02-10-07

Amnesty International en Popov


Misbruiken psychiatrie: 'alleen maar in de voormalige Sovjet-Unie en China'

Lobotomie

Als Amnesty International het over het misbruiken van de psychiatrie heeft, verwijst het meestal naar de voormalige Sovjet-Unie en China. Over het misbruiken van de psychiatrie in de westerse landen wordt er meestal niet gesproken...

Ook Popov, Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen vzw, verwijst enkel naar de voormalige Sovjet-Unie en China maar dat komt waarschijnlijk omdat het zich uitsluitend op de rapporten van Amnesty International baseert en het liever geen kritiek levert op Janssens Pharmaceutica dat in China een ruim afzetgebied heeft gevonden...

------------------

PSYCHIATERS, PSYCHOLOGEN EN MISBRUIK VAN DE PSYCHIATRIE

In het algemeen gelden voor deze beroepsgroep de gedragscodes van medische ethiek. De Wereld Psychiatrische Associatie nam in 1977 (herziening 1983) de Verklaring van Hawaiï aan, waarin regels werden geformuleerd om misbruik van psychiatrie te voorkomen. In 1989 stelde de WPA in een verklaring dat elke betrokkenheid van psychiaters bij de doodstraf een schending van de beroepscode is. De Internationale Unie van Psychologische Wetenschap aanvaardde in 1976 een verklaring die zich uitspreekt tegen enig gebruik van psychologen en gegevens van de psychologie op een wijze die de mensenrechten schendt. In verscheidene nationale afdelingen van Amnesty International hebben psychiaters en psychologen zich verenigd in 'beroepsgroepen'. Deze werken o.m. voor vervolgde collega's en onderzoeken op aanvraag asielzoekers die met psychische problemen kampen. Misbruik van de psychiatrie voor politieke doeleinden kan vormen aannemen als het zonder psychiatrische gronden opsluiten in een psychiatrische inrichting van of het toedienen van drugs aan oppositieleden, het gebruik van gevangenen voor psychologisch onderzoek, het gebruik van psychologische middelen om gevangenen onder druk te zetten, het onderzoeken van gevangenen om te zien of zij in staat zijn marteling te ondergaan.
Misbruik van psychiatrie jegens dissidenten was het meest algemeen in de voormalige Sovjet-Unie, Roemenië en andere Oost-Europese staten. Veel sovjetdissidenten werden opgesloten in het beruchte Serbski-instituut in Moskou, zoals Vladimir Boekovski die later wereldwijd actie tegen dit misbruik ging voeren.
Toen het misbruik van psychiatrie zo goed als verleden tijd leek, na de val van de communistische regeringen in Oost-Europa, kwam Human Rights Watch in 2002 met een rapport waarin de organisatie schatte dat in China 15 procent van alle 'psychiatrische patiënten' in feite werd vastgehouden op politieke gronden.

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1501?PHPSESSID=f6f717496b0deebdee2


China: opposanten verbannen naar psychiatrie

In China worden mensen die zich tegen het systeem keren of de Falung Gongbeweging aanhangen gek verklaard en onder dwang in de psychiatrie opgesloten. Eind juni zijn bovendien veertien mensen geëxecuteerd vanwege drugsbezit. "Psychiaters komen nauwelijks in verweer tegen politiek misbruik van de psychiatrie."

Dit staat in een rapport dat Amnesty International publiceerde: "The Olympics countdown – one year left to fulfil human rights promises"

Politieke doeleinden

Volgens Robert van Voren, directeur van Global Initiative on Psychiatry is het misbruik van de psychiatrie voor politieke doeleinden in China ernstiger dan het ooit geweest is in de voormalige Sovjet-Unie. Global Initiative on Psychiatry is indertijd ontstaan om deze schending van de mensenrechten aan de kaak te stellen. Het is moeilijk om goede informatie te krijgen uit China, aldus Van Voren. "Voor het eerst kwam er iets naar buiten toen aanhangers van de Falung Gongbeweging werden opgesloten in de psychiatrie.
Daarna bleek dat er ook mensenrechtenactivisten en vakbondsactivisten werden afgevoerd naar de psychiatrie."

Dertien jaar

Het meest bekend is het geval van de activist Wang Wanxing, die dertien jaar in een forensisch-psychiatrische kliniek opgesloten zat. In 2005 kwam hij vrij en vluchtte naar Duitsland. Een half jaar na zijn vrijlating werd Wang onderzocht door een Nederlandse psychiater en psycholoog. Zij vonden geen enkele psychiatrische aandoening bij hem.

Er zijn volgens Van Voren duidelijke signalen dat de Chinese overheid met het oog op de Olympische Spelen bezig is om "ongewenste", "gevaarlijke" en "asociale" elementen onder dwang af te voeren naar psychiatrische ziekenhuizen op het platteland.

Farmaceutische bedrijven

Van Voren heeft in juni zijn zorg over het politieke misbruik van de psychiatrie aan de orde gesteld op een regionaal congres van de World Psychiatric Association (WAP) in Dresden. "Maar", zo concludeert hij, "net als indertijd met de Sovjet-Unie sluit de WAP ook nu weer zijn ogen en oren voor dit onrecht." De WAP wordt zwaar gesubsidieerd door internationaal opererende farmaceutische bedrijven. Van Voren: "En die zijn helemaal niet geïnteresseerd in acties tegen schending van mensenrechten. China is een voor hen een gigantische markt."

Weinig interesse

In 2002 werd op algemene vergadering van de WAP afgesproken een missie naar China te sturen om het politieke misbruik van de psychiatrie te onderzoeken. "Nu, vijf jaar later, blijkt dat de missie nooit heeft plaatsgevonden en ook nooit zal gaan", stelt Van Voren vast. In Nederland toont de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ook altijd weinig interesse voor dit soort zaken. "Het zou goed zijn als de NVvP hierin eens een voortrekkersrol zou spelen en niet altijd afwacht wat zusterorganisaties in andere landen doen", zegt Van Voren.

Bron: www.psy.nl

http://www.popovggz.be/index.php?submenu=02&sublink=03&sublinkrechts=&content=nieuwsgierig/allyounever/allyoubekijk.php&ID=203

---

Foto: lobotomie

14:46 Gepost door Jan Boeykens | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.