09-10-07

Psychiatrische patiënten: 'Niet dom maar ziek'


Psychiatrische patiënten zijn 'niet dom maar ziek'

fous_p10_jp75

Kort nadat de vzw Werkgroep Morkhoven acties voerde rond het gebruik van isoleercellen in het kinderziekenhuis Good Engels te Antwerpen, startte de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg (VVGG) met haar zogenaamde patiëntenvertegenwoordiging.
De bedoeling ervan was het geschonden imago en de niet al te goede naam van de psychiatrie door middel van 'positieve beeldvorming' te herstellen.
Op die manier ontstond de vzw Uilenspiegel.

Al jarenlang spreekt de VVGG over de 'destigmatisering van de psychiatrische patiënt'. In het project 'Hoe Anders is Anders' kan men zien wat dit in de praktijk betekent.
Jongeren leren er bijvoorbeeld dat 'psychiatrische patiënten niet dom, maar ongevaarlijk en geestesziek' zijn.

-----------------------------

Hoe Anders is Anders

...'Hoe anders is anders?' gooit de deuren van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen resoluut open. De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) organiseert dit inleefproject voor leerlingen tussen 16 en 19 jaar.
Ze wil jongeren de sleutels aanreiken om die onbekende wereld te openen en komaf te maken met de bestaande vooroordelen.

... Het beeld van psychiatrisch zieken die tussen de vier muren van een verzorgingsinstelling werden gehouden bestaat nog steeds. Maar het kan ook anders. De psychiatrische verzorgingsinstellingen beseffen dat ook en willen met dit project zelf een actieve openheid nastreven.

... Een inleefproject zet de deur naar rechtstreeks contact met patiënten en hun verzorgers wagenwijd open.
Jongeren leren ook hun drempelvrees overwinnen voor wat op het eerste gezicht misschien 'vreemd' en 'gek' lijkt.
Ze zullen ook snel inzien dat ze niet alle problemen tot het drieletterwoord "gek" kunnen herleiden.
Echt contact met iemand uit de geestelijke gezondheidszorg zal hun ogen openen voor de vele facetten van het psychisch ziek-zijn.

... De kennis en het inzicht in de wereld van mensen met een psychisch ziektebeeld moet jongeren bewust maken dat vooroordelen over mensen met geestelijke problemen vaak gebaseerd zijn op een gebrek aan kennis.
Psychiatrische patiënten zijn niet dom, maar ziek. Ze zijn niet gevaarlijk, maar anders. Er bestaat geen betere remedie tegen een gemakkelijk vooroordeel dan een genuanceerd oordeel dat gebaseerd is op kennis en ervaring. Die kennis én ervaring willen we jongeren bijbrengen met het inleefproject 'Hoe anders is anders'.

( VVGG - Positieve beeldvorming en destigmatisering: http://www.vvgg.be/kopvvggpbv.html )
( Hoe Anders is Anders: http://www.haia.be/)

12:36 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

'Positieve beeldvorming' De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg (VVGG) en haar zogezegde Patiëntenvereniging 'Uiienspiegel', hebben het al 20 jaar lang over 'wegwerken van de taboes' en 'positieve beeldvorming'.

Vandaag worden mensen echter nog altijd even gemakkelijk onder dwang in de psychiatrie gestoken en het opsluiten in isoleercellen wordt nu 'kamerbehandeling' genoemd.

------------

De Standaard, 10 december 2007 | Bron: belga

Concerten voor positieve beeldvorming psychiatrische patiënten

DIEST - Met de concerttournee ‘Te Gek!?’ probeert een keur aan Vlaamse artiesten bij te dragen tot een positieve beeldvorming rond psychiatrische problemen.
Guy Swinnen, Jan De Wilde, Tom Helsen, Wannes Capelle, Essense en Kristien Hemmerechts werken mee aan de concerttournee ‘Te Gek!?’. Tussen 12 januari en 5 april doet die 27 culturele centra in Vlaanderen aan. Het is de bedoeling bij te dragen tot een positieve beeldvorming rond personen met geestelijke gezondheidsproblemen. Het initiatief gaat uit van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael uit Diest.

‘Ondanks het feit dat 1 op 4 mensen ooit zelf geconfronteerd worden met ernstige psychische problemen blijkt dat de kennis hierover vrij gering is en dat er nog tal van vooroordelen bestaan’, zegt Marc Hellinckx, de coördinator Te Gek!?. ‘Wie heeft nog nooit rechtstreeks of in de omgeving te maken gehad met depressie, angststoornissen, schizofrenie...? Dit houdt mensen tegen om over hun problemen te spreken of tijdig hulp te zoeken.’

Te Gek!? bracht eerder al twee cd’s uit met 32 originele songs, door evenveel artiesten. Er wordt nu een tournee op touw gezet met 27 voorstellingen waarbij telkens lokaal wordt samengewerkt met plaatselijke diensten voor geestelijke gezondheids- en welzijnszorg.

Schrijfster Kristien Hemmerechts is meter van Te Gek!? en leest tijdens de avond voor uit eigen werk. De toernee begint op 12 januari in De Egger in Scherpenheuvel.

Net zoals vorig jaar brengt De Standaard in januari een extra bijlage uit over Te Gek!?.
lob

Gepost door: Greetje | 10-12-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.