werkgroep Morkhoven

mail-4

Op 6 februari 2008 werd Morkhoven-activist Marcel Vervloesem door de veertiende kamer van het hof van beroep in Antwerpen tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechters veroordeelden hem echter op basis van een dossier waarvan zij wisten dat de belangrijkste dossiers en dossierstukken er uit verdwenen of gestolen waren. Volgens hen bevatte het dossier, 'met inbegrip van alle, ook door beklaagde neergelegde stukken en documenten, die het Hof in zijn oordeelsvorming betrekt, voldoende gegevens ter beoordeling van het al dan niet schuldig zijn van beklaagde aan de hem ten laste gelegde (nog niet verjaarde) feiten'.

De resultaten van het onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie in verband met de verdwijningen/diefstallen van dossiers en zelfs van de CD-roms met te onderzoeken kinderporno die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis werden overhandigd en van daaruit door ex-justitieminister Tony Van Parys (CD&V) aan de procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen werden overgemaakt, wensten zij vanzelfsprekend niet af te wachten. Dat stinkende potje moest gedekt blijven.
Marcel Vervloesem moest immers veroordeeld worden omdat men het kinderpornodossier Zandvoort met zijn -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers, in stilte onder de tafel wilde schuiven zonder dat de Nederlandse pers dit zou opmerken.
Door Marcel Vervloesem zwaar te veroordelen zorgden de rechters ervoor dat de Nederlandse pers die gelukkig (nog) niet naar de pijpen van het Belgische gerecht danst, geen oog had voor het dossier Zandvoort en de jarenlange verdwijningen/diefstallen in Belgische gerechtelijke kringen die uitsluitend bedoeld waren om deze zaak dicht te dekken.
Ook parlementaire vragen, een eventueel parlementair onderzoek en een intern onderzoek in opdracht van de minister van justitie naar de vele verdwijningen en diefstallen in deze zaak moesten voorkomen worden.

Zij veroordeelden Marcel Vervloesem dus snel op basis van een onvolledig dossier waardoor zij de rechten van de verdediging op een brutale wijze schonden en -om zich in te dekken- deelden zij Marcel Vervloesem vervolgens schriftelijk mede dat hij het 'recht had om in Cassatie te gaan indien hij het vonnis wilde bestrijden'. Daarmee was de kous af dachten de handige witteboordcriminelen van het gerecht.

Om die reden hielden de rechters ook geen rekening met de besluiten van de advocaten van Marcel Vervloesem en legden zij de talrijke bewijzen waaruit de onschuld van de actievoerder blijkt, gewoon naast zich neer.
De talrijke medische getuigschriften waaruit blijkt dat Marcel Vervloesem niet in staat was tot de verkrachtingen waarvan hij werd beschuldigd, werden genegeerd en de rechters stelden zelfs geen medische expert aan die deze medische verslagen moest onderzoeken. Door zich het ambt van geneesheer-specialist toe te eigenen, sloten zij ook op dit gebied elke twijfel over de schuld of onschuld van Marcel Vervloesem uit.
Dat bewijst nog maar eens dat de schuld van een Belgische beklaagde reeds op voorhand vaststaat en dat een proces dikwijls niet meer is dan een boertige comedie waarvan de gerechtelijke verslaggevers die uit de hand van justitie eten, getrouw verslag moeten uitbrengen.
Een Belgische beklaagde is verplicht om steeds eerlijk te antwoorden op de vragen van justitie (terwijl er met zijn verklaringen nauwelijks of geen rekening wordt gehouden) maar Belgische rechters mogen wel dossiers en dossierstukken laten verdwijnen om een verdachte schuldig te verklaren.
Belgische rechters mogen kindermisbruiken wel zonder enig onderzoek in de doofpot steken zonder dat er een haan naar kraait. Zij mogen ook hun eigen wetten overtreden en de rechten van de verdediging voortdurend schenden. Zij hoeven toch aan niemand verantwoording af te leggen en zij weten dat de Belgische minister van justitie zich toch alleen maar met onbenulligheden zoals een gebrek aan WC-papier op de gerechtshoven, bezig houdt.
Het feit dat het ministerie van justitie thans verplicht is om gevangenissen te gaan zoeken in Nederland, toont aan tot wat de zogezegde hervorming van de Belgische justitie die men na de zaak Dutroux beloofde, uiteindelijk heeft geleid...


'Geloofwaardigheid'

De geloofwaardigheid van de verklaringen van de genaamde Peter W. die Marcel Vervloesem tevens van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde maar zijn aanklacht nadien terug introk, werden door de rechters van de veertiende kamer van het hof van beroep in Antwerpen niet in vraag gesteld.
'Aan de geloofwaardigheid van de verklaringen die Peter W. aan gerechtelijk inspecteur W. Wellens heeft afgelegd, hoeft men niet te twijfelen', aldus de rechters.
Peter W. is echter gekend voor 22 gevallen van inbraken, diefstallen, misbruik van vertrouwen, oplichtingen, drugshandel, aanrandingen, schriftvervalsingen enzoverder.
De vzw Werkgroep Morkhoven werd op amper twee weken tijd al door een tiental slachtoffers van Peter W. gecontacteerd. De mensen die werden opgelicht, wachten al jarenlang op de terugbetaling van hun geld en krijgen daarbij blijkbaar niet de minste hulp van justitie en/of slachtofferhulp in Turnhout.
Een van de slachtoffers wacht al jarenlang op een schadevergoeding voor de dood van zijn zoon die overleed in het voertuig waarin Peter W. in beschonken toestand achter het stuur zat. De auto stak vol gestolen goed.
Een ander slachtoffer wendde zich tevergeefs tot justitie nadat zijn dochter door Peter W. werd aangerand.
Op de Opendeurdagen van 29 en 30 maart jl. van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam nog een ander slachtoffer van Peter W. opdagen. Het betreft hier een gepensioneerde vrouw die al jarenlang op een schadevergoeding wacht voor de banden van haar wagen die door Peter W. werden stukgestoken. Een klacht terzake bij de politie van Herentals haalde niets uit.
Peter W. pleegde enkele jaren geleden ook een inbraak bij Marcel Vervloesem en ging aan de haal met verschillende dossiers van de vzw Werkgroep Morkhoven. Marcel Vervloesem wacht nu al jarenlang op een schadevergoeding die hem door de rechter te Turnhout werd toegekend.
Op 9.7.2002 moest Peter W. voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout verschijnen. Het betrof hier een collectieve schuldbemiddeling met 25 verschillende partijen (Pidpa, Iweca, OCMW Mol, Bacob/Brussel, VNM/Mechelen, VAB/Brussel, BelgacomMobile/Brussel, OCMW Herentals, Bvba De Vleir/Olen, Bank Breda/Antwerpen, City Bank/Brussel, Ministerie Vlaamse Gemeenschap/Aalst, Belgacom/Mechelen, Stad Herentals, Provincie Antwerpen, nv. Laureysen/Herentals, Fortisbank Brussel, OCMW Lille, Ministerie van Financiën/Westerlo, nv IBS Felicitas/Meise, Ontvangstkantoor Penale Boeten/Turnhout en verschillende personen en privéfirma's)
Peter W. mag echter rustig verder boeren van justitie. Hij kocht zopas een auto en een huis.
Het OCMW van Herentals regelt thans het schuldbeheer van Peter W. nadat deze zijn door rechter P. Peeters aangestelde juridische schuldbemiddelaar, op straat zette.
Moesten de Antwerpse rechters Peter W. misschien 'geloofwaardig' verklaren om diens schriftelijk verklaring waarin staat dat men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem betaald werd, uit het strafdossier van Marcel Vervloesem te doen verdwijnen ?
Hoe dan ook, doordat figuren zoals Peter W. graag gezien zijn door justitie, worden er waarschijnlijk zoveel inbraken en diefstallen in Herentals en omstreken gemeld waartegen politie en justitie zogenaamd 'onvoldoende efficient' kunnen optreden.
Naar het schijnt zou Peter W. thans regelmatig te zien zijn in gezelschap van een zekere Eddy B. en de genaamde Hilde C., beiden woonachtig in de wijk Koninkrijk te Morkhoven. Eddy B. is toevallig de man die met het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. waarover zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, de klachten inzake de zogezegde 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in 1998 mede organiseerde.
Marcel Vervloesem dagvaardde Eddy B. een jaar geleden maar het gerecht van Turnhout stelt deze zaak doelbewust uit. Indien het zou uitkomen dat zij zich 10 jaar lang baseerde op de verklaringen van dieven, kinderverkrachters en inbrekers terwijl zij ook nog eens de belangrijkste documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem deed verdwijnen, dan zakt heel de geloofwaardigheid van het Turnhoutse gerecht immers als een bouwvallig kaartenhuisje in mekaar.
Ook de genoemde Hilde C. speelde een centrale rol in de klachten tegen Marcel Vervloesem. Zij trad op als anonieme tipgeefster bij de gerechtelijke politie en zij wordt ervan verdacht voor de klachten tegen Marcel Vervloesem, via het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V., betaald te hebben. Zij zit waarschijnlijk ook mee achter de petitieactie die Victor V. in 2005, vlak na de nieuwe klachten tegen Marcel Vervloesem opstartte. Met die petitiecampagne en enkele vragen in de Herentalse gemeenteraad die via de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters op de lokale radio en televisie werden uitgebazuind, wilde men de 'gevaarlijke pedofiel' Marcel Vervloesem uit zijn huis jagen. Hilde C. hoopte op die manier de woning van haar buurman Marcel Vervloesem in te kunnen pikken.

Het is op de verklaringen van dit soort uitschot dat het gerecht van Turnhout zich 10 jaar lang heeft gebaseerd om Marcel Vervloesem schuldig te verklaren maar ja, de kinderpornozaak Zandvoort moest nu eenmaal zonder onderzoek in de doofpot gestopt worden. Vandaar dat men links en rechts een oogje dichtkneep voor het feit dat men eigenlijk met een criminele bende te maken had.

Dat ook de rechters van het hof van beroep van Antwerpen Peter W. en konsoorten voor 100% geloofwaardig achten, roept nogmaals vragen op over de geloofwaardigheid van die rechters. Een rechter van een hof van beroep die zich op eenzelfde niveau stelt als Peter W. en konsoorten, mag dan misschien wel geleerd overkomen maar op gebied van moraliteit is hij een dikke nul. Zo'n rechter zou in feite beter opstappen in plaats van als een rotte appel in de korf van justitie te blijven liggen.

Het zal wel puur toeval zijn dat rechter-voorzitter G. Van Craen die Marcel Vervloesem mede tot vier jaar gevangenis veroordeelde, ook van zich liet spreken toen de vzw Werkgroep Morkhoven haar acties rond de isoleercellen in de kinderpsychiatrische kliniek Good Engels te Antwerpen (1989-1991) voerde. Op 11.1.1990 wees Van Craen de genaamde Wilfried Dekkers, een jongen die opgesloten zat in Good Engels en waarrond de vzw Werkgroep Morkhoven reeds wekenlang actie voerde, toen toe aan een zekere Alfred P. uit Antwerpen. Alfred P. werd tot pleegvader van Wilfried Dekkers benoemd. Op 5.2.1990 werd Alfred P. door de Antwerpse gerechtelijke inspecteur Marc Ruiters die blijkbaar de opdracht had gekregen om de vzw Werkgroep Morkhoven zoveel mogelijk te dwarsbomen, verhoord inzake zedenfeiten met Wilfried Dekkers. Dat verhoor kwam er na een klacht van een anonieme tipgever.
Op 9.2.1990 werd Alfred P. gearresteerd.
De Gazet van Antwerpen schreef: 'Alfred P., de man die met de vzw Werkgroep Morkhoven de hetze op gang bracht over de zogenaamde mishandeling van patiëntjes in het Antwerps Kinderziekenhuis, is nu zelf aangehouden. De man wordt beticht van zedenfeiten met minderjarigen. Dit betekent in de rel rond het kinderziekenhuis een sensationele wending, vermits Alfred P. er zich steeds over bekloeg dat hij geen pleegvader mocht zijn over een kind dat reeds geruime tijd in het kinderziekenhuis is opgenomen. Intussen is het Antwerps kinderziekenhuis zowel door het gerecht als door het OCMW vrijgepleit van schuld. Beide instanties kwamen na onderzoek tot de conclusie dat de patiëntjes in het kinderziekenhuis op behoorlijke manier worden behandeld'.

Het is dus door de aanstelling van Alfred P. tot pleegvader van Wilfried Dekkers en de daaropvolgende aanhouding van Alfred P. dat de acties van de vzw Werkgroep Morkhoven de grond ingeboord werden en de wantoestanden in het Antwerpse kinderziekenhuis als verzinsels werden afgedaan.
De vzw Werkgroep Morkhoven kwam achteraf echter in het bezit van een gerechtelijk rapport waaruit bleek dat er niet alleen jongeren met gebroken armen en benen in de isoleercellen belandden. Er was bijvoorbeeld ook sprake van een vijfjarig kindje dat in een isoleercel overleed.
Alhoewel de toenmalige Vlaamse minister van volksgezondheid, Hugo Weckx (CD&V), de klachten van de vzw Werkgroep Morkhoven serieus nam en een isoleerreglement liet opstellen, werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven kort daarop verplicht tot een psychiatrisch onderzoek bij een gerechtspsychiater te Turnhout.

Men kan eigenlijk stellen dat de gerechtelijke repressie tegenover de vzw Werkgroep Morkhoven in 1989 en 1990, tot de vervolging van Marcel Vervloesem hebben geleid.
In 1998 was de Gazet van Antwerpen toevallig één van de eerste kranten die de roddels over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' publiceerde en daarbij een openbare oproep lanceerde naar 'andere slachtoffers van Marcel Vervloesem'.
Het was toevallig professor-psychiater Cosyns die met de naar hem genoemde Commissie Cosyns niets fout kon vaststellen in het Antwerpse kinderziekenhuis, die in 2005 door het gerecht van Turnhout werd aangeworven om Marcel Vervloesem psychiatrisch te onderzoeken. De Turnhoutse rechter baseerde zich op het verslag van Cosyns om Marcel Vervloesem vervolgens een 'spreekverbod met de pers' op te leggen...


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Wie de Werkgroep wil contacteren: WerkgroepMorkhoven@gmail.com

14:11 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Politie Neteland
From: werkgroepmorkhoven@gmail.com
Date: 3 apr. 2008 15:16
Subject: Peter W.
To: politie.neteland@skynet.be

Luc Smeyers, zonechef politie Neteland (Herentals)

Geachte Heer Smeyers,

Betreft: rijden zonder rijbewijs

Ik vernam dat de genaamde Peter W., u wel bekend, destijds bij een autoaccident werd aangetroffen.
Hij bevond zich in dronken toestand achter het stuur van een personenwagen die vol gestolen goed zat en bleek over geen rijbewijs te beschikken.
Bij het ongeval kwam Erik Bosschers, een jongen uit Herentals, om het leven en een andere inzittende werd gekwetst.

Enkele maanden geleden kocht Peter W. die nog altijd zonder rijbewijs zit en die -in geval hij er toch één had toch een rijverbod moest krijgen- een personenvoertuig waarmee hij thans zonder rijbewijs rondrijdt.
Eén dode is blijkbaar nog niet genoeg geweest.

De familie Bosschers uit Herentals schreef ons twee weken geleden het volgende als reactie op onze nieuwsbrief:
'Een aantal jaren geleden is Peter W. met onze Erik met de wagen op de Lichtaartse steenweg in Herentals tegen een boom gereden. De brandweer van Herentals moest hen uit het voertuig bevrijden. De politie van Herentals trof de wagen vol gestolen goed aan. Peter W. hield bij hoog en laag vol dat onze Erik aan het stuur had gezeten. Erik lag in coma en kon dus zelf niet spreken. Het onderzoek wees uit dat Peter W. de wagen had bestuurd. Hij bleek zelfs niet over een rijbewijs te beschikken. Erik is maanden later in het ziekenhuis St Elisabeth in Herentals overleden tengevolge van dat ongeval.
Rechter G. Van Craen weet niet wat hij schreef. Peter W. is helemaal geen geloofwaardig man maar een gewiekste crimineel.'

In de hoop dat u deze zaak laat onderzoeken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Ondernemingsnummer: 443 439 537

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 03-04-08

Reageren op dit commentaar

'We zijn niet geïnteresseerd in de schuld of onschuld van meneer Vervloesem'
Geachte,

Graag zouden wij, De Zondag, voorzitter Jan Boeykens interviewen over de huidige werking van vzw Werkgroep Morkhoven. In dit verband zijn we niet geïnteresseerd in de schuld of onschuld van meneer Vervloesem, noch in klachten of steunbetuigingen aan het adres van de vzw. We willen het in het artikel graag hebben over de feitelijke werking.

Wat ons dus vooral interesseert is:
- de werking van de vzw wordt verdergezet, worden er momenteel onderzoeken naar vermeende pedofiliezaken gevoerd?
- hoe gaat de vzw hierbij tewerk? Hoeveel vrijwilligers zetten zich hiervoor in?
- Wat gebeurt er met concrete onderzoeksresultaten? Publiceert u die op internet of stapt u daarmee naar het gerecht?

Kunnen wij een afspraak maken voor een (telefonisch) interview? We gaan akkoord om u het uitgeschreven interview ter goedkeuring door te mailen voor publicatie.

Hopend op een positief antwoord,
Vriendelijke groeten,

Marijn Follebout
Roularta Media Group
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

--------------------------------------------------------------------

From: Jan Boeykens - werkgroepmorkhoven@gmail.com
Date: 23 apr. 2008 21:34
Subject: Re: Artikel rond werking vzw
To: Marijn.Follebout@roularta.be

Marijn Follebout
Roularta Media Group
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Geachte Mevrouw Follebout,

Betreft: uw uitnodiging voor een interview met De Zondag

Als antwoord op uw uitnodiging kan ik u mededelen dat de onderzoeken van de vzw Werkgroep Morkhoven in verband met de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort en aanverwante dossiers nog volop lopende zijn. Dit gebeurt in samenwerking met buitenlandse instanties en organisaties die de doofpotpolitiek van de Belgische overheid in deze zaken ten zeerste betreuren en niet kunnen begrijpen waarom de Belgische overheid zo weinig geeft om de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort.

Over de resultaten van deze onderzoeken wenst de vzw Werkgroep Morkhoven echter niets in België bekend te maken omdat het na tien jaar duidelijk is dat de Belgische Staat geen enkele opheldering wenst en zelfs criminele praktijken aanwendt om de zaken in de doofpot te steken.

Momenteel worden er een aantal buitenlandse documentaires voorbereid waarbij Marcel Vervloesem wél aan het woord mag komen. In tegenstelling tot de Belgische media hebben de buitenlandse media immers wel vertrouwen in de vzw Werkgroep Morkhoven en haar onderzoeker en woordvoerder Marcel Vervloesem. Vandaar dat er ook steeds meer en meer artikels in het buitenland verschijnen die een doorn in het oog zijn van de Belgische overheid.

In tegenstelling tot de Belgische pers ook die blijkbaar opdracht heeft gekregen om over bepaalde zaken te zwijgen, kan geen enkele buitenlandse journalist begrijpen hoe het mogelijk is geweest dat de cd-roms met kinderpornomateriaal die de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis overmaakte en die door ex-justitieminister Tony Van Parys aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen voor onderzoek werden overgemaakt, op het hof van beroep gestolen werden. Heel wat buitenlandse journalisten vragen zich ook af waarom bijna alle ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen zijn en waarom de Belgische justitieminister deze gang van zaken normaal vindt.

Alhoewel de vzw Werkgroep Morkhoven op de Belgische pers al lang niet meer hoeft te rekenen, is de Belgische burger zich goed bewust van wat er scheef loopt op gebied van de bestrijding van kindermisbruiken en verdwijningen. Heel wat burgers lezen niet alleen de nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die al wekenlang verspreid worden en die op een gedetailleerde en ontegensprekelijke manier de onschuld van Marcel Vervloesem aantonen maar kopen ook wel eens een buitenlandse krant.
In de Daily News vandaag stond een verklaring van de woordvoerder van de ouders McCann afgedrukt. Het betreft hier een strafrechterlijke klacht die in naam van alle ontvoerde kinderen tegen de Portugese politie bij het Hof voor de Rechten van de Mens zal worden ingediend.

Indien u, zoals de vzw Werkgroep Morkhoven, geinteresseerd moest zijn in de frauduleuse manier waarop de Belgische justitie onschuldige Belgische burgers achter de tralies doet belanden, dan zou u er goed aan doen om de blog over de rechten van de gevangenen (http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/) eens te bezoeken.
Ook in onze nieuwsbrieven komen de wanpraktijken binnen ons Belgische gerechtssysteem en de rechteloosheid van de verdachten in ons land ruim aan bod.
In onze volgende nieuwsbrief zal er bijvoorbeeld gesproken worden over ons bezoek van 21.4.2008 aan het hof van cassatie te Brussel.
Bij de inzage van zijn dossier op het hof van cassatie stelde Marcel Vervloesem namelijk vast dat tal van documenten nog steeds niet aan het strafdossier werden toegevoegd terwijl het hof van cassatie op 24 juni 2008 uitspraak moet doen in zijn zaak.
Alle rapporten van het Comité P dat de werking van de politiediensten moet controleren en het administratieve juridische dossier te Antwerpen waarin men sinds 1987 alle gevoelige informatie in verband met de vzw Werkgroep Morkhoven wegbergt, blijken nog steeds te ontbreken. Ook tal van andere dossierstukken ontbreken.
Grappig is dat Marcel Vervloesem op een bepaald moment vaststelde dat de rechters van de 14de kamer van het hof van beroep te Antwerpen niet eens de moeite hadden gedaan om de door zijn advocaten neergelegde dossiers met bewijsstukken te lezen. Hij kon dat zien omdat één van zijn advocaten hem gevraagd gehad om een inventaris van de neergelegde stukken op te maken. Om de bladzijdennummering van de door zijn advocaat neergelegde dossiers te corrigeren, had Marcel Vervloesem tippex gebruikt. Welnu, de bladzijden bleken door de tippex nog aan elkaar te kleven. Dat was niet mogelijk geweest indien de rechters van het hof van beroep het dossier hadden bekeken.

Alhoewel u mij laat verstaan dat u alleen maar geinteresseerd bent in de interne werking van de vzw Werkgroep Morkhoven en het al of niet doorspelen van informatie aan justitie, vraag ik mij af hoeveel burgers in België het slachtoffer zijn geworden van frauduleuse praktijken van justitie.
Ik hoop dat De Zondag daar vroeg of laat eens een artikel aan zal wijden.

U zal inmiddels waarschijnlijk al wel begrepen hebben, dat gezien de beperkte interesse van De Zondag, er voorlopig geen sprake kan zijn van een interview.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Registratienummer: 443.439.557

PS. Indien u ons de nodige postzegels toestuurt, zenden wij u een exemplaar van onze nieuwsbrief.

-----

Roularta is een mediaconcern dat ondermeer voor 50% participeert in de Vlaamse Media Maatschappij. Het is de Vlaamse Media Maatschappij (VTM) geweest die in 1998 de verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' door Marcel Vervloesem de wereld instuurde waardoor de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot kon gestopt worden. VTM beriep zich bij haar reportage op de getuigenissen van een tiental criminelen die -volgens de verklaring van een door de rechter-voorzitter Van Craen van het hof van beroep in Antwerpen 'geloofwaardig' genoemde getuige- door het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. voor hun klachten tegen Marcel Vervloesem betaald werden.
Over Victor V. bestaan er zo'n 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die nooit onderzocht werden terwijl procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen in oktober 2006 een lijst van deze processen-verbaals kreeg overgemaakt.
Victor V. zetelt thans in de Herentalse politieraad.
Procureur-generaal Christine Dekkers die eigenlijk antwoord zou moeten geven op de vraag wie de cd-roms met kinderporno op het hof van beroep in Antwerpen heeft gestolen, ging intussen op pensioen.

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Gepost door: Jan Boeykens | 24-04-08

Reageren op dit commentaar

Is er wel een Belgisch justitiebeleid ?
In het Turnhoutse gerechtsdistrict worden er niet alleen kinderpornozaken zoals de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot gestopt.
Ook sp.a-politici waarover 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, mogen zonder dat er een gerechtelijk onderzoek wordt geopend, in het Herentalse OCMW-bestuur en in de Herentalse politieraad zetelen.

Op het Turnhoutse gerecht worden er immers, zonder dat er één Kempense haan naar kraait, ook dossiers en dossiersstukken uit gerechtelijke dossiers gestolen die het mogelijk moeten maken dat actievoerders vervolgd worden.

Het zal dan wel geen toeval zijn dat de moord op de vermoorde anti-hormonenmaffia-activist Karel van Noppen er op een vrij opvallende manier werd 'onderzocht'.

Ook andere zaken vallen er in het oog. In Het Nieuwsblad van 31.8.2006 stond er bijvoorbeeld een berichtje over een 51-jarige Nederlandse vrouw die vermoord werd weergevonden in Turnhout. Grappig hierbij is dat de politie van Turnhout op vraag van het Nederlandse gerecht en de politie een huiszoeking deed in de woning van het slachtoffer. Het onderzoek werd ook voornamelijk door het Nederlandse gerecht gevoerd dat maar liefst 25 speurders op de zaak zette.

Het zal niemand verwonderen dat Barry Mieremet, de zoon van de vermoorde Amsterdamse topgangster Johnny Mieremet, in Turnhout de ideale plek vond om feest te vieren, zoals we in De Morgen van 7.4.08 kunnen lezen.

----------------------------------------

TURNHOUT/ CHAAM - Het lichaam dat vorige week zaterdag gevonden werd in Nederland, is dat van een 51-jarige vrouw uit Turnhout.

Twee jongens vonden het lijk in een maïsveld aan de Kloosterstraat in het dorpje Chaam. Het Nederlandse en het Belgische gerecht speuren met man en macht naar meer informatie. Ze lossen voorlopig niets over de omstandigheden.

Chaam ligt op slechts tien kilometer van de Belgische grens en 27 kilometer van het centrum van Turnhout. Maandag bleek uit een autopsie dat de vrouw een gewelddadige dood is gestorven. Verdere details over de omstandigheden van de moord werden niet vrijgegeven. De politie van Turnhout deed op vraag van het Nederlandse gerecht en de politie zondag al een huiszoeking in de woning van het slachtoffer. Zo willen de speurders een beter zicht krijgen op wie de vrouw was en hoe ze leefde.

Het Nederlandse gerecht heeft maar liefst 25 speurders op de zaak gezet. Die worden bijgestaan door de politie en het gerecht van Turnhout. Het onderzoek wordt voorlopig gevoerd door Nederland. (VGD)


nieuwsblad.be/Turnhout
31/08/2006

----------------------------------------

Mieremet junior wordt in Turnhout berecht

Topcrimineel Johnny Mieremet, de vader van Barry, werd in 2005 doodgeschoten in de Thaise badplaats Pattaya.
Barry Mieremet, de zoon van de vermoorde Amsterdamse topgangster Johnny Mieremet, moet woensdag voor de correctionele rechtbank van Turnhout verschijnen. Mieremet junior wordt ervan verdacht de leider te zijn van een internationale bende, gespecialiseerd in diefstallen van vrachtladingen.

Volgens het parket van Turnhout was Barry Mieremet (28) de leider van een omvangrijke criminele bende. Hij wordt verdacht van gijzeling, drie gevallen van afpersing en meerdere ernstige mishandelingen. Hij zou ook het brein zijn achter vier grote ladingdiefstallen. Ten slotte verdenkt justitie hem van wapenbezit, witwassen en valsheid in geschrifte. Het Algemeen Dagblad meldt dat het Turnhoutse gerecht weken heeft uitgetrokken voor het proces en dat er in en rond de rechtbank strenge veiligheidsmaatregelen van kracht zijn tijdens de zittingsdagen.

De zoon van Mieremet werd op 25 juni vorig jaar door de speciale interventie-eenheid in de kraag gevat, samen met dertien andere verdachten. De bende kon in een klap gearresteerd worden in Grand Café Paal 26, een trendy brasserie in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E313 in Paal, waar de misdaadgroep gezellig zat te vergaderen. Een van de arrestanten bleek een oude bekende van het gerecht: xtc-handelaar Willy Gilissen. Later op de dag volgden er nog drie arrestaties in Geel, Mortsel en Zaventem. Barry Mieremet droeg op het moment van zijn arrestatie een pistool.

De politie kwam de bende op het spoor in een onderzoek naar diefstal van een lading jassen en koelkasten in de Antwerpse haven en een vracht porselein ter waarde van 110.000 euro in Oud-Turnhout. De speurders vonden een deel van de buit terug in een loods in Geel. Bij huiszoekingen in de woningen en bedrijven van Mieremet junior in Neerpelt en Overpelt werden negen auto's, twee wapens en een groot pak cash geld in beslag genomen.

De Schele en De Dominee

John Mieremet, bijgenaamde De Schele, werd op 2 november 2005 door een onbekende doodgeschoten in de Thaise badplaats Pattaya. Hij had wellicht zijn eigen doodvonnis getekend toen hij besloot uit de biecht te klappen en in een interview met De Telegraaf de inmiddels eveneens geliquideerde vastgoedmagnaat Willem Endstra ontmaskerde als "de bank van de onderwereld" en topgangster Willem Holleeder als diens "schatbewaarder".

Samen met de eveneens geliquideerde Sam Klepper vormde John Mieremet jarenlang het gevreesde duo Spic en Span, zo genoemd vanwege de even meedogenloze als efficiënte manier waarop ze hun tegenstanders opruimden. Spic en Span waren hun misdaadcarrière begonnen als luitenanten van Klaas Bruinsma, bijgenaamd De Dominee, de absolute drugskoning van Nederland. Na de moord op Bruinsma verhuisden ze allebei naar een dure villawijk in Neerpelt. Tegelijk verhuisden Mieremet en Klepper ook het 'witte' gedeelte van hun misdaadimperium naar België.

Belgische vennootschappen

Dat zakenimperium, dat niet aan het oog van de justitie en de belastingdienst hoefde te worden onttrokken, staat op naam van Ria Eelzak, de weduwe van wijlen Mieremet senior en de moeder van Barry. Zij bestuurt een aanzienlijke vastgoedportefeuille, deels ondergebracht in een reeks Belgische vennootschappen die stuk voor stuk hun wortels hebben in de criminele activiteiten van Spic en Span in Nederland. Op vraag van de Nederlandse autoriteiten liet de Belgische justitie vorig jaar beslag leggen op de Neerpeltse villa's en Belgische bankrekeningen van Eelzak en Barry. Daarnaast voert het parket van Hasselt ook een witwasonderzoek naar de erfgenamen van Mieremet.


Georges Timmerman
De Morgen, 7.4.08

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 03-05-08

Reageren op dit commentaar

Commissie voor de Justitie (Senaat) België: doofpot justitie - 'rechten van de verdachte'

---------- Forwarded message ----------
From: Werkgroep Morkhoven
Date: 5 jun. 2008
Subject: België: doofpot Justitie - 'rechten van de verdachte'
To: guy.swennen, patrik.vankrunkelsven.be, crombe.senators.senate.be, s.themont, christophe-collignon.be, alaincourtois, hugo.coveliers.be, christinedefraigne.be, lambert.senators.senate.be, geert.lambert, philippe-mahoux.be, carine.russo, helgastevens.be, dirkdb.mt, martine.taelman, mr.hvandenberghe, hvandenberghe.senaat.cdenv.be, pvddriessche, iankevandermeersch.be, tony.van.parys, sbouarfa.parlbru.irisnet, yves.buysse, jurgen.ceder, dirkclaes.be, collas.bernard, jose.daras, debethune.senators.senate.be, delperee, destexhe, josy.dubie, kapompole.senators.senate.be, nahima.lanjri, philippe.monfils, pmoureaux, jean-paul.jpprocureur.be, f.roelantsduvivier, schelfhout.senators, joris.vanhauthem, elke.tindemans, vanlerberghe, andre.vannieuwkerke, marcverwilghen.be, paulwille


Aan de leden van Commissie voor de Justitie in de Senaat

Brussel, 5.6.2008 - Gisteren publiceerde de Werkgroep Morkhoven haar brief aan justitieminister Vandeurzen en voerde zij een actie in verband met de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois die het enerzijds op een groteske manier over de 'fundamenten van de rechtstaat' en de 'onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter' heeft maar die anderzijds een verdachte zelfs nog geen inzage en copijrecht verleent in zijn dossier.

Kort daarop kreeg Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven een telefoontje van de magistraat die hem al maandenlang anoniem opbelt.

De magistraat-informant vroeg hem woedend 'hoe lang dat spelletje nog zal duren' waarop Marcel Vervloesem die zich door dergelijk gespuis niet laat intimideren, hem kortweg antwoordde dat dit zal blijven duren tot dat er klaarheid komt in de (doofpot)zaak Zandvoort en de valse beschuldigingen die men tegen hem organiseerde.

De man die altijd even moet slikken als hij een 'bloedrechter' wordt genoemd, zei Marcel Vervloesem vervolgens dat hij op de inzage en kopijname van zijn dossier in geen geval moet rekenen. Volgens hem betreft het een 'administratief dossier'.
Een dossier waarin men echter alles wegmoffelt wat van belang is voor de verdachte in een rechtszaak, kan men nog moeilijk een 'administratief dossier' noemen. Dat is eerder iets voor de
Staatsveiligheid die in België haar eigen gang mag gaan en dus gewoon samenwerkt met de zogenaamde onafhankelijke rechtsmacht.
Het doet ook sterk denken aan het dossier Dutroux-bis waarin alle zaken die belangrijk waren voor het proces Dutroux werden weggestoken en dat vervolgens in de prullemand verdween.

De Belgische gerechtshoven werken trouwens al jaren met aparte dossiertjes in eenzelfde rechtszaak omdat dit de gemakkelijkste manier is om de compromiterende gegevens voor justitie, het bewijsmateriaal waarmee men geen rekening wil houden, en de ontlastende stukken van de verdachte, weg te stoppen.

Doordat deze praktijken door de minister van justitie gedoogd worden, beschouwt de magistratuur dit als een verworven recht.

Dat de rechten van de verdachte daarmee systematisch geschonden worden en dit in strijd is met het internationale recht en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, daar veegt de Belgische magistratuur dik haar voeten aan.
Een veroordeling meer of minder van de Belgische Staat door het
Europese Hof van Justitie kan immers geen kwaad zolang men dit repressiesysteem en de willekeurige veroordelingen die ermee gepaard gaan maar kan handhaven.

In Nederland vraagt men zich af waarom er zoveel gevangenen zijn in België en waarom de Belgische minister van justitie onlangs gevangenissen kwam zoeken in Nederland. Maar wie de situatie in België kent, weet beter.

Moest het van de Belgische magistratuur hebben afgehangen, dan waren de rechten van de verdachte op Europees gebied (want in België zijn die rechten zogoed als onbestaande) en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens al lang afgeschaft geweest.

Het wordt dan ook tijd dat de 'hervorming' van de Belgische justitie die door de Belgische politici en door de gewezen Premier Verhofstadt reeds vanaf 1992 wordt gepredikt maar die tot een verzieking van het Belgische rechtssysteem leidde, eens door Europese grondwetspecialisten wordt geanalyseerd.

---------------

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/


De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels


Hoge Raad voor de Justitie:

Gepost door: werkgroep Morkhoven | 05-06-08

Reageren op dit commentaar

Kanker In de nieuwsbrief van de Werkgroep Morkhoven staat dat de bloedanalyze die van Marcel Vervloesem werd afgenomen op het moment dat hij een hongerstaking in de gevangenis van Turnhout voerde, uitwees dat hij kanker had.

De geneesheren van justitie hielden daar echter geen rekening mee.

Vandaar dat Vervloesem die hartpatiënt en zwaar suikerziek is, vorig jaar wegens kanker moest geopereerd worden.

Ik denk dat men Vervloesem gewoon uit de weg wil ruimen om de kinderpornozaak Zandvoort en andere kindermisbruiken in de doofpot te kunnen stoppen.

Gepost door: Jef Aerts | 07-06-08

Reageren op dit commentaar

Kinderporno Australië
In Australië worden kinderpornoproducenten en kinderpornoconsumenten opgespoord en vervolgd.
In België worden ze met alle middelen beschermd en laat men geloven dat het enkel om geisoleerde criminelen zoals Marc Dutroux gaat.

---------------------------------------

Arrestaties wegens kinderporno in Australië
In Australië zijn 70 mensen gearresteerd in het kader van een grootschalige politieactie ter bestrijding van kinderporno op het internet. Dat meldt de politie.

De operatie ging uit van Interpol en bestrijkt 170 landen. Ze ging van start nadat een hacker 99 pornografische foto's van kinderen op een Europese website plaatste. De onderzoekers wisten de IP-adressen van 2.800 Australische computers te verzamelen. De identiteit van de computereigenaars kon in de loop van zes maanden worden vastgesteld. Volgens een woordvoerder van de federale politie van Australië zullen meer arrestaties volgen. (afp/sps)
De Morgen, 5/06/08

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 10-06-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.