06-01-08

Belgisch gevangeniswezen is een ramp


Patrick Dewael wil supergevangenissen bouwen

marceldewael13.10

Patrick Dewael wil supergevangenissen bouwen terwijl de Open VLD meer gevangenissen wil en kinderen tot hun 23 jaar in de cel wil steken

Het is toch ongelooflijk dat er in ons land zulke onzin door geleerde politici wordt uitgekraamd.

Weten die mensen wel iets af van de ware realiteit die er anno 2008 in onze gevangenissen heerst ?

Al jaren zien wij staking op staking van cipiers en hun vakbonden omdat er te weinig personeel in de gevangenis werkt, er te weinig mogelijkheden zijn en de toestanden in onze gevangenissen explosief zijn.

Anno 2008 zitten bv. in de gevangenis van Antwerpen 4 gevangenen in een kleine cel waarin matrassen op de grond liggen, een plastieken emmer dienst moet doen als toilet voor vier mensen en er geen enkel privacy voorhanden is.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er spanningen in de gevangenissen bestaan.

Telkens men staakt krijgen de gevangenen géén bezoek, soms zelfs tot weken lang. De ontspanningen worden hen ontnomen en de wandelingen ingeperkt.
Dit is ronduit een schande in een land dat zich binnen Europa wil opwerpen als het land dat begaan is om de mensenrechten ! Gevangenen worden bijna slechter behandeld dan dieren in ons land.
En dan horen wij de Open VLD maar roepen om meer gevangenissen en jeugdgevangenissen !

Op welke manier denkt Mijnheer Dewael die nieuwe gevangenissen van personeel te voorzien terwijl de schreeuw om voldoende personeel voor de nu al bestaande gevangenissen na jaren miserie nog steeds niet gehoord is geweest ?
Dus nieuwe gevangenissen om weer tot boordens toe te kunnen bevolken...

Kijk maar eens naar de Verenigde Staten waar men het principe van de Open VLD toepaste ! Men moet er gevangenis op gevangenis blijven bouwen omdat elke nieuwe gevangenis opnieuw rijkelijk overbevolkt geraakt. Dit is dus zeker geen oplossing.

En hoe zit het met de rechten van de gevangenen en de opgesloten kinderen ?
Als we zien hoe men onder dat VLD-beleid de asielzoekers en hun kinderen in de gesloten assielcentra behandelt dan is dat ronduit wraakroepend. Misschien moet de Open VLD er maar eens eerst voor zorgen dat het totaal verouderde gevangenissysteem wordt gemoderniseerd. Het wordt tijd dat de VLD inziet dat wij niet meer in de middeleeuwen maar wel in 2008 en binnen een vernieuwd Europa leven !

Patrick Dewael wil supergevangenissen en speciale regime's...
Wat verstaat de Open VLD onder die speciale regimes ? Gaat het hier om praktijken zoals om het half uur naakt gefouilleerd worden, op het beton slapen, aan een bed geketend worden, dag en nacht onder een ondraaglijk licht moeten leven, 24 uur op 24 uur camerabewaking om elke beweging van de opgesloten gevangene te volgen (ook het naar het toilet gaan van de gevangene enz ...) ?

Het verleden toonde reeds aan tot wat dergelijke speciale regimes en mishandelingen leiden. Onlangs werd het naakt fouilleren van gevangenen in België en het dag en nacht laten branden van licht in de cel, nog via een reeks vonnissen veroordeeld.

Vergeet de Open VLD dat het hier om mensen gaat, die wanneer je ze als beest opsluit en dusdanig behandelt, wel ooit weer in onze maatschappij moeten weerkeren ? En waarom moeten kinderen opgesloten worden ?

De toekomst van onze maatschappij ziet er niet goed uit als men tot dergelijke wanpraktijken en folteringen overgaat. Het overgrote deel van de Belgen is trouwens niet te spreken over dat soort van opsluitingen.

Wordt het niet eens tijd om met een gezond verstand en op een nuchtere manier deze zaken te bekijken ? Het is goed dat men waakt over de veiligheid van de burger maar minderjarigen en volwassenen opsluiten in supergevangenissen onder speciale regimes, gaat veel te ver.

Ik vraag mij af wat de Open VLD en Dewael onder 'terrorisme' verstaan.
Is iemand terrorist als hij of zij een pamflet uitdeelt ? Is een vakbond een terroristische organisatie omdat zij haar leden uit protest het werk laat stilleggen ? Zijn kinderen die met vuurwerk spelen of die een speelgoedrevolvertje in hun kamer hebben liggen, terroristen ? Zijn aktiegroepen die opkomen tegen mis- en wantoestanden terroristen ?

Het gaat gewoon te ver in ons land ! Kijken we eens even naar Mechelen waar een Open VLD-lid burgemeester is en de wet op 'overlast' van toepassing is. Een student kreeg daar een proces-verbaal aangesmeerd omdat zijn GSM te hard zou hebben gestaan op het moment dat er een trein voorbijraasde en een 13 jarig jongetje zat urenlang vast op het mechelse politiecommissariaat omdat het met zijn skatebord op straat aan het spelen was.
De meeste burgers zullen begrijpen dat dit vandaag of morgen ook hun kind kan overkomen. Men moet voorzichtig zijn met al die wetten en zogenaamde regels. Patrick Dewael moet beseffen dat een democratie ook verantwoordelijkheid vraagt van de politici en dit ter bescherming van de fundamentele vrijheden van de burgers. De dictatuur waarop we dreigen af te stevenen in ons land is pas een echt gevaar.

Men kan zich afvragen waarom het onveiligheidsgevoel bij de burgers systematisch en kunstmatig wordt aangewakkerd en dat dit alleen maar gebeurt om volmachten en speciale bevoegdheden te kunnen bekomen. Camera's op de straten, telefoontap, internetcontrole, kinderen als informanten, naamloze politiemensen, anonieme getuigen etc ...
Dit is een gevaarlijke situatie en is een uitstekend middel om met mensen en groepen te kunnen afrekenen. Ik vrees dat de Open VLD juist promoot wat in Oost-Duitsland dank zij jarenlange druk en druk vanuit het westen is afgeschaft, met name de Stazi-praktijken. Maar kom, laten we niet moedeloos worden. Hopelijk zijn er nog politiekers waarvoor mensen belangrijk zijn... als zij tenminste niet worden vervolgd voor hun standpunten.

Ik zou ook even willen reageren op het interview met mijnheer Dewael in de Standaard.
Weet de minister wel dat vele gevangenen in ons land niet eens in een bed in hun cel kunnen slapen ? Weet de minister dat zij met 4 opgepropt in een kleine cel zo groot als een badkamertje zitten ? Weet de minister dat anno 2008 er nog vele gevangenen naar het toilet moeten gaan in een plastieken emmer en in het bijzijn van hun celgenoten ? Weet de minister dat de cipiers al jarenlang schreeuwen om voldoende personeel ?
Weet de Minister dat zijn probleem op een eenvoudige manier kan opgelost worden ?
Span rond heel België een prikkeldraad en plaats hoge schermen. Plaats in elke straat een camera en aan ieder huis een politieagent. Dan is Belgie meteen een en al gevangenis.
Misschien dat er beter een supergevangenis wordt gebouwd voor politici die de mensenrechten schenden en kinderen en burgers onder speciale regimes willen opsluiten. Dan zijn de burgers van dit soort gevaar tenminste al bevrijd !
Ik zou wel eens willen zien hoe Minister Dewael het zou stellen in een celletje met vier man en met een plastieken emmer om zijn behoefte in te doen.

Zou het niet beter zijn dat Dewael en zijn Open VLD eens werk beginnen te maken van een fatsoenlijke regering die de echte problemen aanpakt en de burgers helpt tegen de torenhoge energieprijzen ? Zou het niet beter zijn als Dewael en de Open VLD de armoede aanpakt en voldoende voorzieningen voor de daklozen en de minderbedeelden schept ? Dat zou veel beter zijn dan bommen geld te verkwisten aan zogenaamde anti-terreurmaatregelen tegen een terreur die tot op heden nog nergens uit gebleken is.
Het is duidelijk dat politici als Dedecker en Lizin juist omwille van hun gezonde reactie op het krankzinnig opblazen van die terreurdreiging worden zwartgeverfd.
Een land is pas veilig wanneer men elke bewoner als mens behandelt, de mensenrechten eerbiedigt en men het land leefbaar houdt. België verzinkt echter langzaam in een politiestaat.

Wat mij verontrust is dat onze Liga voor de Mensenrechten zo weinig onderneemt tegen al deze zaken. Ik hoop dat zij snel wakker wordt en dat zij protesteert voor dat ik omwille van mijn opinie in een supergevangenis wordt gestoken waar ik van een speciaal regime mag genieten.

Marcel Vervloesem, aktievoerder vzw Werkgroep Morkhoven
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


DOOFPOT KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - UITSPRAAK PROCES MARCEL VERVLOESEM: 6 FEBRUARI 2008, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, WAALSE KAAI, 2000 ANTWERPEN (De zitting van 9.1.2008 werd uitgesteld) - werkgroep_morkhoven@hotmail.com

19:00 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Aktie 'supergevangenis'
De volgende personen en diensten ontvingen een afschrift van Marcel Vervloesem's Open Brief:

Adelheid.byttebier.groenbrussel; algemeen.linksprotest.nl; ali.van.der.kolk.tros.nl; alkroon.pzc.nl; antifanet; antwerpen.belga; antwerpen.pvda; antwerpen.radiocontact; antwerpen.s-p-a; antwerps.pershuis; arensgilberte; arie.rijneveld.tros.nl; Astrid.Rubbens.steunpunt.be; avanlancker.europarl; balie.wel-zijn.org; bart.aerts.persgroep.be; bart.laeremans.dekamer.be; bart.somers.vlaamsparlement; wvdpanhuysen;
binnenland.standaard; birgitt.carlier.limburg.s-p-a; Brigitte Grouwels; bruno.tobback; bstaes.europarl; buurman_amsterdam; carmen.balboa; cberx.cdenv.be; cda.publieksvoorlichting.tweedekamer.nl; centrum.antiracisme.be; chris.denijs.vrt.be; comitep.be; Contact.afp; contact.gpj.be; daan.schalck.dekamer.be; danny.pieters.dekamer.be; dbanse.asv.de
de.zondag.kempen.roularta; demelkweg.radio1.be; dentisterie.sociale; dewandelgangen.radio1.be; dezevendedag.tv1.be; kurd4all.nl; dirk.barrez.vrt.be; dirk.bulkmans.belga.be; elisabeth.meuleman.groen.be; elt.ad.nl; eric.goeman; ericingrid; erik.debruyn.ob.antwerpen; ethel.brits.groen.be; f.brepoels; cgl.ibz.fgov.be; fientje.moerman.dekamer.be; filip.anthuenis.dekamer.be; filip.deman.dekamer.be; fractie.europa.agalev; fractie.gewest.brussel.groen; fransdebethune; frieda.vanwijck.vrt.be; geert.versnick.deKamer.be ; geert.lambert.dekamer; gerolf.annemans.deKamer; gvaredactie; hetvolk.vum; hme.rtbf.be; hugo.vandienderen.groen.be; comiteri.be; demorgen.be; europol.eu; kurdishinstitute.be; ibz.fgov.be; laurette-onkelinx.be; mensenrechten.be; raadvst-consetat.be; radio1.be; radio2.be; senate.be; vtm.be; ingrid.meeus.dekamer.be;
herman.decroo.deKamer.be; ivo.belet.vrt.be; janmarijnissen.nl; jean-paul.tieleman; jmdedecker; jos.bouveroux.vrt.be; jos.stassen.groen.be; justitiehuis.ieper.be; justitiehuis.leuven.be; knack.be; koen.bultinck.dekamer.be; Kris.peeters.groen.be; lezersredacteur.pzc.nl; Ligue Droits Homme.abernard; Ligue Droits Homme.edelplace; Ligue Droits Homme.drozenberg; Ligue Droits Homme.paperrouty; Ligue Droits Homme.osebasoni.be; luc.aerts.vrt.be; luc.kempen; magda.demeyer.dekamer.be; marc.Eeckhout.vum.be; marc.mertens.tijd; marc.vanpeel.deKamer.be; meldpuntvermisten.nl; mensenrechteneducatie; mieke.van.dessel.tv-brussel.be; msmet.europarl.eu; nachtergaeleruf.vt4.net;
nahima.lanjri.dekamer; nico.volckeryck.groen.be; nieuws.vtm.be; nieuwsbladhoofdredactie; nmaes.europarl.eu; nrc.nl; oliver.rynders.kanaalz.be; openvenster.humo; paul.tant.dekamer.be; pieter.de.crem.dekamer.be; pterryn; radio.alkmaarlokaal.nl; radio.tos.be; radionieuws.vrt.be; rbaeten.europarl.eu; redactie.dng.persgroep.be; redactie.elsevier.nl; rcapiot.concentra.be; redactie.belga.be; redactie.antwerpenapart; redactie.antwerpen1; redactie.bndestem.nl; redactie.hln.persgroep.be; redactie.gazetvanturnhout.be; redactie.mao.be; redactie.nu.nl; redactie.parool.nl; redactie.persgroep.be; redactie.rtv.be; redactie.spitsnet.nl; redactie.telegraaf.nl; redactie.trouw.nl; redactie.uitpers.be; redactie.volkskrant.nl; redactie.vt4.be; redactie.webwereld.nl; redactie.zone03.be; redactieantwerpen.radio2; redactie-i.telegraaf.nl; redaction.echonet.be; regionieuws.destandaard.be
renaat.schrooten.tijd.be; RHuisman.concentra; studiobrussel.be; ria.jaarsma.tip.nl; robert.vandamme.ond.vlaanderen.be; roel.deseyn.dekamer.be; sarahvzw; slachtofferhulp.be; standaard.vum.be; steve.stevaert.s-p-a.be; stijn.bex.dekamer.be; stijn.bruers.fys.kuleuven.be; terzake.canvas.be; thekingofbeggarsandflees; tstad.vum.be; trees.pieters.dekamer.be; tvjournaal.vrt.be; vincent.decroly.lachambre; vlugt.tros.nl; voordedag.vrt.be; voorlichtingrechtbank.minjus.nl; voorzitter.vld.be; vvt_jsc.kamer.cdenv.be; ward.bosmans.be; waterlanderrob; wbeysen.europarl.eu; wdeclercq.europarl.eu.; willem.lust.nl; Wim.van.de.pol.vara.nl; wit.comit; www.politics.be; Yolande.avontroodt.deKamer.be; zoe.genot.lachambre


En nu afwachten of het voorstel van minister Dewael om -naast het nemen van allerlei repressieve maatregelen- ook een 'supergevangenis' te bouwen, wordt aanvaard...

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 07-01-08

Reageren op dit commentaar

Plannen Dewael
Het 'terreurklimaat' dat in België wordt geschapen, dient alleen maar om van België een echte politiestaat te maken (alhoewel dit reeds grotendeels het geval is). Er is echter nauwelijks protest te horen...


Op 7.1.2008 publiceerden bijna alle Nederlandse kranten zonder enige commentaar of kritische vraagstelling onder de titel 'Terreurdreiging in België zeer ernstig genomen', een berichtje van het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP).

Het ANP-berichtje was een kopie van een interview met de Franse terreurexpert Claude Moniquet in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Moniquet is een oud geheim agent van de Franse inlichtingendiensteen en heeft een inlichtingenbureau in Brussel.

De voorstanders van de zogenaamde anti-terreurmaatregelen in België hebben hun werkterrein dus blijkbaar naar Nederland verlegd.

Een chronologisch overzicht van de volgende nieuwsberichten geeft een goed beeld van de manier waarop de 'terroristenjagers' in België er hun nieuwe wetten en maatregelen die zogenaamd alleen moeten dienen om het 'terrorisme te bestrijden', willen doordrukken

----------------------

- 22.11.2007 - Het Laatste Nieuws: 'De federale procureur Johan Delmulle wenst meer terrorismespeurders en meer technische middelen'.
- 21.12.2007 - Belgische kranten: 'De federale politie heeft een ontsnappingspoging van de genaamde Nizar Trabelsi die in juni 2004 tot tien jaar cel voor de voorbereiding van een aanslag op de militaire basis in Kleine Brogel was veroordeeld, verijdeld'.
- 21.12.2007 - persagentschap Belga: 'Trabelsi plande een ontsnapping en zou daarbij geholpen worden door een groep personen, die gedreven zijn door een extremistische visie op de islam", aldus Lieve Pellens, woordvoerster van de federale politie. "Het federaal parket heeft daarom aan de onderzoeksrechter gevraagd om een onderzoek te starten naar de mogelijke deelname van die personen aan terroristische activiteiten". Directe aanwijzingen voor een aanslag zijn er niet.'
- 22.12.2007 - Belga: 'De Verenigde Staten hebben hun onderdanen die het vliegtuig naar België nemen gewaarschuwd om extra voorzichtig te zijn voor aanslagen.'
- 22.12.2007 - Belga: 'De veertien verdachten die werden opgepakt omdat de federale politie en het federale parket voor terroristische acties vreesden, werden vrijgelaten maar het onderzoek naar de terreurdreiging in België wordt voortgezet.'
- 24.12.2007 - Belga: 'Niet alleen de verijdelde ontsnappingspoging van moslimextremist Nizar Trabelsi zorgde voor het terreuralarm. Het terreuralarm was ook het gevolg van een communiqué van Al Qaida, eind november 2007'.
- 24.12.2007 - Belga: 'De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil dringend nieuwe wetten laten goedkeuren rond de strijd tegen terrorisme. De nieuwe wetgeving moet speurders toelaten om websites te hacken. De nieuwe wetten moeten, volgens de procureur-generaal, ook de bescherming van politiemensen inhouden aangezien de speurders of hun familie persoonlijk gevaar lopen wanneer terroristen hun gegevens kunnen achterhalen.'
- 24.12.2007 - Belga: 'PS-senatrice Anne-Marie Lizin wil een gedetailleerd verslag van het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. "De evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot het overschatten van de terreurdreiging moeten door het Comité I onderzocht worden", aldus de senatrice.'
- 24.12.2007 - Belga: 'Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) vindt de uitspraak van Lizin "misplaatst".
- 26.12.2007 - Belga: 'Ook senator Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt een onderzoek naar het terreuralarm dat volgens hem een "kerstshow van de nieuwe interimregering" is. Volgens Dedecker hebben "mensen van de federale politie hem getipt dat hun onderzoek in de war werd gestuurd en er druk is geweest om de verdachten op te pakken terwijl de tijd er nog niet rijp voor was". Dedecker wijst naar een aantal toevalligheden zoals "het veiligheidsplan" van Dewael en de vraag van procureur-generaal Yves Liégeois "naar dringende nieuwe wetten rond de strijd tegen terrorisme".
- 26.12.2007 - Belga: 'Het kabinet van Dewael noemt de uitlatingen van Dedecker grotesk en misplaatst. "Alsof de regering de diensten heeft gemanipuleerd. Dit is beledigend voor alle veiligheidsdiensten die zo hard hebben gewerkt".
- 27.12.2007 - journalist Georges Timmerman van de Vlaamse krant De Morgen: 'Lizin heeft met haar uithaal naar de "overdreven" terreurdreiging vooral de positie van de inlichtingendienst willen beschermen. De Staatsveiligheid heeft als gevolg van het politieoptreden een aantal van haar informanten in het jihadistische milieu verloren.'
- 27.12.2007 - Belga: 'Het stadspersoneel van Hoei heeft voor de verkiezingen van 10 juni 2007, verkiezingspamfletten voor PS-kandidate Anne-Marie Lizin, de burgemeester van Hoei, uitgedeeld. Dat heeft de RTBF vanavond in zijn journaal gemeld. Het uitdelen van de pamfletten is volgens bepaalde getuigen tijdens de werkuren gebeurd terwijl ze daar geen verlof voor hadden genomen. De RTBF heeft bewijzen maar wil die niet openbaar maken om haar bronnen te beschermen.'
- 29.12.2007 - Belga: 'Trabelsi en zijn vriendin Nama hebben in een brief aan een krant laten weten dat er helemaal geen plannen bestonden om hem uit de gevangenis te bevrijden of om aanslagen te plegen in ons land.'
- 30.12.2007 - Belga: 'Het Brussels eindejaarsvuurwerk werd door de terreurdreiging afgelast. De verscherpte politiecontroles zullen zeker tot drie januari 2008 van kracht blijven. De Brusselse burgemeester Thielemans nam die beslissing na een coördinatievergadering op het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken'.
- 30.12.2007 - De Standaard, journalist Mark Eeckhaut: 'De angst voor terreur heeft de hoofdstad nu echt in de greep'.
- 31.12.2007 - De Morgen: "We hebben een stand van zaken opgemaakt, samen met het federaal parket en het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD). Het OCAD heeft zijn analyses verfijnd op basis van gerechtelijke informatie en informatie die het gekregen heeft van nationale en internationale correspondenten (Staatsveiligheid en buitenlandse inlichtingendiensten)", aldus Jaak Raes, directeur-generaal van het Crisiscentrum'.
- 31.12.2007 - Belga: 'Er werden volgens afgetapte telefoons toch aanslagen gepland. De veertien moslimextremisten die op 21 december 2007 werden opgepakt en later weer vrijgelaten werden, hadden het in telefoongesprekken over een verkenning die ze zouden doen in de Brusselse metro. Ze zouden er kleine bommen in vuilbakken stoppen.'
- 31.12.2007 - ANP: Het Vlaamse dagblad Het Volk publiceert een berichtje van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) waarin staat dat een 'mogelijke aanslag in Nederland verijdeld werd'. Alle Nederlandse kranten nemen het ANP-berichtje onder de titel 'Mogelijke aanslag verijdeld door aanhoudingen' over.
- 1.1.2008 - Het Nederlands Dagblad: 'Het is nog niet duidelijk wat de drie mannen die na een tip van de inlichtingendienst AIVD werden aangehouden, wilden uitvoeren. De AIVD sluit niet uit dat de verdachten op korte termijn een gewelddadige actie planden .'
- 2.1.2008 - Belga: 'Senator Josy Dubié (Ecolo), net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), wil een onafhankelijk organisme vragen om onderzoek te doen naar de werkelijkheid van de terroristische dreiging. Dubié wil vooral een onderzoek "over de noodzaak voor het nemen van spectaculaire maatregelen terwijl niemand wil zeggen wat de werkelijke staat van bedreiging is, noch over de objectieve elementen waarop ze gebaseerd worden". Volgens Josy Dubié hebben de publieke waarschuwingen een contraproductief effect omdat "niemand de waarschuwingen van de instanties tenslotte nog zal geloven".
- 3.1.2008 - De Morgen: 'De politie rekruteert burgers in de strijd tegen de terreur. De rekruteringen van burgerpersoneel zijn ondertussen bezig. Vooral de Brusselse antiterreurcel zou met een chronisch personeelstekort kampen. De regering beloofde extra geld vrij te maken voor 103 nieuwe aanwervingen'.
- 3.1.2008 - Belga: 'Het verhoogd politietoezicht en andere maatregelen tegen de terreurdreiging in Brussel, blijven na een vergadering van het OCAD waaraan Premier Guy Verhofstadt, minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Jo Vandeurzen deelnamen, voorlopig van kracht. Eric Van der Sypt van het federale parket wil geen commentaar geven op de vraag of er explosieven zijn gevonden. Het OCAD heeft bij zijn analyses ook rekening gehouden met de situatie in onze buurlanden. Naast het terreurnetwerk al-Qaida, werd er ook rekening gehouden met het feit dat op 10 januari 2008 de uitspraak valt in het proces over het netwerk dat Murielle Degauque als kamikaze naar Irak zou gestuurd hebben.'
- 4.1.2008 - Belga: 'Trabelsi en zijn vriendin Naima gaan klacht indienen tegen onbekenden en de Belgische Staat.'
- 5.1.2008 - De Standaard - journalist Mark Eeckhaut interviewt minister Dewael: 'Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open VLD), wil de politie- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geven in de strijd tegen terreur. Hij wil:
1) sommige organisaties buiten de wet stellen
2) een supergevangenis met een speciaal regime waarin figuren als Nizar Trabelsi moeten komen
3) de Staatsveiligheid telefoons laten afluisteren
3) de politiediensten meer mogelijkheden geven bij het toepassen van speciale politietechnieken
4) verdachten in terreurzaken 'proactief' laten afluisteren
5) verdachten laten afluisteren, ook als er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat er een misdrijf is gepleegd
6) een actieplan 'radicalisme' met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers
7) de politie internetverkeer laten onderscheppen en meer mogelijkheden geven tot infiltratie, informantenwerking, en observatie'

Op 7 januari 2008 verscheen er in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws plotseling een berichtje waarin men een zekere Claude Moniquet, een oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst met een inlichtingenbureau in Brussel, aan het woord laat. Het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP) nam het berichtje over zodat het in alle Nederlandse kranten onder de titel: ''Terreurdreiging België zeer serieus" werd gepubliceerd.

Moniquet beweert dat er in België 'zevenhonderd overtuigde strijders van de heilige islamoorlog leven waarvan er zeker tien bereid zijn om een zelfmoordaanslag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te plegen'.
En dat is nu precies waarover de Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, het in zijn interview met journalist Mark Eeckhaut van de Vlaamse krant De Standaard ('Een aanslag kan ook bij ons') over had.

Volgens Moniquet is België niet alleen een ‘logistieke draaischijf voor terroristen, maar kan het ook zelf doelwit zijn'.
Zoals Minister Dewael stelt hij verder dat de politie in België 'te weinig mag doen om terrorisme te bestrijden' en beweert hij dat de 'Belgische politie geen telefoons mag afluisteren' (terwijl dit al lang zonder controle gebeurt). Verder uit Moniquet kritiek op het feit dat de Belgische politie 'slechts iemand tot 24 uur na zijn arrestatie mag ondervragen' en vindt hij dat extremisten (en aktivisten) 'daarvan profiteren'.
Moniquet ondersteunt ook de plannen van minister Dewael voor de bouw van een supergevangenis door te stellen dat 'criminele moslims in de gevangenis tot heilige strijders worden omgevormd'.
Het valt op dat Moniquet steeds over 'ons land' spreekt terwijl hij een 'een oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst' zou zijn en hij vindt dat de politie, 'zoals in Frankrijk bijvoorbeeld', een verdachte vijf dagen lang voor ondervraging moet kunnen vasthouden.

Op 15 januari 2008 komt het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging OCAD met de vertegenwoordigers van Premier Verhofstadt, justitie, het kabinet van Patrick Dewael, de federale politie, de Staatsveiligheid en de Militaire Veiligheid opnieuw bijéén om de situatie 'opnieuw te evalueren'. Vermoedelijk zullen de ministers Dewael en Deleuze (CD&V, justitie) die gelegenheid aangrijpen om om hun nieuwe voorstellen 'in de strijd tegen het terrorisme' te bepleiten. Vandaar deze mediacampagne via het ANP en de Nederlandse pers. Het is trouwens niet onmogelijk dat ook de Nederlandse regering nieuwe wetten wil laten stemmen die zogenaamd bedoeld zijn om enkel het 'terrorisme te bestrijden' terwijl zij ongetwijfeld zullen gebruikt worden om de politieke oppositie, vakbonden en aktiegroepen het zwijgen op te leggen

---------------

'Terreurdreiging België zeer serieus’ - De Volkskrant, 7 januari 2008 11:33
„Terreurdreiging België zeer serieus" - Reformatorisch Dagblad, 7 januari 2008 14:12
'Terreurdreiging België zeer serieus' - ANP - NU - Nu Jij, 7 januari 2008 11:28
'Terreurdreiging België zeer serieus' - ANP - AGD-Agrarisch Dagblad, 7 januari 2008 10:57
'Terreurdreiging België zeer serieus' - De Telegraaf, ma 7 januari 2008, 10:53
'Terreurdreiging Brussel zeer ernstig' - Elsevier, maandag 7 januari 2008 13:29
'Terreurdreiging België zeer serieus' - Spits, maandag 7 januari 2008, 10:37

---------------

LINKS:

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=amerikaanse+ambassade+terreurdreiging&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/112781/2007/12/22/VS-waarschuwen-onderdanen-die-naar-Belgi-reizen.dhtml
- http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgi/article/detail/114695/2007/12/24/Dewael-vindt-uitspraak-Lizin-over-overschatte-terreurdreiging-misplaatst.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/115962/2007/12/26/Dewael-noemt-uitspraken-Dedecker-misplaatst-en-grotesk.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/120408/2008/01/02/Ecolo-senator-vraagt-onafhankelijk-onderzoek-naar-terreurdreiging.dhtml

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=anti+terreur+maatregelen&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=

- http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Gepost door: Jan Boeykens | 10-01-08

Reageren op dit commentaar

Marcel Vervloesem
Zoals te verwachten was, werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door het Hof van Beroep te Antwerpen voor de helft vrijgesproken en voor de helft veroordeeld.

Het Hof van Beroep maakte wel een magistrale fout door ondermeer geen rekening te houden met:
- de talrijke overtuigingsstukken die door de advocaten van Marcel Vervloesem ter zitting van 15.12.2007 werden neergelegd.
- de talloze ontbrekende en verdwenen dossierstukken waardoor zij Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier veroordeelde.
- de Hoge Raad voor de Justitie die momenteel een onderzoek voert naar de talrijke ontbrekende en verdwenen stukken in het dossier van Marcel Vervloesem.


In bijlage volgt nog een korte reactie van de vzw Werkgroep Morkhoven op een artikel dat vandaag in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws verscheen.

Het berichtje werd echter niet gepubliceerd en werd daarom voor een tweede maal verzonden.

Laat ons hopen dat Het Laatste Nieuws haar slogan 'Jouw mening telt! Deel jouw mening met meer dan 300.000 HLN-bezoekers' vooralsnog kan waarmaken...

----------


Kinderpornojager Vervloesem krijgt zelf vier jaar

Jouw mening telt!
Deel jouw mening met meer dan 300.000 HLN-bezoekers

Het is jammer dat de pers geen woord zegt over de kinderpornozaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven werd opgespoord.
Volgens een rapport van de federale politie waren er 88.539 slachtoffertjes in deze zaak. De slachtoffertjes werden echter nooit geidenticeerd. De kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en kinderpornoproducenten
werden nooit opgespoord en vervolgd.

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/161123/2008/02/06/Kinderpornojager-Vervloesem-krijgt-zelf-vier-jaar.dhtml#reageerTag

Gepost door: Leentje | 06-02-08

Reageren op dit commentaar

Werd Marcel Vervloesem het slachtoffer van een afrekening van bepaalde mensen binnen justitie ?
Een 20-tal dagen voor dat het hof van beroep te Antwerpen uitspraak deed in het proces tegen Marcel Vervloesem, werd de vzw Werkgroep Morkhoven op allerlei mogelijke manieren van het Internet geweerd.
Marcel Vervloesem zelf kreeg twee dagen achter elkaar anonieme telefoontjes van verschillende mensen die tot in de kleinste details op de hoogte waren van zijn strafdossier. Zij dreigden hem ermee dat ze hem zouden 'aanpakken als hij niet zou stoppen met klacht neer te leggen omtrent de verdwenen dossiers en dossierstukken in zijn dossier.

Op 5.2.2008 werd Marcel Vervloesem door het hof van beroep te Antwerpen vervolgens tot 4 jaar effectief veroordeeld omdat men de 'verklaringen van de minderjarigen voldoende achtte'...

Op 16.1.2008 publiceerde de vzw Werkgroep Morkhoven nog het volgende bericht op het Internet:

----

De mensen van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel, werden gisteren en eergisteren op alle mogelijke manieren verhinderd om nog iets op het Internet te publiceren. Laat ons hopen dat zij niet als 'terroristen' worden beschouwd...

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg gisteren ook tot driemaal toe een telefoon van iemand die zich niet wilde bekendmaken.

De man die op een zeer beschaafde toon sprak, was er blijkbaar op uit om Marcel te bedreigen en te intimideren.

De man had het met Marcel ondermeer over zijn proces (dat bedoeld is om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen).
De uitspraak in deze zaak werd op 9.1.2008 door het Hof van Beroep te Antwerpen om een onbekende reden uitgesteld en volgens de man, die perfect van alles op de hoogte bleek te zijn, was dat omdat het arrest 'nog niet klaar was'.
De man had het met Marcel ook over de nog steeds ontbrekende stukken en dossiers in het strafdossier die zelfs na een klacht bij de Hoge Raad voor de Justitie niet bij het dossier werden gevoegd. Bij de stukken bevindt zich ondermeer de verklaring van de genaamde Peter Wouters (mede-aanklager van Marcel Vervloesem) die zei dat men voor de klachten betaald werd. Ook de brief van de genaamde Eric Cuylaerts in verband met aanrandingen ten huize van de genaamde Eddy Bellens gericht aan de Procureur des Konings te Turnhout en Minister Dewael ontbreekt.
Marcel Vervloesem wacht al een jaar lang op een zittingsdatum voor de dagvaarding van Eddy Bellens...

Verder kwam het dossier in verband met de cd-rom met kinderpornomateriaal (kinderpornozaak Zandvoort) die door de vzw Werkgroep Morkhoven destijds aan het Koningshuis werd bezorgd en vandaar uit naar de procureur-generaal te Antwerpen werd verstuurd, ter sprake. De Antwerpse advocaat-generaal Tack moest enkele weken geleden ter zitting toegeven dat het dossier 'verdwenen' was alhoewel hij er een 'reconstructie' van zou maken.

Ook de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. (hoofdaanklager van Marcel Vervloesem) wordt genoemd, kwam ter sprake.
Volgens de man was het onderzoek in deze zaak 'lopende'. Toen Marcel Vervloesem hem vroeg waar en wanneer het 'lopende' was en of het dossier misschien van het dak naar de kelder liep, reageerde de man dreigend met de woorden of het soms de bedoeling was van hem te bespotten.
Van een onderzoek in deze zaak is nog altijd niets te merken alhoewel een kopie van de 30 PV's in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd overgemaakt. Victor V. wordt vanwege zijn Sp.a-partijkaart en het feit dat hij tegen Marcel Vervloesem jarenlang werd gebruikt, blijkbaar door justitie beschermd.

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij zich door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven in Brussel liet 'manipuleren' waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij al lang werkzaam was voor dat de zetel van de vzw naar Brussel verhuisde en dat hij niet moest proberen hem iets wijs te maken of hem tegen het Morkhoven-bestuur te Brussel op te zetten.

Volgens de man werden er door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel alleen maar 'nonsens' op het Internet gezet (vandaar waarschijnlijk dat hij ten allen koste wil vermijden dat deze 'nonsens' op het Internet te lezen zijn).

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij bleef protesteren terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'.

De man waarschuwde Marcel Vervloesem om met zijn aktiviteiten en het opvragen van dossierstukken te stoppen 'zoniet zou men nog een heel stuk verder gaan' waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat het proces en de verdachtmakingen tegen hem 10 jaar geduurd hadden en dat hij nu wilde dat de zaken op een correcte manier rechtgezet werden.
Marcel liet zich niet intimideren en vroeg de man of hij de Werkgroep Morkhoven misschien wilde provoceren tot een actie voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

Volgens de man had Marcel 'meer kopies van zijn dossier dan wie dan ook' en moest er nu maar eens een einde komen aan het opvragen van dossierstukken waarop Marcel Vervloesem antwoordde dat hij het recht had op een kopie van het volledige dossier.

De man had ook kritiek op de Open Brief in verband met de 'supergevangenis voor de allergevaarlijksten' die Marcel Vervloesem vorige week op de blog 'Rechten van gevangenen' liet plaatsen. Volgens de man was Marcel 'onbetamelijk' geweest.

Enkele weken geleden kreeg Marcel ook al een telefoon van een onbekende man die hem vroeg wat de bedoelingen waren met zijn Open Brief over de gevangenissen. Ook deze man vroeg Marcel waarom hij dit deed terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'.

De anonieme telefoons die Marcel Vervloesem krijgt, doen denken aan de talrijke dreigtelefoons die de vermoorde RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens kreeg toen ze rond de zaak van de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte. Enkele maanden voor haar dood werd Gina Bernaer nog op een -volgens eigen zeggen- 'intimiderende wijze' in opdracht van de procureur-generaal over de zaak Schadwald ondervraagd. De ondervraging duurde drie uur lang. Na de dood van Gina was de interesse van Justitie voor de zaak Schadwald blijkbaar verdwenen.

Het is merkwaardig dat er gisteren en juist op het moment dat al het internetverkeer van de vzw Werkgroep Morkhoven werd geblokkeerd, een artikeltje over de genaamde Pascal Taveirne uit Brugge verscheen waarin beweerd werd dat deze 'niets met een pedofielennetwerk had te maken'.

Enkele weken geleden publiceerde de vzw Werkgroep Morkhoven en een paar buitenlandse kranten een reeks artikels over Pascal Taveirne.
Pascal Taveirne onderhield jarenlang contacten met andere pedofielen waaraan hij zijn videos met de verkrachting van zijn dochtertjes verkocht. Hij werd destijds tijdens de operatie Hamlet aangehouden maar justitie liet hem terug vrij zodat hij zijn praktijken kon verderzetten.

Het is nu afwachten wat de speciale diensten waarvan de mannen die Marcel anoniem belden ongetwijfeld deel uitmaken, de volgende dagen zullen ondernemen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te houden.
Het is ook afwachten hoeveel anonieme dreigtelefoons Marcel Vervloesem nog zal krijgen.

Alhoewel het kabinet van minister Dewael en tal van politici gisteren op de hoogte werden gebracht van de manier waarop de vzw Werkgroep Morkhoven door de speciale diensten wordt aangepakt, blijken de Internetproblemen van de Werkgroep Morkhoven nog altijd niet te zijn opgelost.

Gepost door: Leentje | 09-02-08

Reageren op dit commentaar

goed artikel zeg bedankt

Gepost door: energieprijzen 2015 | 03-01-15

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.