04-12-07

Slachtoffers van sexueel misbruik moeten niet op minister Onkelinx rekenen


CD-ROMS ZANDVOORT: JUSTITIEMINISTER ONKELINX WEIGERT TE ANTWOORDEN !

ZoeGenot.imagesOnkel0810brussel

Sinds 2001 beschikt de Belgische justitie over 21 CD-roms waarop sadistische kinderpornografie staat. Het gaat hier om meer dan 88.000 jongeren en kinderen, waaronder zelfs baby's. Toen Ecolo-parlementslid Zoé Genot naar de stand van zaken vroeg in het onderzoek, weigerde de minister van justitie daarop te antwoorden. Alhoewel de kinderen op de foto's nooit geidentificeerd werden en de kinderpornoproducenten, kindermisbruikers en cliënten nooit opgespoord en vervolgd werden, sprak minister Onkelinx van een 'indvidueel dossier' waarmee zij het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem bedoelde.

De Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs, die inmiddels werd gepromoveerd, deelde enkele jaren geleden in een interview met Het Laatste Nieuws dan weer mede dat er onderzoek zou gedaan worden naar de jeugdmagistraat op de cd-roms. Er kwam niets van dit onderzoek en de in de zaak Dutroux in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur Georges Zicot (die achteraf werd witgewassen) stuurde snel een fax naar de rijkswacht van Geel om te beweren dat de magistraat 'een man uit Charleroi' was.

Ook de 30 processen-verbaals waarin de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem, het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V., in zedenfeiten met kinderen en minderjarigen werd genoemd, verdwenen in alle stilte in de vergeetschuif. Een kopie van de processen-verbaals werd in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overhandigd maar het blijft muisstil rond deze zaak terwijl het gerecht en de pers bij het minste gerucht over Marcel Vervloesem, wild opsprongen en het over een 'laffe kindermisbruiker' hadden. Men zou bijna zeggen dat de Vlaamse pers die de verhalen over 'kindermisbruiker Marcel Vervloesem' in omloop heeft gebracht, de kindermisbruikers in werkelijkheid beschermt. Bepaalde gerechtsjournalisten gedragen zich bovendien zo pervers dat men zich gaat afvragen wat hun sexuele achtergrond kan zijn. Marcel Vervloesem werd op 15.11.2007 vrijgesproken voor de klachten van Victor V. en konsoorten maar kreeg van de rechter wel een spreekverbod met de pers op straffe van twee jaar gevangenisstraf opgelegd. Een journalist van de Gazet van Antwerpen profiteerde daar twee dagen later van om één van de zogenaamde slachtoffers voor wiens klachten Marcel Vervloesem was vrijgesproken, te interviewen. De man mocht nog eens op een weerzinwekkende manier komen vertellen op welke wijze hij 35 jaar geleden (1972) door Marcel Vervloesem zou misbruikt zijn geweest en hij mocht zelfs een oproep doen tot 'andere slachtoffers'. De journalist publiceerde ook het E-mailadres van de man in de hoop dat hij zijn reeks sensationele verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' door Marcel Vervloesem in de Gazet van Antwerpen, nog een paar jaar kan verderzetten zodat hij de rest kan doodzwijgen.

-------------

KAMER -3E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 2004 - 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over "het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven" (nr. 7387)

--------

Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.

Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.

Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

--------

Minister Laurette Onkelinx: Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.

Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.

De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

--------

Minister Laurette Onkelinx: Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx: Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

--------

Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

Het incident is gesloten.

Commissie van Justitie van 14 juni 2005

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+pedofielen&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Elio+Di+Rupo+Olivier+Trusgnach&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=parti+socialiste+kinderporno&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=SP.A+kinderporno&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Morkhoven+gedetineerden&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderen+isoleercellen+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Werkgroep+Morkhoven+acties+rolstoel+Antwerpen&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Werkgroep+Morkhoven+patiëntenrechten&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+Temse+Madeira&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Operatie+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=operatie+Koala+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerken&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.romania-forexportonly.eu/index-Dateien/Page393.htm
- http://www.juliemelissa.be/spip/article.php3?id_article=57
- http://www.droitfondamental.eu/06-Ylena_lead_to_maddie-FR.htm


DOOFPOT KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - UITSPRAAK PROCES MARCEL VERVLOESEM: 6 FEBRUARI 2008, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, WAALSE KAAI, 2000 ANTWERPEN (De zitting van 9.1.2008 werd uitgesteld) - werkgroep_morkhoven@hotmail.com

Foto's: Ecolo-senator Zoé Genot (Groenen) - Justitieminister Laurette Onkelinx met Freddy Thielemans en Elio Di Rupo van haar PS-clan

21:59 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Di Rupo: 'zelfmoord'

Als een kinderrechtenactivist van 'kindermisbruik' wordt beschuldigd voor zaken die, volgens bepaalde verhalen, 20 of 30 jaar voordien plaats zouden hebben gehad en als hij daarvoor bijna 10 jaar lang door de pers en het gerecht door het slijk wordt gehaald, dan moet hij maar zien te overleven.

Als een kopstuk van de Parti Socialiste die zich in bepaalde milieus bevindt, van sexuele omgang met minderjarigen wordt beschuldigd, dan wordt het verhaal direct als 'verzonnen' beschouwd en dan wordt er zelfs geen onderzoek geopend.

Komt dat misschien omdat de minister van justitie van de Parti Socialiste is en toevallig goed bevriend is met de beschuldigde

Gepost door: Jan Boeykens | 05-12-07

Reageren op dit commentaar

Druk Sp.a-partijtop Het is duidelijk dat, wat de zaak Victor V. betreft, er vanuit de Sp.a-partijtop druk op justitie wordt uitgeoefend om deze zaak niet te onderzoeken

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 19-12-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.