05-03-08

'Geestelijke Gezondheidszorg': Psychiatrisch Centrum Beernem


Psychiatrische patiënten zijn 'niet dom maar ziek'

fous_p10_jp75

Schending mensenrechten in Psychiatrisch Centrum Beernem
(P.Z. Sint Amandus, Reigerlostraat 10, Beernem)

RAPPORT:

Het betreft hier een zogenaamde borderline-patiënte die zich in een vicieuze cirkel van opnames in instellingen bevindt. Zij heeft geen huisvesting meer omdat dit financiëel niet te combineren is met een opname. Vandaar dat zij via gedwongen opnames van de ene instelling in de andere gedumpt wordt.

De patiënte is voor het ogenblik opgenomen in het P.Z. Sint Amandus te Beernem op de afdeling Pariz.

Zij is daar terechtgekomen via een gedwongen opname die afliep op 17.2.2008. Doordat de behandelende psychiater waarschijnlijk was vergeten om een verlenging van de gedwongen opname te vragen, was de patiënte normaal gezien op 17.2.2008 vrij. De patiënte werd hiervan echter niet op de hoogte gebracht en werd gewoon verder vastgehouden in de instelling.

Op 18.2.2008 maakte de patiënte een zogezegde crisis door (volgens de patiënte uitgelokt door de psychiater en/of de verpleging).
De psychiater maakte van deze situatie dankbaar gebruik en deed op 19.2.2008 een verzoek tot een nieuwe gedwongen opname.

Op donderdag 21.2.2008 ontving de patiënte in de namiddag een gerechtsbrief met de melding dat de zitting met de Vrederechter op vrijdag 22.8.2008 zou doorgaan.
Zij had dus geen tijd meer om overleg te plegen met de haar toegewezen raadsman. Het was ook te laat om (zoals voorgeschreven) de griffie te verwittigen en te zeggen dat haar vertrouwenspersoon aanwezig zou zijn op de zitting.
Ook een psychiater van haar keuze zoeken en vragen om op de zitting aanwezig te zijn, was niet meer mogelijk alhoewel ook dit door de wet wordt voorgeschreven.

Patiënte bleek niet aanwezig te zijn op de zitting met de vrederechter waarop het voorstel om een transfer naar een andere instelling werd verworpen. Het vonnis is dus eigenlijk ongeldig.
Dat men geen rekening houdt met de bestaande wetgeving, blijkt ook nog eens uit het feit dat men de patiënte in het verleden onder dwang documenten liet ondertekenen - bv. 'Eerst dit document ondertekenen en dan mag je gaan douchen - niet ondertekenen: niet gaan douchen'...

Op vrijdag 22.8.2008 kreeg de vertrouwenspersoon van de instelling te horen dat hij de patiënte "om medische reden" niet mocht spreken.
Toen de vertrouwenspersoon vroeg wat die "medische reden" inhield en hoe het met de patiënte gesteld was, kreeg hij als antwoord dat dit een 'beroepsgeheim' was en dat hij zich 'tot de behandelende psychiater moest wenden, die in de loop van de volgende week beschikbaar zou zijn'...

De vertrouwenspersoon bleef dus zonder enig nieuws of informatie achter. Hij probeerde contact op te nemen met de behandelende dokter, de ombudsdienst en de raadsman die op de rechtszitting aanwezig was maar doordat het weekend was, bleef dit zonder resultaat.

Vertrouwenspersoon mocht "wegens medische reden" zelfs geen telefonisch contact opnemen met patiënte.

Via bepaalde bronnen wist vertrouwenspersoon tenslotte te achterhalen dat de patiënte, na eerst in de isolatiecel gefixeerd te zijn alwaar men haar weigerde om haar te drinken te geven of gebruik te laten maken van het toilet, op haar kamer werd opgesloten. Zij had 'kamerarrest' gekregen zoals men dit tegenwoordig noemt. Zij krijgt thans medicatie onder dwang en als zij haar medicatie niet neemt, vliegt ze terug de isolatiecel in.

Verdere informatie leert ons dat de vrouw van 30 de sms'jes op haar gsm (die ze uiteraard aan de 'verpleegkundigen' heeft moeten afgeven) zelf niet mag lezen, ze worden haar voorgelezen.
In de isoleercel blijkt patiënte in haar broek te hebben moeten doen. Zij bleef gedurende twee uur met de stront tussen haar benen liggen, om het platweg te zeggen.
Vijftien kamers blijken 's nachts op slot te worden gedraaid. Dat wil zeggen van 10 uur 's avonds tot 7u30 's morgens. Als er brand uitbreekt zal het stationsromannetjes-lezende nachtverpleegstertje er dus niet in slagen om de patienten tijdig uit hun kamercellen te laten...


Regime in Beernem op de afdeling Pariz (slechts enkele van de vele regels):

 - patiënten mogen niet over hun gsm beschikken, ook niet tijdens een beperkte periode van de dag.
- telefonisch contact kan enkel tussen 19:30 en 20:30 via de vaste lijn van de afdeling
- overdag heeft de patiënt geen toegang tot zijn kamer
- 's avonds rond 22:00 moet de patiënt naar de kamer en wordt de deur op slot gedaan
- roken is enkel toegestaan op een vaste tijdstippen van de dag en dan mag men maximaal 2 sigaretten roken
- patiënten mogen geen eten of drinken op de kamer bewaren (drinken maximum 1 flesje water)
- patiënten mogen geen persoonlijk zaken zoals MP3 speler, discman, radio of iets dergelijks op de kamer bewaren
- als bezoeker moet men op voorhand verwittigen op welke dag en rond welk uur men op bezoek komt
 - als bezoeker dient men met de patiënt in een ruimte te verblijven waar iedereen vrij in en uit loopt - er is geen privacy voorzien.
enz....


De 'Vlaamse Geestelijke Gezondheidszorg' anno 2008

Uit het voornoemde verslag kan men vaststellen dat:
1) de zogezegde collocatiewetgeving waarnaar politici en instellingen al 10 jaar lang verwijzen, in werkelijkheid niet bestaat.
2) er met het isolatiereglement dat Minister Hugo Weckx (CD&V) tengevolge van de acties van de vzw Werkgroep Morkhoven rond de isoleercellen in het kinderziekenhuis Good Engels te Antwerpen in 1989 liet opstellen, geen rekening meer wordt gehouden. De instellingen zagen zogenaamd op tegen het 'administratieve werk' en 'isolatie' werd 'kamerbehandeling' genoemd om aan het reglement te ontsnappen. Moeten er, zoals in Good Engels destijds, dan eerst doden vallen vooraléér er iets tegen het willekeurig isoleren en fixeren van mensen wordt gedaan ?
3) er na 20 jaar nog altijd geen 'onafhankelijke' Ombudsdienst binnen iedere instelling bestaat die de klachten van patiënten moet onderzoeken en oplossen (+ daarvan een verslag aan de Vlaamse Overheid moet uitbrengen).
4) de Vlaamse Inspectie Gezondheidszorg en de Administratie Gezondheidszorg, na 20 jaar, nog altijd niet naar behoren werken. Premier Verhofstadt (VLD) schreef enkele jaren geleden nochthans dat dit 'één van de prioriteiten van de volgende regering zou worden'.
5) patiënten nog altijd geen rechten hebben, de klachten van patiënten nog altijd niet onderzocht worden, met de zogenaamde wettelijke patiëntenvertrouwenspersoon geen rekening wordt gehouden... De 'nieuwe wet patiëntenrechten' wordt dus, 10 jaar nadat ze opgesteld en bekendgemaakt werd, nog altijd niet toegepast.
6) de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg te Gent met haar mooie woorden over 'positieve beeldvorming en destigmatisering' weinig of niets heeft bereikt.
7) patiënten zich niet tot de vzw UylenSpiegel binnen de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg kunnen richten alhoewel deze vereniging door de Vlaamse overheid werd opgericht om de patiënten binnen de Vlaamse Geestelijke Gezondheidszorg op nationaal en europees gebied te vertegenwoordigen.
het Europees Netwerk van Gebruikers en Overlevers van de Psychiatrie (ENUSP) waarvan de vzw UylenSpiegel lid is, niet werkt of stilzwijgend akkoord gaat met dergelijke gang van zaken in België.
8) de Ministers Gezondheidszorg hun verantwoordelijkheid inzake gezondheidszorg niet wensen op te nemen.

----------

- http://www.google.be/search?hl=nl&q=psychiatrie+misbruiken&btnG=Google+zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=isoleercellen&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=patiëntenrechten&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=europese+patiëntenrechten&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.ministerstevenvanackere.be/
- http://start.vlaanderen.be/solution.php?nav=burger&solution_id=1136350827557&thema_id=89
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Administratie+Gezondheidszorg&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Inspectie+geestelijke+gezondheidszorg&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=%27nieuwe+wet+patiëntenrechten%27&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.vvgg.be/kopvvggpbv.html
- http://www.haia.be/
- http://www.belgium.be/eportal/application?pageid=indexPage&navId=46967#anchor_4

12:28 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Toezicht op geestelijke gezondheidszorg brokkelt langzaam af In Nederland bestond er nog wel een zeker toezicht op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg maar dat lijkt, ondanks alle mooie europese kongressen rond geestelijke gezondheidszorg, verleden tijd te worden...

-------

Al ruim honderdvijftig jaar oefent de overheid toezicht uit op de volksgezondheid. In die periode heeft de Inspectie, steeds met andere taken en bevoegdheden, het Staatstoezicht uitgeoefend. In zijn proefschrift beschrijft psychiater Jacques Lucieer de geschiedenis van het toezicht en de invloed van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Die invloed was groot, maar neemt door een aantal factoren langzaam af.

Toezicht is noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te bevorderen...19 februari 2006
Organisatie: Universiteit van Tilburg

Gepost door: Rudy | 05-03-08

Reageren op dit commentaar

Minister Vanackere: klacht Psychiatrisch Centrum te Beernem Brussel, 7 maart 2008

De Heer Steven Vanackere
Vlaams Minister van Volksgezondheid


Geachte Heer Minister,

Betreft: patienten- en mensenrechtenschending in het Psychiatrisch Centrum te Beernem


In bijlage zend ik U een rapport over de wijze waarop de patientenrechten en mensenrechten in het in Psychiatrisch Centrum Beernem (Caritas) geschonden worden.

In de hoop dat deze situatie grondig wordt onderzocht en in afwachting van uw antwoord, teken ik,


Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

janboeykens@hotmail.com
(http://misbruik-psychiatrie.skynetblogs.be/)

?---------------------

Schending mensenrechten in Psychiatrisch Centrum Beernem
(P.Z. Sint Amandus, Reigerlostraat 10, Beernem)

RAPPORT:

Het betreft hier een zogenaamde borderline-patiënte die zich in een vicieuze cirkel van opnames in instellingen bevindt. Zij heeft geen huisvesting meer omdat dit financiëel niet te combineren is met een opname. Vandaar dat zij via gedwongen opnames van de ene instelling in de andere gedumpt wordt.

De patiënte is voor het ogenblik opgenomen in het P.Z. Sint Amandus te Beernem op de afdeling Pariz.

Zij is daar terechtgekomen via een gedwongen opname die afliep op 17.2.2008. Doordat de behandelende psychiater waarschijnlijk was vergeten om een verlenging van de gedwongen opname te vragen, was de patiënte normaal gezien op 17.2.2008 vrij. De patiënte werd hiervan echter niet op de hoogte gebracht en werd gewoon verder vastgehouden in de instelling.

Op 18.2.2008 maakte de patiënte een zogezegde crisis door (volgens de patiënte uitgelokt door de psychiater en/of de verpleging).
De psychiater maakte van deze situatie dankbaar gebruik en deed op 19.2.2008 een verzoek tot een nieuwe gedwongen opname.

Op donderdag 21.2.2008 ontving de patiënte in de namiddag een gerechtsbrief met de melding dat de zitting met de Vrederechter op vrijdag 22.8.2008 zou doorgaan.
Zij had dus geen tijd meer om overleg te plegen met de haar toegewezen raadsman. Het was ook te laat om (zoals voorgeschreven) de griffie te verwittigen en te zeggen dat haar vertrouwenspersoon aanwezig zou zijn op de zitting.
Ook een psychiater van haar keuze zoeken en vragen om op de zitting aanwezig te zijn, was niet meer mogelijk alhoewel ook dit door de wet wordt voorgeschreven.

Patiënte bleek niet aanwezig te zijn op de zitting met de vrederechter waarop het voorstel om een transfer naar een andere instelling werd verworpen. Het vonnis is dus eigenlijk ongeldig.
Dat men geen rekening houdt met de bestaande wetgeving, blijkt ook nog eens uit het feit dat men de patiënte in het verleden onder dwang documenten liet ondertekenen - bv. 'Eerst dit document ondertekenen en dan mag je gaan douchen - niet ondertekenen: niet gaan douchen'...

Op vrijdag 22.8.2008 kreeg de vertrouwenspersoon van de instelling te horen dat hij de patiënte "om medische reden" niet mocht spreken.
Toen de vertrouwenspersoon vroeg wat die "medische reden" inhield en hoe het met de patiënte gesteld was, kreeg hij als antwoord dat dit een 'beroepsgeheim' was en dat hij zich 'tot de behandelende psychiater moest wenden, die in de loop van de volgende week beschikbaar zou zijn'...

De vertrouwenspersoon bleef dus zonder enig nieuws of informatie achter. Hij probeerde contact op te nemen met de behandelende dokter, de ombudsdienst en de raadsman die op de rechtszitting aanwezig was maar doordat het weekend was, bleef dit zonder resultaat.

Vertrouwenspersoon mocht "wegens medische reden" zelfs geen telefonisch contact opnemen met patiënte.

Via bepaalde bronnen wist vertrouwenspersoon tenslotte te achterhalen dat de patiënte, na eerst in de isolatiecel gefixeerd te zijn alwaar men haar weigerde om haar te drinken te geven of gebruik te laten maken van het toilet, op haar kamer werd opgesloten. Zij had 'kamerarrest' gekregen zoals men dit tegenwoordig noemt. Zij krijgt thans medicatie onder dwang en als zij haar medicatie niet neemt, vliegt ze terug de isolatiecel in.

Verdere informatie leert ons dat de vrouw van 30 de sms'jes op haar gsm (die ze uiteraard aan de 'verpleegkundigen' heeft moeten afgeven) zelf niet mag lezen, ze worden haar voorgelezen.
In de isoleercel blijkt patiënte in haar broek te hebben moeten doen. Zij bleef gedurende twee uur met de stront tussen haar benen liggen, om het platweg te zeggen.
Vijftien kamers blijken 's nachts op slot te worden gedraaid. Dat wil zeggen van 10 uur 's avonds tot 7u30 's morgens. Als er brand uitbreekt zal het stationsromannetjes-lezende nachtverpleegstertje er dus niet in slagen om de patienten tijdig uit hun kamercellen te laten...

Regime in Beernem op de afdeling Pariz (slechts enkele van de vele regels):

 - patiënten mogen niet over hun gsm beschikken, ook niet tijdens een beperkte periode van de dag.
- telefonisch contact kan enkel tussen 19:30 en 20:30 via de vaste lijn van de afdeling
- overdag heeft de patiënt geen toegang tot zijn kamer
- 's avonds rond 22:00 moet de patiënt naar de kamer en wordt de deur op slot gedaan
- roken is enkel toegestaan op een vaste tijdstippen van de dag en dan mag men maximaal 2 sigaretten roken
- patiënten mogen geen eten of drinken op de kamer bewaren (drinken maximum 1 flesje water)
- patiënten mogen geen persoonlijk zaken zoals MP3 speler, discman, radio of iets dergelijks op de kamer bewaren
- als bezoeker moet men op voorhand verwittigen op welke dag en rond welk uur men op bezoek komt
 - als bezoeker dient men met de patiënt in een ruimte te verblijven waar iedereen vrij in en uit loopt - er is geen privacy voorzien.
enz....

Gepost door: Jan Boeykens | 06-03-08

Reageren op dit commentaar

Over ons lijk Er zijn personen die uit pure perversiteit, machtswellust, eigenbelang of wat dan ook, hopen dat zij onze hoop en ons geloof in een betere samenleving voor onszelf en onze kinderen kunnen vernietigen.

Zij vergissen zich.

Ons antwoord zal hetzelfde zijn als zij die in het verleden hun leven hebben gegeven om deze wereld van het nazisme en facisme te bevrijden: 'NOOIT, OVER ONS LIJK !'

Gepost door: Leentje | 10-03-08

Reageren op dit commentaar

Petition: Stop The Misdiagnosing of Neurodivergents March 04, 2008 6:35 AM

Please Stop The Misdiagnosing of Neurodivergents

I feel that psychiatrists and other mental health professionals need to consider learning disabilities when patients have mental health problems. I have a long history of anxiety and depression,and not one single mental health professional even considered that I had learning disabilities. I believe that there should be screening for learning disabilities in people with mental health problems...especially if they have a history of low self esteem, insecurity,hypersensitivity to
criticism that includes feelings of intellectual inadequacy.
Psychiatrists really need to have their patients tested
psychologically and neurologically in order to differentiate learning disabilities from psychiatric disorders.

Poor coordination,left/right confusion,memory
issues,disorganization,and speech irregularities are not just symptoms of psychotic disorders but they are also symptoms of learning disabilities. It was these issues that got me misdiagnosed as a schizoaffective bipolar in 1999 by psychiatrists.They never did any psychological testing nor neurological testing.

I created a petition to stop the misdiagnosing of neurodivergents and prevent the unnecessary medicating which can cause serious damage on an emotional and physical level. This would involving having psychiatrists to have their patients undergo psychological and neurological testing and not just go by observations. You can't judge
a book by its cover. http://www.thepetitionsite.com/1/stop-the-misdiagnosing-of-neurodivergents

Aspergers is listed as one of the conditions misdiagnosed Bipolar in the book,THE BIPOLAR CHILD by The Definitive and Reassuring Guide to Childhood's Most Misunderstood Disorder by Demitri Papolos M.D.,
Janice Papolos, Janice Papolos,Janice Papolos. I actually copied the characteristics of Bipolar children and gave alternative explanations that could be linked to neurodivergent conditions. One of the common characteristics of bipolar children listed in the book was learning disabilities which pretty much supports my belief that a lot of learning disabled are getting diagnosed as having bipolar. One of the very common characteristics of bipolar are oversensitivity to environmental influences,and learning disabled people are highly sensitive. How many learning disabled children act out,misbehave,throw temper tantrums,lash out,pout,and/or cry because they
are frustrated,stressed,angry,irritable,and overwhelmed from problems with processing information that leads to being misunderstood,teased,ridiculed,and criticized. A whole lot. I definitely was no different. Where is the common sense in regards to learning disabled children having secondary psychological symptoms? It
just seems like there is very little of it. Learning disabled children grow up to be learning disabled adults,and many of them have secondary psychological problems. I definitely was no different. There is definitely a significant overlap between learning disabilities and mental health problems.Here are some urls of sites that talk about neurodivergent conditions and how the symptoms can overlap with psychiatric disorders which can be the psychological fall out of having neurodivergent condition.

http://dyslexia.mtsu.edu/modules/articles/displayarticle.jsp?id=17
http://www.hopelit.com/Star-telegram.htm
http://suicideandmentalhealthassociationinternational.org/mentpsych.html
http://www.audiblox.com/learning_disabilities.htm
http://www.interdys.org/FactSheets.htm
http://www.dys-add.com/nowknow.html
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=61845
http://www.usatoday.com/news/health/2006-05-01-adult-antipsychotics-kids_x.htm
http://www.webmd.com/brain/autism/news/20050701/antipsychotic-drug-may-help-kids-with-autism
http://www.patienthealthinternational.com/ncm.aspx?type=news¶m=14509
http://www.emedicine.com/ped/topic2057.htm
http://www.wpic.pitt.edu/research/biometrics/Publications/Biometrics%20Archives%20PDF/890-2005%20Condary%20Sz%20Res%20Lang%20Disord.pdf


Raymond Andrews

member of International Dyslexia Association,Learning Disability
Association,The Dyslexia Foundation, National Association for the
Education of African American Children with Learning Disabilities and
donate to National Center of Learning Disabilities,Hello Friend/Ennis
Cosby Foundation, Dyspraxia USA, and The National Center for Learning Disabilities

I show my LD ADHD Assessment,Cerebellar-Vestibular Dysfunction Testing,Veteran Affairs Neurological/Neuropsychological Testing for advocacy,activist purposes http://astynaz.myphotoalbum.com/view_album.php?set_albumName=album01

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 24-03-08

Reageren op dit commentaar

Klacht bij Orde van Geneesheren Beste Eric,

Je sprak er van telefoonproblemen die opgelost geraakten nadat je contact opnam met telenet.

Zoals je weet, worden onze telefoons regelmatig afgetapt en hebben we tal van soortgelijke problemen. Dat komt omdat de Werkgroep Morkhoven met de Belgische Staatsveiligheid heeft te maken en men de kinderpornozaak Zandvoort ten allen koste wil dichtdekken.

Voor je problemen met de artsen, kan je best contact openemen met de Orde van Geneesheren (met telkens een copietje) aan de vzw Werkgroep Morkhoven die het nodige kan doen als er iets met jou zou gebeuren zonder dat de Orde van Geneesheren heeft opgetreden.

Groeten,

Jan

Gepost door: Jan Boeykens | 29-06-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.